Viisi syytä panostaa kestävään liiketoimintaan

Ilmastonmuutos on edelleen kuuma puheenaihe yritysmaailmassa. EU-lainsäädäntö vaatii ensi vuodesta alkaen monilta yrityksiltä aiempaa enemmän työtä kestävän kehityksen eteen, joten nyt on korkea aika aloittaa valmistelut. Tämä ei kuitenkaan ole ikävä asia, sillä vihreämmästä liiketoiminnasta voi seurata monenlaisia hyötyjä sekä aivan uusia bisnesmahdollisuuksia.

Sustainability blog post-hero.jpg

Tiedämme jo, että kaikkien on vedettävä yhtä köyttä, kun haluamme maapallomme tulevaisuuden olevan nykyistä valoisampi. Tulevan EU-lainsäädännön edellyttämä työmäärä voi kuitenkin tulla monelle eurooppalaisyritykselle yllätyksenä, jos siihen ei ole valmistautunut. Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä.

Itse asiassa, vihreän siirtymän aloittaminen juuri nyt on hyvä asia yrityksellesi. Kerromme nyt viisi syytä siihen, miksi sinunkin yrityksesi tulisi astua vihreälle polulle jo tänään.

1. EU:n taksonomia-asetus ja CSRD-direktiivi

Ensimmäinen syy ei välttämättä ole se kaikkein hauskin, mutta tärkeä. Kyse on tilivuoden 2023 alusta voimaan tulevasta EU:n taksonomia-asetuksesta. Se velvoittaa yritykset, joilla on yli 250 työntekijää ja/tai yli 40 miljoonan euron liikevaihto, ilmoittamaan, kuinka suuri osuus niiden toiminnasta on ”ympäristön kannalta kestävää” ja noudattamaan niin sanottua kolmen R:n menetelmää: Record, Report, Reduce eli kirjaa, raportoi, vähennä. 

Asetuksen tarkoituksena on sanoa hyvästit viherpesulle ja saada vihreä siirtymä kunnolla vauhtiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteenahan on kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentäminen vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta sekä EU:n hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Oletko sinä jo valmistautunut muuttamaan liiketoimintasi näiden uusien normien mukaiseksi?

Liiketoiminnan muuttaminen kestävän kehityksen mukaiseksi ja sen pitäminen sellaisena on kuitenkin paljon muutakin kuin pakollista raportointia ja lainsäädännön noudattamista. Muut neljä syytä liittyvätkin siis mahdollisuuksiin sekä kestävistä valinnoista hyötymiseen. Valmistaudu siis seuraavaksi hyviin uutisiin!

Haluatko tietää lisää EU:n kestävyysvaatimuksista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme Thuy Mai-Mouliniin.

2. Onnistu huippuosaajien houkuttelussa

Kestävän kehityksen valitseminen yrityksen ydinarvoksi on erittäin tärkeää, jos haluat houkutella yritykseesi motivoituneita ja ammattitaitoisia osaajia. Nykyään suurin osa työntekijöistä, etenkin nuoremmasta sukupolvesta, haluaa nähdä työpaikallaan kestävän kehityksen mukaisia toimia ja suhtautuu intohimoisesti siihen, että yritykset aidosti hyödyntävät mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen myönteisesti.

Sustainability blog post-image 1.jpg

3. Ole kiinnostava brändi kuluttajille

Tutkimusten mukaan yhä suurempi osa kuluttajista valitsee tuotteita, joiden elinkaaren jalanjälki ilmoitetaan läpinäkyvästi. Kulutustottumusten nouseva trendi on, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan tuotteesta, jolla on vähemmän kielteisiä ympäristövaikutuksia. Jos yritys siis sitoutuu kestävään kehitykseen ja näyttää sen kuluttajille, se todennäköisesti onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan ja liikevaihtoaan.

4. Optimoi prosessit

Kestävä kehitys on parhaimmillaan silloin, kun se on liiketoiminnan ytimessä. Monia optimointiin ja operatiivisten prosessien kehittämiseen liittyviä toimia voidaan tarkastella myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Pelkkä bisneksen tehokkuuden optimointi ei edistä kestävää kehitystä, jos kokonaispäästöt pysyvät ennallaan. Jos taas prosesseja kehittämällä löydetään tapoja vähentää materiaalien kulutusta ja veden käyttöä tai minimoida vaarallisten kemikaalien käyttö, edistetään samalla myös kestävää kehitystä.

Sustainability blog post-image 3.jpg

5. Nosta yrityksen arvoa ja sijoittajien mielenkiintoa

”Kestävä kehitys” tai ”vastuullisuus” eivät enää ole pelkkiä markkinoinnin käyttämiä trendisanoja vaan välttämätön osa nykypäivän yritysmaailmaa toimialasta riippumatta. Vahvasti kestävää kehitystä painottavat yritykset houkuttelevat sijoittajia, ja niiden arvon on todettu nousevan keskimääräistä nopeammin.

Nämä ovat seurausta muun muassa helpommasta pääoman saatavuudesta, onnistumisista asiakkaiden houkuttelemisessa, paremmasta asiakastyytyväisyydestä, sosiaalisesta ”toimiluvasta” sekä kustannussäästöistä. Lisäksi kestävän kehityksen huomioiminen erilaisissa tarjouskilpailuissa kasvaa jatkuvasti, sillä toimitusketjujenkin kestävyystekijät ovat jatkossa tarkemman luupin alla.

Arvostettu Business Roundtable -yhdistys (BRT) julisti muutama vuosi sitten, että yksin omistaja-arvoon nojaavan kasvun aika on ohi. Uusi linjaus korostaa pyrkimystä luoda arvoa myös asiakkaille, työntekijöille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Tämän seurauksena 181 toimitusjohtajaa Yhdysvaltojen merkittävimmistä yrityksistä ilmoittivat olevansa sitoutuneita linjausta tukeviin toimiin kuten työntekijöiden palkkojen huomioimiseen, koulutusinvestointeihin, ympäristönsuojeluun, eettisiin käytäntöihin ja paikallisyhteisöjen tukemiseen. Tuore ääriesimerkki tästä on ulkoiluvaateyritys Patagonia, jonka perustaja lahjoitti äskettäin koko kolmen miljardin dollarin arvoisen yrityksen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Nyt, kun tiedät kaikki nämä hyödyt (ja pakottavat lait), ei ole enää mitään syytä lykätä kestävän kehityksen panostuksia yrityksessäsi.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten autamme yrityksiä vihreässä siirtymässä, pienentämään hiilijalanjälkeä ja hyödyntämään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, lue uutisartikkelimme Fellowmindin kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta.

Ota yhteyttä:

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se