Varmista turvallisempi paluu työympäris­töön Microsoft Power Platformin työpaikalle paluun ratkaisulla

Vastuullisuus ja turvallisuus työympäristöstä korostuu yhä entisestään Covid-19-koronaviruspandemian jyllätessä ympäri maailmaa. Yrityksissä mietitään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia seurata ja turvata työntekijöiden terveyttä ja varmistaa työyhteisön toimintakyky. Microsoftin työpaikalle palaamisen ratkaisu, Return to the Workplace, auttaa yrityksiä ylläpitämään työpaikan turvallisuutta koko organisaatiossa.

fellowmind-varmista-turvallisempi-paluu-tyoymparistoon-microsoft-power-platformin-tyopaikalle-paluun-ratkaisulla.jpg

Teknologia antaa yrityksille uusia mahdollisuuksia ja työvälineitä jatkuviin uusiin tilanteisiin. Microsoft on luonut työpaikalle palaamisen ratkaisun, Return to the Workplace, joka antaa mahdollisuuden valmistautua ennakoivasti ja turvallisesti työpaikalle palaamiseen, esimerkiksi maailmanlaajuisen Covid-19-pandemian tai paikallisen epidemian aikana ja jälkeen.

Ratkaisun alustana toimii Power Platform ja siinä hyödynnetään Power Appseja, Power BI:tä ja Power Automatea.

Microsoftin työpaikalle paluun ratkaisulla voit suojella työntekijöitäsi esimerkiksi pandemiatilanteessa, jolloin valvot teknologian avulla älykkäästi toimitilojasi ja suojelet vastuullisesti työntekijöittesi terveyttä. Ratkaisun avulla pystyt johtamaan ja tekemään päätöksiä tehokkaasti tarvittaviin tietoihin perustuen - ratkaisu antaa mahdollisuuden toimia nopeasti.

Microsoftin työpaikalle paluun ratkaisulla:

  • teet perusteltuja päätöksiä yrityksesi tilojen turvalliseen uudelleen avaamiseen ja jatkuvaan käyttöön

  • annat työntekijöillesi mahdollisuuden palata luottavaisesti turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn mobiilisovelluksen avulla

  • autat yrityksesi henkilöstö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtajia varmistamaan työvoimasta huolehtimisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin.

Hallitse toimitilojesi valmiutta ja turvallista avaamista ja käyttöä

Työpaikalle paluun ratkaisulla hallinnoit yrityksesi toimitiloja. Ratkaisulla määrität nopeasti toimitilojesi valmiuden ja hallinnoit tehokkaasti työntekijöiden turvallisen paluun toimitilaan kriittisten tietojen avulla, kuten Covid-19-virustartuntamäärien ja tarvittavien tarvikkeiden saatavuuden perusteella.

Tilojen turvallisella hallinnalla voit varmistaa, että yrityksesi määrittelemät ehdot toimitilan turvalliseen käyttöön täyttyvät, ennen kuin työntekijöille annetaan pääsy kyseiseen tilaan. Tällaisia ehtoja ja kriteerejä voivat olla esimerkiksi julkisista lähteistä ja avoimista tietokannoista kerättävä tieto Covid-19-pandemian tilanteesta maassa tai alueella, jossa toimitila sijaitsee, tai yrityksen itse määrittelemät tiedot tarvittavista varusteista ja henkilöstön terveydestä.

Ratkaisussa hyödynnetään Power BI:n toiminnallisuuksia tietojen kokoamiseen, analysoimiseen ja visuaaliseen esittämiseen.

Mobiiliso­vel­lus varmistamaan työnteki­jöi­den terveyttä ja turvalli­suut­ta

Työntekijöiden työterveyttä ja työturvallisuutta johdetaan yrityksissä johdonmukaisesti ja tehokkaasti eri välineillä. Microsoftin työpaikalle paluun ratkaisuun liittyvä mobiilisovellus on helppo ja käytännöllinen työväline työntekijöiden kulkulupien hyväksyntään sekä liikkumisen seurantaan ja valvontaan eri toimitiloissa.

Voit luoda toimitiloillesi erilaisia kriteerejä, minkä perusteella tilaan pääsyä valvotaan ja tarvittaessa sallitaan tai rajoitetaan.

Työntekijöiden liikkumista tilaan voidaan valvoa ja suojata hyväksyntäpyynnöillä. Mobiilisovelluksen avulla työntekijä hakee kulkuluvan toimitilaan, mutta ennen luvan saamista häneltä edellytetään vastaamista esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta kartoittaviin kysymyksiin. Sovelluksen avulla voidaan vaikkapa varmistaa, että tilaan kulkulupaa hakevalla henkilöllä ei ole esimerkiksi Covid-19-oireita tai muita mahdollisia liikkumista rajoittavia tai työyhteisön turvallisuutta vaarantavia esteitä toimitilaan pääsemiseen.

Mobiilisovelluksella voidaan myös ohjeistaa työntekijöitä sekä varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja vaativat vaikkapa työntekijän kuittauksen ohjeiden ja sääntöjen lukemisen jälkeen.

Työterveyden ja turvalli­suu­den johtaminen

Mobiilisovelluksen kautta työntekijöiltä kerätty tieto kootaan yhteen, joka näkyy työpaikalle paluun ratkaisua hallinnoivilla henkilöillä dashboard-näytöillä sekä lukuina että helpostiluettavina visuaalisina ja graafisina näyttöinä. Koontinäytöt mahdollistavat kaikkien ratkaisutietojen seurannan.

Tietojen perusteella voit tehdä erilaisia raportteja ja analyyseja, esimerkiksi eri toimitilojen tilanteesta, kulkulupien hyväksymis- ja hylkäämismääristä tai työntekijöiden mobiilisovelluksen vastauksista sekä Covid-19-tapausten määrästä. Voit myös tarkistaa päivittäiset tilanteet ja muutokset edellisiin päiviin nähden.

Return to the Workplace -ratkaisulla voit varmistaa ja hallinnoida, että tarvittavat ohjeistukset on työntekijöille jaettu ja mahdolliset toimenpiteet tehty, mikäli työntekijällä on esimerkiksi tunnistettu Covid-19-virustautiepäily.

Työntekijöiltä koottujen tietojen käyttöoikeudet rajataan rooli- tai henkilöpohjaisesti, jotta tarvittava tieto on vain niiden henkilöiden käytössä, joilla on käyttöoikeus kyseisiin tietoihin. Tällaisia voivat yrityksessä olla esimerkiksi henkilöstöhallinnosta tai toimitiloista vastaavat henkilöt tai työntekijöiden esimiehet.

Kokonaiskuva yrityksesi työnteki­jöi­den ja toimitilojen turvallisuu­des­ta

Työpaikalle paluun ratkaisulla, Return to the Workplace, valvot älykkäästi ja suojaat jatkuvasti yrityksesi työntekijöiden terveyttä ja luot turvallisemman työympäristön koko työyhteisöllesi.

Moderni teknologia ja uuden työvälineet auttavat sinua ja yrityksesi työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaavia henkilöitä hallinnoimaan yrityksesi toimitiloja ja henkilöstösi terveyttä.

Haluatko lisätietoja

Olemme kaikki tässä yhdessä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ratkaisusta juuri sinun yrityksesi ja toimialasi tarpeisiin.

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.