Varmista huipputason tietoturva yrityksellesi huomioimalla nämä 4 asiaa

Yrityksesi liiketoimintajärjestelmät käsittelevät nykyisin dataa saumattomasti niin pilvessä kuin paikallisissa järjestelmissä. Tämä muutos on merkittävästi nostanut vaatimuksia tietoturvasta – kaiken keskiössä on käyttäjä. Toisin kuin usein luullaan, myös pilviympäristön tietoturva vaatii valvontaa. Tietoturvaohjeistus, laitteiden ja tunnistautumisen varmistaminen sekä toimintaympäristön jatkuva monitorointi ovat työkaluja, joilla pystyt rakentamaan vahvan tietoturvan molempiin ympäristöihin. Lue Microsoftin uudesta ratkaisusta, jolla saat huippuvahvan tietoturvan hybridiympäristössä sekä erityisesti Microsoft-pilvessä ja Microsoft 365 -työkaluilla työskentelyyn. Meiltä saat asiantuntija-avun koko prosessiin.

varmista-huipputason-tietoturva-yrityksellesi-huomioimalla-nama-4-asiaa.jpg

Useissa yrityksissä hoidetaan mallikkaasti erityisesti paikallisen ympäristön tietoturvan valvonta. Kun yritys siirtyy toimimaan myös pilvessä, ei valvontaa kuitenkaan välttämättä laajenneta myös pilviympäristön monitorointiin. Vaikka tietoturva on huomioitu pitkälle pilvituotteissa, ei pilvessä toimiminen ole automaattisesti tietoturvallista, vaan vaatii turvamääritysten asettamisen halutulle tasolle. Kokosimme 4 tärkeää asiaa, joilla varmistat korkean tietoturvatason yrityksesi hybridiympäristössä toimimiseen.

Näin varmistat, että yrityksesi tietoturva pysyy kunnossa

1. Laadi yrityksellesi tietoturvaoh­jeis­tus

Yritysten suurimpiin tietoturvariskeihin kuuluvat työntekijät ja heidän toimintatapansa. Vaikka yrityksissä panostetaan laajasti erilaisiin tietoturvaratkaisuihin, ei pelkkä teknologia yksistään riitä ehkäisemään tietoturvauhkia. Tästä syystä yrityksesi on välttämätöntä laatia tietoturvaohjeistus, jonka avulla yrityksesi henkilöstö työskentelee yhteisten tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Jotta ohjeet ja tietoturvaa parantavat toimintatavat saadaan pysymään jokaisen mielessä arjen toiminnassa, on ohjeistusta hyvä käydä säännöllisesti läpi sisäisissä koulutuksissa.

Tietoturvaohjeistukseen voit määrittää yrityksellesi tärkeitä tietoturvakäytäntöjä monesta eri näkökulmasta. Ne voivat koskea esimerkiksi sähköpostikäytänteitä ja toimintaperiaatteita etätyöhön ja pilviympäristössä työskentelyyn. Hyvä tietoturvaohjeistus sisältää myös ohjeet tilanteisiin, joissa tietoturvariskistä tulee todellinen ja joissa vaaditaan välitöntä toimintaa. Toiminnan jatkuvuutta tukevaan toipumissuunnitelmaan (Disaster Recovery Plan, DRP) kannattaakin määrittää, miten tietoturvariskeihin reagoidaan: mitä tehdään, miten toimitaan, kuka toimii ja kuka tiedottaa. Kun ohjeistus on olemassa, voidaan tietovuodon sattuessa toimia nopeasti ja harkitusti.

2. Ota käyttöön kaksivai­hei­nen tunnistau­tu­mi­nen

Nykytietoturvan keskiössä on käyttäjätunnus, jota on suojeltava alati kasvavassa tietoturvavuotojen maailmassa. Käyttäjän suojelemisen ytimessä on tunnistaa ja varmentaa, että henkilö on se, joka väittää olevansa. Tätä ei nykyään saa tehdä pelkän yksinkertaisen tunnistautumisen avulla, esimerkiksi kalasteluyrityksille alttiilla salasanalla.

Minimitasona tarvitaankin kaksivaiheista tunnistautumista, mutta suositeltava tapa on tehdä tämä automaattisesti – tunnistamalla käyttäjien lisäksi myös käytettävät laitteet. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on vahva tunnistautumistapa kaikille yrityksille, koska se sisältää niin käyttäjätunnuksen kuin salasanan autentikoinnin sekä fyysisen laitteen kautta tehtävän jatkovahvistuksen.

3. Määritä ympäristöön liitettävät luotettavat laitteet

Työssä käytettävä laite- ja ohjelmistokirjo kasvaa koko ajan. Tämä aiheuttaa tietoturvariskin, ellei myös laitteiden käytölle ole mietitty turvallisia toimintamalleja. Kun yritys määrittää selkeät ohjeet siihen, mitä laitteiden luotettavuus tarkoittaa ja mitkä laitteet ovat luotettavia yrityksen toimintaympäristöön liitettäväksi, on henkilöstön helppo työskennellä tietoturvaohjeiden mukaisesti. Näin voidaan varmistaa, että järjestelmiin pääsee kirjautumaan vain sallituilla laitteilla.

Mikäli laitteen turvataso vaarantuu, esimerkiksi puutteellisten tietoturvapäivitysten johdosta, voidaan laitteelta poistaa luottamus automaattisesti. Vastaavasti, jos esimerkiksi työntekijän älypuhelin häviää työreissulla, voidaan se tyhjentää etäyhteydellä ja tiputtaa pois luotettavien laitteiden listasta, jolloin mitkään puhelimella tehtävät kirjautumisyritykset eivät enää onnistu.

4. Panosta tietoturvan jatkuvaan monitoroin­tiin ja riskien hallintaan

Yritykseen kohdistuvat huijausyritykset kehittyvät koko ajan aidommiksi ja vaikeammin tunnistettaviksi. Samalla tietomurrot käyvät yhä kalliimmiksi vaikuttaen yrityksen maineeseen ja luotettavuuteen ja sitä kautta yritystoiminnan jatkuvuuteen. Tästä syystä yrityksen tietoturva edellyttää johtamista ja suunnittelua sekä jatkuvaa monitorointia. Vastuu tietoturvan valvonnasta on yrityksellä.

Jos yritykselläsi ei ole omaa osaamista tai resursseja panostaa valvontaan, voit ottaa avuksesi tietoturvan hallintaan ja kehittämiseen keskittyneen kumppanin. Kumppanin monitorointiratkaisuilla voidaan seurata jatkuvasti yrityksen järjestelmien käyttöä – ne tunnistavat mahdolliset uhat sekä hälyttävät poikkeamista ja epänormaaleista tapahtumista. Kumppanin avulla tuot myös tietoturvasäännökset osaksi valvontaa. Säännökset pitävät yrityksesi tietoturvamonitoroinnin jatkuvasti päivittyvänä ja ajankohtaisena, koska niissä keskitytään uusien tietoturvahyökkäyskohteiden tunnistamiseen.

 

Tietoturvakump­pa­ni­ yrityksellesi

Haluatko varmistaa yrityksellesi korkean tietoturvatason Microsoft 365 -työkalujen käyttöön ja Microsoft-ympäristössä toimimiseen? Microsoftin kumppanina meillä on asiantuntijaosaamista datanne turvaamiseen niin pilvessä kuin omilla palvelimilla ja päätelaitteilla. Microsoft 365:n edistyksellisillä tietoturvatoiminteilla autamme teitä määrittelemään, millä ehdoin järjestelmiänne pääsee käyttämään ja miten tietomurron mahdollisuudet vähennetään minimiin.

Meiltä saat tukea niin tietoturvallisiin laitteisiin ja kaksivaiheiseen tunnistautumiseen kuin yrityksesi tietoturvan monitorointiin ja kehittämiseen. Varmistamme, että tietoturvasi pysyy ajan tasalla kaikissa tilanteissa ja jatkuvasti päivittyvät tietoturvasäännökset huomioidaan yrityksesi tietoturvan valvonnassa. Mikäli kaikesta huolimatta tietomurtomurto tapahtuisi, jatkuva tietoturvapalvelumme havaitsee tämän välittömästi, jolloin ryhdymme viipymättä rajaamis- ja estotoimintoihin.

Tietoturvan monitorointia Microsoft Azure Sentinelin avulla

Tuemme yritystäsi alan parhaimpien tietoturvaratkaisujen käyttöönotossa ja niillä toteutettavassa yrityksen tietoturvan jatkuvassa monitoroinnissa. Microsoft Azure Sentinel on Microsoftin uusi työkalu, joka tuo huipputason monitorointia yrityksesi tietoturvan valvontaan. Se on myös meillä itsellämme käytössä, ja se tarjoaa työkalun, jolla yrityksesi pääsee välittömästi kiinni tietojen kalasteluihin tai mahdollisiin sähköpostimurtoihin, joita on vaikea havaita ilman tehokasta monitorointityökalua.

Microsoft Azure Sentinelin hyödyt yrityksellesi:

  • Kattava ja vahva tietoturvaratkaisu, jolla voit analysoida yrityksesi paikallis- ja pilviympäristöjä kokonaisvaltaisesti.

  • Vahva tietoturva erityisesti Microsoft-ympäristöön: tarjoaa vahvan tietoturvan Microsoftin pilviympäristöön kaikille tuotteille, esimerkiksi Windows-serverille ja Microsoft 365 -työkalujen, kuten Teamsin, käyttöön.

  • Nopeasti käyttöönotettava: tietoturvaratkaisun pystytys kestää kumppanilla vain muutamia viikkoja, jonka jälkeen yritykselläsi on huipputason valvonta päällä.

  • Edullinen tapa: kustannustehokas tapa varmistaa yrityksellesi korkean tason tietoturvamonitorointi, jolla pystyt välttämään tietoturvamurrot, mainehaitat ja tietoturvariskin todentumisesta aiheutuvat vaikutukset yritystoimintaan.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kun haluat keskustella aiheesta lisää.

Tero Salo

Tero vastaa infrapalveluliiketoiminnasta tarjoten asiakkaille mm. Modern Workplace- ja Cloud Security -ratkaisuja. Ole yhteydessä Teroon: tero.salo@fellowmind.fi