Työelämän ja perhe-elämän tasapaino vaatii joustavuutta, inhimilli­syyt­tä sekä hyviä priorisoin­ti­tai­to­ja

Tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä on tärkeä osa inhimillistä työelämää sekä jokaisen meidän henkilökohtaista onnistumispolkua työelämässä. Meillä Fellowmindissa (aikaisemmin eCraft) jokainen työntekijä on tärkeä työkaveri ja merkityksellinen osa työyhteisöä. Erilaisten elämäntilanteiden joustava huomioiminen osana työpaikan arkea auttaa rakentamaan inhimillistä kulttuuria, jossa työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin. Haluamme vaalia avointa keskusteluilmapiiriä ja kulttuuria, jossa yhdessä keksitään ratkaisuja tukemaan parempaa arkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Näin äitienpäivän kynnyksellä haastattelimme meillä Fellowmindilla työskenteleviä äitejä siitä, kuinka ylläpitää tasapaino perhe-elämän ja työelämän välillä sekä mitä perheystävällinen työpaikka heille merkitsee.

Työelämän ja perhe-elämän tasapaino vaatii joustavuutta, inhimilli­syyt­tä sekä hyviä priorisoin­ti­tai­to­ja

Joustavuus tuo inhimilli­syyt­tä työelämään - etätyömahdol­li­suus ja omien aikataulujen suunnittelu

Leena Taipale on kokenut talouden konsultti, joka on työskennellyt Fellowmind Finlandilla (aikaisemmin eCraft) jo kuusi vuotta talouden ja D365 Business Central –ratkaisuiden parissa. Leenan molemmat lapset ovat nyt jo lähes täysi-ikäisiä. Etenkin, kun lapset olivat vielä nuorempia, joustavuus on Leenan mukaan ollut tärkeää ja tehnyt mahdolliseksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen.

Leenan mukaan halu olla itsekin työntekijänä joustava on suuri, kun työnantaja mahdollistaa sen, että omaa työtä on mahdollista sovittaa perhe-elämään ja sen aikatauluihin. Mahdollisuus tehdä etätöitä, kun lapsi on kipeä, on ollut itsestäänselvyys aina.

On ihanaa, että täällä on oltu ymmärtäväisiä perhe-elämän eri tilanteiden ja aikataulujen osalta.

Leena Taipale

“On ihanaa, että Fellowmindilla on oltu ymmärtäväisiä perhe-elämän eri tilanteiden ja aikataulujen osalta. Työntekijää ei olla kuormitettu lisää esimerkiksi läsnäolopakolla tai pakollisella lapsen sairaslomatodistuksella, kun lapsi on ollut kipeänä kotona”, kertoo Leena. Vapaus tuo myös vastuuta työntekijöille. Leenan mukaan töiden tekeminen kotona on onnistunut jo ennen koronaakin hyvin, mikä on antanut toivottua liikkumavaraa arkeen.

Johanna Seppälä aloitti työt Fellowmind Finlandin Tampereen toimistolla 2,5 vuotta sitten asiakkuudenhallinnan D365-konsulttina sekä tiiminvetäjänä. Kotona Johannalla on tällä hetkellä 2-vuotias tyttö. Äitiyslomalta palatessa syksyllä Johanna teki täyttä työaikaa. Vuoden alusta Johanna on tehnyt lyhennettyä työaikaa onnistuneesti. Johannan mukaan 80% työviikko on hyvä esimerkki työnantajan joustavuudesta ja kyvystä ymmärtää erilaisia elämäntilanteita sekä ajatella työuraa pidemmällä aikajänteellä.

Vanhemmuutta halutaan tukea - avoin keskusteluil­ma­pii­ri

Jenni Uusiniitty aloitti työt Fellowmind Finlandilla vuoden 2019 alussa talouskonsulttina NewCrafters-koulutusohjelman kautta. Jenni jäi äitiyslomalle viime kesänä ja nauttii tälläkin hetkellä äitiyslomasta pienen pojan kanssa kotona Tampereella. Jenni kertoo, että raskaudesta työpaikalla kertominen jännitti aluksi, mutta oman esimiehen kannustava suhtautuminen vei jännityksen pois. “Oma esimies otti uutisen tosi hyvin vastaan sekä kannusti ja rohkaisi olemaan kotona lapsen kanssa, niin pitkään kuin tarve on. Työpaikka odottaisi kyllä minua. Olen ollut myös yhteydessä omiin tiimikavereihin äitiyslomankin aikana - kysellään kuulumisia puolin ja toisin. Olen muutaman kerran käynyt toimistollakin, kun se on ollut koronan suhteen mahdollista.”

Oma esimies otti uutisen tosi hyvin vastaan sekä kannusti ja rohkaisi olemaan kotona lapsen kanssa, niin pitkään kuin tarve on. Työpaikka odottaisi kyllä minua.

Jenni Uusiniitty

Leenankin mukaan Fellowmindilla on yleisesti ottaen ihana suhtautuminen vanhemmuuteen ja lapsiin. Työpaikalla kollegoiden kanssa voi puhua lapsista ja muusta perhe-elämästä, eikä suhtautuminen ole yhtään väheksyvää. Leenan mielestä yhtä myönteinen suhtautuminen ei kaikilla työpaikoilla ole itsestäänselvyys.

 

Suhtaudumme perheuutisiin ilolla. Lähetämme onnittelukukat uudelle perheenjäsenelle kotiin.

 

Avoin keskusteluilmapiiri auttaa tuomaan inhimillisyyttä enemmän osaksi työelämää. Parempi työelämä, jossa erilaiset elämäntilanteet pystytään huomioimaan, vaatii myös työntekijöiden aktiivista mukana olemista ja vuorovaikutusta.

Perhemyön­tei­nen ilmapiiri on kaikkien etu

Perheystävällisyys ja perhemyönteinen ilmapiiri on muutakin kuin pienten lasten vanhempien huomioimista. Perheystävällisyys on enemmänkin asenne, jossa erilaiset elämäntilanteet osataan huomioida luonnollisena osana työntekijän elämää - oli sitten kyse opiskeluista, lemmikeistä tai muista erilaisista elämäntilanteista kotona.

Leena, Jenni ja Johanna ovat kaikki samaa mieltä ja kiittelevät sitä, että Fellowmindilla on osattu ottaa vanhemmuus ja perhe-elämä monella eri tavalla hienosti huomioon. Perhemyönteinen asenne näkyy niin joustavina etätyömahdollisuuksina, mahdollisuutena itse vaikuttaa omiin aikatauluihin kuin myönteisenä asenteena ja suhtautumisena vanhemmuuteen kollegoiden keskuudessa.

 

Myös karvaiset perheenjäsenet ovat tervetulleita vierailemaan toimiston Doggy- ja Kitty-työtiloihin.

 

Olemme osallistuneet Lapsi mukaan töihin -päivään useampana vuotena, jolloin työntekijöidemme lapset ovat päässeet tutustumaan vanhempiensa työpaikkoihin niin Espoon, Tampereen kuin Vaasan toimistoilla. Näihin päiviin on kuulunut viralliset aamukaakaot toimistojen keittiössä, nimikylttien askartelua, hover board-temppuratoja ja jo perinteeksi muodostunut Kaarinan koodikoulu isommille lapsille.

Vanhemmuu­des­sa ja työelämässä on paljon yhteistä

Johannan mukaan vanhemmuudessa ja työelämätaidoissa on myös paljon yhteistä. Positiivinen jämäkkyys, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus ovat tärkeitä taitoja sekä omassa työssä esimiehenä että lapsen kasvatuksessa.

Leena kertoo, että äitiys on kasvattanut ihmisenä ymmärtämään muiden näkökulmia myös työelämässä paremmin. “Äitiys on ennen kaikkea kasvattanut itseä ottamaan paremmin huomioon myös muiden näkökulmia.” Johanna lisää, että empatiakyky sekä suhtautuminen muutoksiin on vanhemmuuden myötä myös kehittynyt. Jenni pohtii, että vanhemmuuden myötä turhien työasioiden murehtimisen iltaisin unohtuu, kun keskittyminen menee perhearkeen.

Vaikka työelämässäkin asioita suunnittelisi hyvin, aina kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin suunnittelit. Vanhemmuus on opettanut sen, että usein työelämässäkin asioita voi ja pitää muuttaa

Johanna Seppälä

Suhtautuminen työhön on vanhemmuuden myötä kehittänyt kykyä priorisoida ja keskittyä siihen, mitä tekee – oli sitten kyse töistä tai vapaa-ajasta. “Silloin kun lapset olivat päiväkodissa, työt piti saada tehtyä työpäivän aikana. Minusta on tullut paljon tehokkaampi vanhemmuuden myötä. Osaan katsoa, mitkä asiat vaativat reagointia. Priorisointi on parantunut ehdottomasti”, summaa Leena.

Jenni kiteyttää hymy huulilla, että: “Äitiyden ehdottomia supervoimia ovat multitasking, kärsivällisyys sekä aikataulutus. Ilman niitä ei pärjää arjessa.”

Äitienpäivän ter­vei­set

Lopuksi haluamme vielä toivottaa aurinkoista kevättä ja ihanaa äitienpäivää kaikille äideille isoäideille, varaäideille, bonusäideille ja äitihahmoille, jotka ovat muissa tärkeissä rooleissa läsnä perheiden arjessa.

Leena, Johanna ja Jenni lähettävät myös lämpimät terveiset muille äitikollegoille. Jennin sanoin: “Ootte kaikki aivan mielettömän taitavia työssänne ja sen lisäksi, että loistatte duunissa, niin we make and raise babies 💪🏻!”

Haluatko tietää lisää?

Petra Peltopuro - Chief People Officer

Petra on Fellowmindin Chief People Officer. Petra vastaa henkilöstöön liittyvistä työsuhdeasioista sekä huolehtii asiantuntijoidemme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista sekä luo yhdessä tiiminsä kanssa pohjan hyvälle yrityskulttuurille.