Talousjohtaja, hyödynnätkö tietämättäsi jo tekoälyä? Tekoäly operatiivisen suunnittelun ytimessä

Monessa yrityksessä on kiinnostusta tekoälyn hyödyntämiseen, mutta aina konkreettisten käyttökohteiden löytäminen ei ole helppoa. Aiemmin tekoälyratkaisut olivatkin usein irrallisia lisäratkaisuja, mutta nykyisin tekoäly on monesti kiinteä osa suunnittelutyökaluja ja moni käyttää tietämättänsä tekoälyä. Lue blogista lisää tekoälystä osana talouden ja liiketoiminnan suunnittelua.

Talousjohtaja, hyödynnätkö tietämättäsi jo tekoälyä

Kohti AI-pohjaisia suunnitteluratkaisuja taloudessa

Tänä päivänä tekoäly on monesti jo kiinteä osa pilvipohjaisia suunnittelutyökaluja ja moni meistä suunnittelutyökalujen käyttäjistä hyödyntää tietämättänsä jo ratkaisuja, joiden moottorina toimii tekoäly.

Helposti hyödynnettävien lisätoiminnallisuuksien ja sisäänrakennettujen ratkaisuiden myötä yritysten kynnys hyödyntää tekoälyä on madaltunut ja yhä useampi taloustiimi voi nopeutta ja parantaa liiketoiminnan suunnittelua, budjetointia tai konsernilaskentaansa tekoälyn avulla ilman erityistä teknistä dataosaamista.

CFO Talk -webinaarisarjan kolmannessa osassa keskustelimme tekoälyn hyödyntämisestä osana liiketoiminnan operatiivista suunnittelua. Webinaarimme vieraana oli Kirsi Ahola STARK Finlandilta. Kirsi kertoi webinaarissa kokemuksia heidän yrityksen matkalta kohti tekoälypohjaisia suunnitteluratkaisuja. Pääset katsomaan tallenteen kokonaisuudessaan täältä.

Kokosimme tähän blogiin poimintoja webinaarista sekä ideoita konkreettisiin tekoälyn käyttökohteisiin talouden parissa työskentelevien näkökulmasta tarkasteltuna.

CFO Talk osa 3 Webinaari - Mikko Kupiainen, Kirsi Ahola, Mikko Kumpulainen

Operatiivisen ja taloudellisen suunnitelman paras lopputulos syntyy ihmisen ja tekoälyn tiimityönä

Mutta kumpi on parempi suunnittelemaan yritysten liiketoimintaa, ihminen vai kone?

Verrattuna yrityksessä työskenteleviin ihmisiin, koneen eli tekoälyn selkeä vahvuus on hyödynnettävässä datan määrässä sekä sen nopeudessa hakea, koota ja analysoida dataa monesta eri lähteestä yhtä aikaa.

Tilanteessa, jossa ihminen tekee yksin suunnittelua, pystyy suunnittelija huomioimaan vain murto-osan olemassa olevasta datasta osana suunnitelmia, sillä datan määrä on tänä päivänä niin massiivinen.

Toisaalta suunnittelijan manuaalinen työkuormakin on melkoinen – sijaitseehan dataa monesti useissa eri järjestelmissä ja tiedostoissa, joista tiedon kerääminen käsin on hidasta ja vaivalloista.

Kuvitteellisessa tilanteessa, jossa suunnittelun puolestaan tekee vain kone, perustuu suunnittelu usein pitkälti datasta kerrytettyyn historiatietoon. Kone ei osaa huomioida ympäristön muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tulevaan, vaan se pohjaa suunnitelman menneeseen.

Koneäly ei myöskään löydä automaattisesti uusia liiketoimintaideoita datasta. Ihmisten taitoa tulkita koneen ehdottamia tuloksia, tehdä päätelmiä, analyyseja ja päätöksiä tarvitaan siis edelleen.

Koneäly ei löydä uusia liiketoimintaideoita datasta, vaan ihmisten taitoa tulkita, tehdä päätelmiä, analyyseja ja päätöksiä tarvitaan edelleen.

Esimerkkejä tekoälyn käyttökohteista liiketoiminnan suunnittelussa

Tekoälyn hyödyntäminen osana yrityksen liiketoiminnan suunnittelua vapauttaa ihmisten ajan manuaalisesta rutiinityöstä oikeasti arvokkaaseen työhön. Koneen ja ihmisen yhteispelin avulla yrityksesi voi rakentaa todellista kilpailuetua ja -kykyä.

Yhteispeli voi konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa: kone tunnistaa poikkeamat datassa, joihin ihminen voi pureutua tarkemmin ja tehdä lopulliset jatkotoimenpiteet koneen ehdotusten perusteella.

Vaikka tekoälyn hyödyntäminen aikaisempaan verrattuna on nykyisin helpompaa ja automaattisempaa, vaatii uudenlainen koneen ja ihmisen yhteistyö suunnitelmallisuutta.

Tässä muutamia konkreettisia esimerkkejä käyttökohteista, joissa yritykset pystyvät jo hyödyntämään tekoälyä osana liiketoiminnan suunnittelua:

  • Ennustaminen aikasarjana mm. kysynnän ennustaminen
  • Ennustaminen ajuripohjaisesti
  • Euromääräiset ennusteet
  • Asiakaspoistumat
  • Kuljetusten optimointi ja tavarantoimitukset kysynnän perusteella
  • Varaston optimointi

Oletko kiinnostunut tekoälystä prosessiteollisuudessa? Lue aiemmasta blogistamme, millaisia käyttökohteita ja tekoälyn tuomia hyötyjä löytyy kaikista prosessiteollisuuden toimintaketjun vaiheista.

Miten lähteä liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä – top 3 vinkkimme

1. Hyödynnä pilvipohjaisen suunnittelualustan toiminnallisuudet.

Monessa suunnitteluratkaisussa on jo valmiita tekoälytoimintoja, joita ehkä tietämättäsi voisit hyödyntää tehokkaammin. Moni pilvipohjainen, moderni työkalu sisältää toiminnollisuuksia, jotka ovat lähes automaattisesti kaikkien käyttäjien saatavilla.

2. Ota organisaatiossa oleva data käyttöön.

Dataa kertyy ennennäkemätön määrä ja sen rooli osana kaikkea toimintaa vahvistuu koko ajan. Datan tuleekin olla helposti eri käyttäjien saatavilla, jotta ihmiset voisivat hyödyntää sitä arjen päätöksenteossaan. Tekoäly voi tuottaa esimerkiksi asiakaspysyvyyden ja -poistuman ennusteen, jota asiakasrajapinnassa toimivat voivat hyödyntää arjessaan.

3. Lähde rohkeasti pilotoimaan sopivia käyttökohteita tekoälylle.

Suosi nopeita kokeiluja – älä jumiudu pohtimaan liiaksi datan laatua tai saatavuutta. Ylivoimaisesti suurin osa liiketoiminnallisista hyödyistä saavutetaan nimenomaan tehostamalla ja automatisoimalla jo olemassa olevia prosesseja, ei luomalla tai kehittämällä uusia. Hyödynnä sitä dataa, joka tällä hetkellä on saatavilla, ja ensimmäisten onnistumisten jälkeen kehitä vaihe vaiheelta yhteistyötä eteenpäin. Pilvipohjaisten suunnitteluratkaisujen avulla testaaminen on myös nykyisin helpompaa, kun kaikkea ei tarvitse itse lähteä rakentamaan alusta alkaen.

Katso talousjohdon CFO Talk –webinaarisarja tallenteena

Kuuntele tallenne suositun CFO Talk -webinaarisarjamme 3. osasta. Webinaarissa asiakkaamme STARK Finlandin Kirsi Ahola, Business Controller kertoi kokemuksia matkalta kohti AI-pohjaisia suunnitteluratkaisuja. Lisäksi webinaarissa käytiin läpi tyypillisen AI-projektin etenemistä. Löydät myös muut CFO Talk -webinaarisarjan osat tallenteina kotisivuiltamme.

Mikko Kupiainen

Mikko vastaa Fellowmindilla liiketoiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja talouden johtamiseen (Finance Performance Management) liittyvistä ratkaisuista.

Mikolla on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista talousjohdon data- ja analytiikkahankkeista.

Ole yhteydessä: mikko.kupiainen@fellowmind.fi tai 044 334 5082.