Suomalainen eCraft, ruotsalainen Orango sekä hollanti­lai­nen Fellowmind yhdistävät voimansa ja luovat Euroopan johtavan Microsoft-liiketoi­min­ta­rat­kai­su­jen toimittajan

Kööpenhamina, 5.11.2019 – Suomalainen eCraft, ruotsalainen Orango sekä Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva Fellowmind yhdistyvät ja luovat Euroopan johtavan Microsoftin liiketoimintaratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin keskittyneen yhtiön. Kaupan taustalla on Pohjois-Euroopan johtava pääomasijoittaja FSN Capital, joka lähtee vauhdittamaan uuden yrityksen vahvan kasvun strategiaa sekä orgaanisesti että mahdollisten yrityskauppojen kautta.

Suomalainen eCraft, ruotsalainen Orango sekä hollanti­lai­nen Fellowmind

FSN Capital toimii pääomasijoit­ta­ja­na tukien uuden yhtiön vahvaa kasvustra­te­giaa

Kööpenhamina, 5.11.2019 – Suomalainen eCraft (nykyisin Fellowmind Finland), ruotsalainen Orango sekä Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva Fellowmind yhdistyvät ja luovat Euroopan johtavan Microsoftin liiketoimintaratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin keskittyneen yhtiön. Kaupan taustalla on Pohjois-Euroopan johtava pääomasijoittaja FSN Capital, joka lähtee vauhdittamaan uuden yrityksen vahvan kasvun strategiaa sekä orgaanisesti että mahdollisten yrityskauppojen kautta. Kaupassa yhdistyvät yritykset jatkavat toimintaansa osana Fellowmind-perhettä, säilyttäen kuitenkin oman yritysnimensä ja identiteettinsä. Yhtiön strateginen visio on muodostaa kokonaisvaltainen tarjooma digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja -työkalujen ympärille seuraavan viiden vuoden aikana yli 2 500 kansainvälisen asiantuntijan voimin. Fellowmindin vision mukaisesti yhtiö yhdistää ihmiset ja teknologian merkityksellisellä tavalla.

Fellowmindin toimitusjohtaja Eliel Putman nousee uuden konsernin toimitusjohtajaksi. Orangon toimitusjohtaja Stefan Selvander sekä eCraftin toimitusjohtaja Ville Hemmilä jatkavat Ruotsin ja Suomen aluejohtajina. Lisäksi he ovat osa konsernin uutta johtoa. Bo-Erik Ekström, yksi eCraftin alkuperäisistä pääomistajista, nousee uuden kansainvälisen konsernin hallitukseen.

Kaupan osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Kauppa vaatii vielä Suomen kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä Ruotsin ja Saksan kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

eCraftin, Fellowmindin ja Orangon yhdistyminen Euroopan suurimmaksi Microsoft-liiketoi­min­ta­rat­kai­sui­hin keskitty­neek­si yritykseksi

FSN Capital auttaa vauhdittamaan eCraftin, Orangon ja Fellowmindin seuraavaa kasvuvaihetta kansainvälisillä markkinoilla. eCraft on Suomen johtava liiketoiminta-, BI- ja dataratkaisuihin keskittyvä IT-ja konsultointiyritys, jolla on yli 290 työntekijää ympäri Suomea. Ruotsalainen Orango on johtava Microsoft- liiketoimintaratkaisutalo omassa markkinassaan Ruotsissa 240 asiantuntijan voimin. Kaupan myötä eCraft ja Orango ovat nyt osa Fellowmindia kuten hollantilaiset CRM Partners, Pulse ja Axtensions, saksalainen CRM Partners sekä ruotsalainen Endeavor.

Yhdessä yritykset luovat uuden Fellowmind Groupin, jolla on yli 1 000 työntekijää ympäri Eurooppaa ja 125 miljoonan euron kokonaisliikevaihto. Yhtiön strateginen visio on muodostaa kokonaisvaltainen tarjooma digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja -työkalujen ympärille seuraavan viiden vuoden aikana yli 2 500 kansainvälisen asiantuntijan voimin. Fellowmindiin liittyvät eCraft ja Orango säilyttävät kaupassa oman identiteettinsä ja profiilinsa sen lisäksi, että ovat nyt osa Fellowmind-perhettä.

Marcus Egelstig, vastaava osakas, FSN Capital: "Uskomme vakaasti, että olemme luomassa täysin uniikkia kasvualustaa, jonka keskiössä ovat yli 1 000 eurooppalaista huippuasiantuntijaa, joilla on selkeä yhteinen tulevaisuuden päämäärä. Olemme todella vaikuttuneita kunkin kaupassa mukana olevan yrityksen vahvasta markkina-asemasta, ja uniikista toisiaan täydentävästä osaamisesta. Yhdessä pystymme luomaan vieläkin vahvemman tarjooman asiakkaille ja teknologiakumppaneille sekä tarjoamaan entistä parempia mahdollisuuksia työntekijöille. Odotamme innolla, että pääsemme työskentelemään yrityksen johdon kanssa yhteisen visiomme eteen ja rakentamaan seuraavaa kansainvälistä menestystarinaa."

Uskomme vakaasti, että olemme luomassa täysin uniikkia kasvualustaa, jonka keskiössä ovat yli 1 000 eurooppalaista huippuasiantuntijaa, joilla on selkeä yhteinen tulevaisuuden päämäärä.

Marcus Egelstig, vastaava osakas, FSN Capital

Emiel Putman, CEO, Fellowmind: "Asiakkaillamme on lisääntynyt tarve saada kaikki digitaaliseen transformaatioon liittyvät palvelut yhden katon alta. Yhdessä eCraftin ja Orangon kanssa pystymme entistäkin paremmin auttamaan kansainvälisiä asiakkaitamme heidän digimatkallaan. Olemme todella iloisia saadessamme FSN:n mukaan strategisena kumppanina vauhdittamaan tulevaisuuden kasvuamme. He ymmärtävät hyvin markkinaamme ja jakavat visiomme ihmisten asettamisesta tekemisen keskiöön."

Stefan Selvander, CEO, Orango: "Yhdistämällä voimamme Fellowmindin ja eCraftin kanssa, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme koko Microsoftin liiketoiminta- ja digitaalisten ratkaisujen kokonaisuuden. Laaja läsnäolo Euroopassa mahdollistaa myös uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja työntekijöillemme."

Ville Hemmilä, CEO, eCraft: "Olemme todella innoissamme tästä uudesta yhteenliittymästä, jonka ansiosta muodostamme johtavan Microsoft-liiketoimintaratkaisujen tarjoajan Euroopassa. Kaupan myötä pystymme jakamaan osaamistamme valitsemillamme toimialoilla kansainvälisesti sekä jatkamaan vahvaa kasvustrategiaamme Suomessa. Asiakkaillemme ja työntekijöillemme kauppa näkyy etenkin laajempana tarjoomana liiketoiminta- ja BI-ratkaisujen osalta sekä uusina uramahdollisuuksina."

Asiakkaillemme ja työntekijöillemme kauppa näkyy etenkin laajempana tarjoomana liiketoiminta- ja BI-ratkaisujen osalta sekä uusina uramahdollisuuksina.

Ville Hemmilä, CEO, eCraft

FSN Capital

FSN Capital on vuonna 1999 perustettu johtava pääomasijoitusneuvoja Pohjois-Euroopassa, jolla on yli 2,1 miljardia euroa hallinnassaan. FSN Capital Funds keskittyy tekemään harkittuja sijoituksia Pohjois-Euroopan alueelle toimiviin yrityksiin, joiden liikearvot ovat 50M€ - 300M€:n välillä. FSN Capital Funds on yrityksilleen vastuullinen kumppani, jonka työskentelymalli perustuu vahvaan yhteistyöhön portfolioyrityksien kanssa, erityisesti työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja paikalliseen yhteisöön panostaen.

Fellowmind

Fellowmind yhdistää ihmiset ja teknologian merkityksellisellä tavalla. Tulevaisuudessa yhä useampi kohtaaminen tapahtuu fyysisten kohtaamisten sijaan digitaalisesti. Yhtiön pyrkimyksenä on tehdä näistä kohtaamisista mahdollisimman intuitiivisia, henkilökohtaisia sekä merkityksellisiä uusimman teknologian sekä vahvan liiketoimintaymmärryksen keinoin. Vuonna 2005 perustettu Fellowmind on kasvanut seitsemästä yrityksestä koostuvaksi konserniksi, johon kuuluvat CRM Partners BV, CRM Partners AG, Pulse, AXtension, Endeavor ja täytäntöönpanopäivän jälkeen eCraft ja Orango. Yhtiön toimistot sijaitsevat Hollannissa, Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa. Fellowmind Group työllistää yli 1 000 asiantuntijaa ja yhtiöllä on 125 miljoonan euron liikevaihto. Lue lisää: www.fellowmindcompany.com

eCraft (nykyisin Fellowmind Finland)

eCraft (nyk. Fellowmind Finland) on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kokonaisuuden mukaan lukien toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan, kenttätyön sovellukset, analytiikka- ja koneoppimispalvelut sekä sovelluskehityksen ja palvelumuotoilun. Yrityksessa työskentelee 290 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. Yritys on edelläkävijä Microsoft-ratkaisuissa sekä johtava Adaptive Insights- ja Qlik-konsultointitalo. Haluamme olla paitsi asiakkaidemme tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollistaja, mutta myös työpaikka, jossa panostetaan ihmisten osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. eCraftilaisia työskentelee toimipisteissä Espoossa, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 31,7 miljoonaa euroa. 

Orango (nykyisin Fellowmind Sweden)

Orango (nyk. Fellowmind Sweden) on Ruotsin johtava älykkäitä digitaalisia alustaratkaisuja toimittava IT-talo. Yhtiö digitalisoi liiketoimintaprosesseja implementoimalla toiminnanohjausjärjestelmiä sekä muita IT-ratkaisuja, jotka tehostavat ja luovat kilpailukykyä tulevaisuuteen sekä auttavat asiakkaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Orango työllistää 240 Microsoft- ja IBM-teknologioihin keskittynyttä asiantuntijaa ja yrityksellä on Ruotsissa noin 430 asiakasta. Yhtiön tarjooma käsittää koko Microsoft Dynamics 365 –ratkaisukokonaisuuden keskittyen etenkin Finance & Operations-, Business Central-, Sales-, sekä Power Platform- ratkaisuihin sekä toimialaratkaisuihin. 

Ota yhteyttä!

Ville Hemmilä 
toimitusjohtaja, Fellowind Finland (aiemmin eCraft Oy Ab)
040 069 5345
ville.hemmila@fellowmind.fi