Remote Assist auttaa virtaviivais­ta­maan palvelupro­ses­se­ja etätyöhön siirtyneessä maailmassa

Microsoft Remote Assist on uusi kustannustehokas tapa tarjota etätukea yrityksen palveluprosesseille. Remote Assistin avulla asiantuntijasi voi opastaa työpisteeltään työntekijää tai asiakasta toisella puolella maailmaa monimutkaisimpienkin haasteiden ratkaisemisessa. Lue, millaisia hyötyjä Remote Assist voi tuoda teidän yrityksenne palveluihin!

remote-assist-auttaa-virtaviivaistamaan-palveluprosesseja-etatyohon-siirtyneessa-maailmassa.jpg

Kun korona pakotti yrityksiä vähentämään matkustamista ja liikkumista alkuvuodesta 2020, moni yritys joutui sopeutumaan muuttuviin käytänteisiin nopealla aikataululla. Yrityksissä alettiin panostamaan laajasti etätyökaluihin.

Myös kiinnostus älykkään teknologian hyödyntämiseen sijainnista riippumattomien palvelujen tuottamisessa nostaa päätään. Vielä hetki sitten futuristiselta vaikuttaneet teknologiat ovat yritysten hyödynnettävissä jo tänään, ja niiden käyttöönottajat ovat edelläkävijöinä parhaassa kilpailuasemassa. Yksi tällaisista teknologioista on Microsoft Remote Assist, joka auttaa tuomaan asiantuntijuuden kohteeseen asiantuntijan sijainnista riippumatta.

Remote Assist yhdistää videostrea­mauk­sen ja lisätyn todellisuuden

Remote Assist on teknologia, joka hyödyntää videostreamia kohteesta yhdistäen siihen lisättyä todellisuutta (Augmented Reality, AR). Se tuo virtuaalisia elementtejä fyysiseen maailmaan helpottamaan kohteessa tehtävää työtä. Remote Assistin ansiosta kohteessa olija ja etänä toimiva asiantuntija näkevät saman näkymän. Näkymässä voidaan hyödyntää AR-elementtejä, kuten nuolia ja korostusvärejä ohjeiden visualisoimiseksi.

Remote Assistia voidaan käyttää hololenssien kautta. Hololenssin käyttö jättää käyttäjän molemmat kädet vapaiksi, mikä on tärkeää etenkin korjaus- ja huoltotoiminnassa. Remote Assist toimii erinomaisesti myös perinteisellä, kamerallisella älypuhelimella, mikä on helppo tapa tarjota ja saada etätukea vaikka eri puolille maailmaa.

 

Remote assist

 

Remote Assist -hyödyt:

  • Vähemmän matkustamista, vähemmän matkakuluja.

  • Tilanteen hoitaminen ei ole riippuvainen matkustamisesta ja paikan päälle pääsemisestä.

  • Ongelman tunnistamisessa voidaan hyödyntää paikallaolijoiden sanallisen kuvauksen lisäksi videokuvaa ja asiantuntijan lisäohjeita ”diagnoosin” tarkentamiseen.

  • Nopeampi tunnistus johtaa nopeammin oikeisiin korjaustoimenpiteisiin ja niiden ohjeistaminen voidaan tehdä jo ongelman analysoinnin yhteydessä resurssien antaessa myöten.

  • Yhteisesti tunnettujen ikonien käyttö auttaa ymmärtämään paremmin kuin pelkät suulliset ohjeistukset.

Remote Assist auttaa virtaviivais­ta­maan kenttäpalvelup­ro­ses­sia

Asiantuntijoiden lähettäminen huolto- ja kenttätyöhön eri puolille maailmaa on kallista ja aikaa vievää. Remote Assist auttaa teknikoita saamaan asiantuntijatukea tarvittaessa etänä. Asiantuntijoiden tavoittaminen nopeasti auttaa virtaviivaistamaan palveluprosessia. Tämä vauhdittaa kentällä tapahtuvia korjauksia ja auttaa vähentämään korjattavaan kohteeseen tarvittavia käyntikertoja (eli nostamaan First time fix rate -astetta). Koska Remote Assist hyödyntää videostreamia kohteesta, asiantuntija voi tukea tilanteessa samoin, kuin jos olisi itse paikalla. Etätuessa voidaan käyttää myös visuaalisia lisäohjeita suullisten ohjeiden lisäksi.

Remote Assistia voidaan hyödyntää kohteen ja sen lähtötilanteen kartoittamiseen myös ennen korjausta. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun korjaustarve on niin vaativa, että se edellyttää asiantuntijan matkustamista paikan päälle. Kun asiantuntija pääsee tutustumaan lähtötilanteeseen ja -kohteeseen etukäteen kuin hän olisi itse paikan päällä, hän voi paremmin määrittää, mitä työkaluja ja osia hän tarvitsee käynnille mukaan. Näin huollettava kohde saadaan huomattavasti paremmin korjattua jo ensimmäisen käynnin yhteydessä. Remote Assistia voidaan hyödyntää myös korjauksen jälkeen työn jälkitarkastukseen.

Tekninen tuki tehostuu visuaalisten elementtien avulla

Asiakaspalvelussa ja teknisessä tuessa Remote Assist auttaa lyhentämään ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa. Se tukee asiakaskokemusta ja vähentää, tai poistaa jopa kokonaan, matkustamisen tarpeen. Visuaalinen ohjaus tarjoaa helpon ja intuitiivisen tavan kommunikoida ja auttaa apua tarvitsevaa asiakasta. Tällöin tuen laatu ei myöskään jää kiinni esimerkiksi risteävästä sanastosta tai terminologian vieraudesta.

Esimerkkejä tilanteista, joissa Remote Assistin kautta tarjottua teknistä tukea hyödynnetään:

  • asiakkaiden ohjaaminen laitekokoonpanojen läpi laitteen asennus paikan päällä

  • ongelmien validointi huoltotilaukselle ennen saapumista paikalle

  • yksinkertaiset tai kompleksiset huoltotehtävät, joista työntekijä tai asiakas voi selvitä omilla resursseillaan asiantuntijan tuella.

Tiesitkö? Poikkeustilan asettamat rajoitukset matkustamiselle aiheuttavat haasteita etenkin tilanteissa, joissa yrityksen edustusta tarvittaisiin asiakkaan tiloihin tuotteessa ilmenneiden vaurioiden vuoksi. Etenkin silloin, kun kyseessä on tuotetakuun hyödyntämiseen johtanut tilanne, on yritysten tärkeä hoitaa tilanne nopeasti ja hyvään asiakaskokemukseen tähdäten. Remote Assistin avulla yrityksenne edustajat voivat tarkistaa tehokkaasti todisteet vahingoittuneista tai virheellisistä tuotteista ennen takuupalautusten hyväksymistä, jolloin asiakas ei joudu itse näkemään lisävaivaa virheiden dokumentointiin ja todistamiseen.

Koe uuden teknologian hyödyt omin silmin!

Tervetuloa kokeilemaan teknologioita Espoon toimistollemme!

Uniikki Dynamics 365 Field Service Lab -testiympäristömme tarjoaa mahdollisuuden päästä testaamaan tekoälyn, HoloLens AR-lasien, mobiiliapplikaatioden sekä Dynamics 365 Field Service -ratkaisujen käyttömahdollisuuksia käytännössä.

Tule testaamaan modernin teknologian mahdollisuuksia - varaa aika esittelyyn.

Miika Tekoniemi

App & Innovation Competence Lead

Miika vastaa Power Platform -ratkaisuista ja varmistaa, että Fellowmindin tarjoomasta löytyy arvoa luovia tuoteratkaisuja asiakkaidemme monipuolisiin ja toimialakohtaisiin tarpeisiin. Miika on asiantuntija niin järjestelmäarkkitehtuurin kuin low-code / no-code -ratkaisujen saralla, joten ratkaisujen toteuttaminen myös räätälöitynä sovelluskehityksenä kuuluu hänen vahvuuksiinsa. Ota yhteyttä: miika.tekoniemi@fellowmind.fi