Raportointipaketit laajentavat ERP-järjestelmän mahdollisuuksia

Kattava liiketoimintatietojen raportointi ja analysointi tukevat yrityksen johdon päätöksentekoa ja strategista suunnittelua. Raportoinnin tarkoitus on tuottaa tietoa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa. Kattavan raportoinnin ytimessä on toiminnanohjausjärjestelmässä oleva data, mutta tietoa haetaan usein myös ERP-järjestelmän ulkopuolelta eri lähteistä. Datan koostaminen ja analysointi voidaan toteuttaa Microsoft Power BI:llä. Tuotteistetut valmiit raporttipaketit ovat helppo ja nopea tapa lähteä analysoimaan liiketoiminnoista kertyvää dataa.

Kattavan toiminnanohjausratkaisun, Dynamics 365 Business Central -järjestelmän, yksi parhaimpia puolia on tietojen hallinnoinnin helppous yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä. Aina kuitenkaan ERP-järjestelmän omat toiminnallisuudet eivät riitä yritysten raportointitarpeisiin, vaan rinnalle tarvitaan erillinen työväline. Microsoft-ekosysteemissä Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen raportoinnin ja analysoinnin Power BI -ratkaisun kanssa.

Olemme laatineet suomalaisten Dynamics 365 Business Central -ratkaisuja käyttävien yritysten tarpeisiin raportointipaketteja, joihin sisältyvät tietomallit helpottavat yritysten raporttien tekemistä ja varmistavat datan eheyden.

Kattavat raporttipaketit antavat mahdollisuuden laajentaa ja tarkentaa yrityksen ERP-järjestelmässä oleviin tietoihin perustuvaa raportointia ja analysointia erilaisten tarpeiden mukaan.

Dynamics 365 Business Central -ratkaisun raporttipa­ke­ttimme:

 • Talouden raportit:

  • Tuloslaskelma ja tase: vertailu edellisiin vuosiin ja budjettiin

  • Liikevaihdon seuranta ja KPIt

  • Myyntisaatavat

  • Ostovelat

 • Myynnin raportit:

  • Saapuneet myyntitilaukset

  • Avoin tilauskanta

  • Tuotekannattavuus

  • Asiakaskannattavuus

  • Toimitusvarmuus

 • Projektinhallinnan raportit:

  • Laskutusseuranta

  • Kustannusseuranta

  • Projektien kirjaukset

  • Toteuma vs. ennuste

 • Tuotannon ja huollon raportit:

  • Varastoarvot ja –kierto

  • Kapasiteetti ja kuormitus

  • Huoltosopimukset

  • Huoltotilaukset

ERP-järjes­tel­män rinnalle Power BI tehostamaan raportointia

Power BI -ratkaisu täydentää toiminnanohjausjärjestelmän tietojen raportointia ja analysointia. Jotta kaikki tarvittava liiketoimintatieto on saatavilla kullekin käyttäjälle oikeamuotoisena ja reaaliaikaisena, on tehokkailla työvälineillä ja Business Intelligence -osaamisella suuri merkitys.

Tässä muutamia syitä raportoinnin tehostamiseen Power BI:llä:

 • ERP-järjestelmän omat raportoinnin toiminnallisuudet eivät aina riitä yritysten tarpeisiin – Power BI:llä raportointia voidaan laajentaa ja tehostaa

 • ERP-järjestelmää ei ole suunniteltu analysointijärjestelmäksi, joten toiminnanohjausjärjestelmän rinnalla käytetään datan analysoinnin välineitä. ERP-järjestelmä on optimoitu hoitamaan transaktiotason toimintaa - moderni Dynamics 365 -järjestelmä kerää dataa laajasti ja tarkalla tasolla. Power BI täydentää Dynamics 365:n mahdollisuuksia.

 • Päätöksentekoon tarvittavaa tietoa on ERP-järjestelmän lisäksi usein myös muissa ulkopuolisissa lähteissä, järjestelmissä ja dokumenteissa. Tarvittavan tiedon koostamiseen ja analysointiin eri lähteistä tarvitaan tehokas raportoinnin ja analysoinnin työväline sekä Business Intelligence -osaamista.

 • Tarvittavien raporttien koostamiseen ja analysoimiseen ei aina ole käytännön mahdollisuuksia, aikaa tai osaamista – Business Intelligence -asiantuntijamme sekä valmiit raporttipaketit auttavat asiakaskohtaisten raporttien koostamisessa.

 • Raportteja sekä ajantasaista ja analysoitua dataa tarvitsevat yrityspäättäjät ja johto eivät välttämättä ole toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiä. ERP-järjestelmä ei ehkä ole heidän jokapäiväinen työväline eikä heillä ole pääsyä tarvittaviin tietoihin. Olennaista on laatia erilaisia käyttäjä- ja käyttäjäryhmäkohtaisia koontinäyttöjä ja dashboardeja, jotta reaaliaikainen data saadaan systemaattisesti oikeassa muodossa oikeille ihmisille.

Kattava raportointi tukee päätöksen­te­koa ja strategista suunnittelua

Järjestelmällisen ja ajantasaisen raportoinnin avulla yritykset saavat entistä kattavampaa ja relevantimpaa tietoa toiminnastaan. Se helpottaa operatiivisissa tehtävissä työskentelevien päättäjien työtä ja mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen läpi koko organisaation. Se mahdollistaa siten myös paremman liiketoiminnan suunnittelun, ennustamisen ja päätöksenteon.

Kattavan raportoinnin hyötyjä ovat mm.

 • Valmiiksi analysoitu tieto helposti saatavilla ja nähtävillä

 • Ajantasaiset tiedot päivittäisen toiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen

 • Reaaliaikaisten tietojen läpinäkyvyys läpi koko organisaation – käyttäjät läpi organisaation keskustelevat samoista luvuista

 • Tarvittavat tiedot tulevaisuuden ennustamiseen ja päätöksenteon tueksi.

Järjestelmällisesti koottua ja analysoitua tietoa tarvitaan päätöksentekoon yrityksen monilla eri tasoilla – niin operatiivisessa toiminnassa, taktisella tasolla kuin strategisellakin tasolla.

Haluatko lisätietoja?

Onko sinun yrityksessäsi tarvetta laajentaa ja tehostaa ERP-järjestelmän raportointia? Onko käytössäsi oikeat välineet ja tarvittava Business Intelligence -osaaminen ERP-järjestelmässä ylläpidetyn tiedon hyödyntämiselle liiketoiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa? Haluatko tehostaa yrityksesi datan systemaattista raportointia ja analysointia? Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan aiheesta lisää.

Olli Alestalo

Olli on tiedolla johtamisen ammattilainen, joka etsii asiakkaille parhaita ratkaisuja datan keräämiseen ja analysoimiseen. Ota yhteyttä Olliin: olli.alestalo@fellowmind.fi / 040 823 5735