Qlik Cloud: vauhtia analytiikan pilvisiirtymään

Miten analytiikka siirretään pilveen ja kuinka pilvisiirtymä toteutuu Qlikin osalta? Qlik-ratkaisua käytetään usein tuottamaan analytiikkasovelluksia ja visualisointeja, mutta se on enemmän. Qlik on kokonaisvaltainen tiedon hyödyntämisen ratkaisu, jossa on alan johtavia ominaisuuksia datan keräämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja järjestelmien väliseen integraatioon. Lue lisää tiedolla johtamisen mahdollisuuksista Qlik-ratkaisun avulla.

Qlik on viime vuosina panostanut isosti pilvipalveluihin. Näin tuodaan nopeasti uusimmat innovaatiot asiakkaiden käyttöön, pidetään kulut hallinnassa ja varmistetaan palveluiden skaalautuvuus kaikissa tilanteissa. Juuri toteutuneessa yritysostossa Qlik hankki Talend-ohjelmistotalon - tämä kauppa vahvistaa entisestään datan hyödyntämisen mahdollisuuksia Qlik-alustalla. Qlikin käyttäjäkunnassa on kuitenkin suuri joukko yrityksiä, jotka eivät vielä ole huomanneet hyödyntää kaikkia niitä ominaisuuksia, joita Qlik nykyisellään tarjoaa. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat mahdollisuudet integroida ja käsitellä monipuolisesti useita datalähteitä. Näiden Data Integration -ominaisuuksien avulla Qlik laajenee alustaksi, joka auttaa datan hallitsemisessa, käsittelyssä ja tiedolla johtamisessa kaikkia yrityksen käyttäjäryhmiä. Nämä työkalut ovat riippumattomia ja itsenäisiä Qlikin analytiikkapuoleen nähden, eli Data Integration -ratkaisuja voi hyödyntää sellaisenaan. 

Katso webinaaritallenteeltamme käytännön vinkit ja esimerkit Qlikin uusiin ominaisuuksiin ja pilvisiirtymän käytännön toteuttamiseen.

Qlik tuo uusia innovaatiota analytiikkaan  

Vuoden 2023 aikana Qlik julkaisee laajan joukon uusia, edistyneitä analytiikkaominaisuuksia sekä kehittää olemassa olevia ominaisuuksia. Uudistuksia on tulossa mm. Auto ML:ään, visualisointeihin, datan käsittelyyn, Insight Advisoriin, sekä lisää vaihtoehtoja tietoturvan hallintaan mm. Customer Managed Keys -ominaisuuden avulla. Lisäksi on tulossa uusia pilvipalvelun datakeskuksen sijaintivaihtoehtoja, uusi In-Product Support Chat sekä Excel Author Reporting -ominaisuus tukemaan staattisten raportien luontia ja lähetystä.  

Esimerkiksi Insight Advisor tuottaa vastauksia, raportteja ja graafeja puhekielisesti kirjoitettuihin komentoihin perustuen. Kysymys Mikä oli viime vuoden myyntini?” tuottaa analytiikkaan perustuen vastauksen, eikä sitä tarvitse käydä klikkailemassa itse esiin. Tulossa on myös ohjelmiston sisäinen chat-palvelu, joka auttaa Qlikin käyttäjää käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. 

Erilaisten avustajien käyttö on tärkeää, jotta analytiikkaominaisuudet saadaan koko yrityksen käyttöön. Fellowmindin Qlik Cloud –webinaarin yleisölle tehdyssä pikakyselyssä yksi suurimpia haasteita tiedolla johtamisessa oli vastaajien mielestä se, että käyttäjät eivät osaa käyttää analytiikan työvälineitä. Tähän tekoälyyn ja kielimalleihin perustuvat avustustoiminnot sekä chat-palvelu tuovat osaltaan helpotusta. 

Pilvipohjainen Qlik Cloud menee Qlik Sensen kyvykkyyksiä pidemmälle 

Qlik Cloud -ratkaisun ulkoasu on hyvin pitkälle samanlainen kuin Qlik Sense on-premise-ohjelmistossa. Mukana on kuitenkin paljon uusia ominaisuuksia ja myös navigointi toimii uudella tavalla.  

Tiedolla johtamisessa on keskeistä se, että käyttäjät voivat helposti katsoa juuri heitä itseään kiinnostavia tietoja. Qlik Cloud -ratkaisussa käyttäjät voivatkin nyt tilata heitä itseään kiinnostavat tiedot muutamalla klikkauksella. Sen jälkeen Qlik toimittaa tiedot, kuten esimerkiksi koosteen tärkeimpien asiakkaiden tilanteesta, käyttäjälle halutussa syklissä, esimerkiksi kerran viikossa PDF- tai PowerPoint-formaatissa. 

Qlik-ratkaisussa on myös Reporting & Collaboration -työkaluja, joiden avulla dataa voi helposti jakaa organisaatiossa ja tuoda yhtenäinen keskustelualusta tiedolla johtamiseen. Käyttäjä voi Qlikin tuottamaa dataa tai raporttia katsoessaan aloittaa suoraan tiettyä tietoa koskevan keskustelun kollegansa kanssa. Näin voidaan esimerkiksi kysyä asiakaskohtaisiin lukuihin ymmärrystä Key Account Managerilta ja saada näkemystä numeroiden takaa. Keskustelu tapahtuu sovelluksen Notes-osiossa ja näkymä on kaikille osapuolille sama. Reporting-toiminnallisuus yhdessä älykkäiden automaatioiden kanssa mahdollistaa staattisten raporttien lähetyksen halutulle vastaanottajaryhmälle myös ilman Qlik-lisenssiä - juuri silloin ja siinä formaatissa, kun vastaanottajat tietoa tarvitsevat. 

Glossary- ja Lineage-työkaluilla on puolestaan helppo selittää kaikille käyttäjille, mitä tietyillä termeillä ja mittareilla tarkoitetaan. Työkalujen avulla voi myös näyttää visuaalisesti, miten mittarit lasketaan tai koostetaan. 

Insight Advisor on kehittynyt entisestään. Datan tutkiminen avaa työkalut, jotka ehdottavat erilaisia näkymiä datan ymmärtämiseen. Olennaista on, että malli oppii käyttäjän toiveista ja tulee käytön myötä paremmaksi tarjoamaan juuri niitä näkymiä ja visualisointeja, jotka käyttäjää kiinnostavat. Mitä tahansa ehdotettua näkymää voi vapaasti muokata eteenpäin ja jakaa muille käyttäjille. Tämän työkalun vahvuus on se, että kuka tahansa käyttäjä osaa poimia itselleen luontaisimmat näkymät ja opettaa ne, eikä niitä tarvitse keskitetysti tehdä valmiiksi eri käyttäjien tarpeet huomioiden. 

Automaatiot ovat Qlikin vastaus low-code-kehittämiselle 

Hyödyllisiä arjessa ovat myös älykkäät Alerting-toiminnot, joilla vapautetaan käyttäjien aikaa manuaalisista rutiineista ja viedään töitä automaation hoidettavaksi. Kun jokin tietty asia tapahtuu tai tietty triggeritaso ylittyy, automaatio ilmoittaa siitä haluamaasi kanavaan, eikä asioita tarvitse käydä koko ajan itse tarkkailemassa. Samoin esimerkiksi pääkäyttäjä voi laittaa päälle automaattihälytyksen, jos jokin olennainen data puuttuu. 

Automaatioita voi kuitenkin hyödyntää paljon pidemmälle. Automaation voi pyytää tekemään toimintoja ja työnkulkuja käyttäjän puolesta, esimerkiksi luomaan uuden asiakastiedon ja viemään sen suoraan CRM-järjestelmään tai nostamaan jonkin tiedon vaikkapa Slackiin tai Twitteriin. Lisäksi lähdedatan kutsuminen ja päivittäminen koko dataputken osalta onnistuu nyt sujuvasti suoraan sovelluksesta. 

Siirtymä tiedolla johtamiseen ja pilveen on muutoshanke 

Organisaation lähtökohtana voi olla laajempi siirtymä puhtaasti pilvipohjaisten ratkaisujen käyttöön. Tällä saadaan joustavuutta ja uusia kyvykkyyksiä. Moni yritys toimii nyt hybridimallilla, jossa käytössä on niin pilvipalveluita kuin omia on-premise-ratkaisuja ja -palvelimia. Tästä voidaan vaiheittain siirtyä kohti tilannetta, jossa loppukäyttäjien kaikki käyttöliittymät ovat pilvipohjaisia - ja lopulta tilanteeseen, jossa kaikki sovellukset ja data ovat pilvessä. 

Qlik Cloudin uudet ominaisuudet tai mikään muukaan työkalu ei kuitenkaan vielä itsessään tee organisaatiosta tiedolla johdettua. Kyseessä on muutoshanke, joka edellyttää muutosjohtamista. Tiedolla johtamisen kokonaisuus pitää suunnitella ja vastuuttaa — sekä luoda edellytykset sitä tukevan kulttuurin syntymiselle. 

Yhtä lailla tärkeää on miettiä kokonaisarkkitehtuuria ja sitä, kuinka Qlik Cloud roolitetaan muihin ratkaisuihin nähden. Käyttäjien osaaminen ja datalukutaito sekä uusien ominaisuuksien hyödyt eivät kasva vain tekniikkaa uudistamalla.  

Datan käsittelyssä ja analytiikassa kannattaa edetä kokonaisuudesta käsin: on mietittävä datastrategiaa, datalähteitä ja datan laatua, data-alustaa, käyttäjien tarpeita, koulutusta, liiketoiminnan kokonaistavoitteita sekä hyötyjä suhteessa tarvittaviin investointeihin. Qlik voi tuoda aivan uusia käyttötapoja ja auttaa päivittämään vanhentunutta teknologiaa, mutta onnistuneissa hankkeissa kyse ei ole teknisestä projektista, vaan laajemmasta liiketoiminnan kehittämisestä. 

Fellowmind Qlik Cloud -valmiusanalyysi 

Fellowmind tarjoaa helppoa tapaa määrittää saatavat hyödyt ja organisaatiosi oma valmius Qlik Cloud -siirtymään. Fellowmind Qlik Cloud -valmiusanalyysi on muutaman työpäivän paketti, jossa käydään läpi yrityksesi nyky-ympäristö ja sen tuomat vaatimukset pilveen siirryttäessä.  

Otathan yhteyttä, niin jutellaan lisää juuri sinun yrityksesi tarpeista ja tilanteesta – autamme mielellämme pilvisiirtymän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä muissa dataan liittyvissä liiketoiminnan kehityshankkeissa. 

Anu Hämäläinen

Anu auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita hyödyntämään tiedolla johtamisen ratkaisuja, joiden avulla asiakasyrityksemme voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä.

Ole yhteydessä: anu.hamalainen@fellowmind.fi.