Outin matka asiakasvas­taa­vak­si - kokonaisval­tai­nen kumppanuus syntyy avoimesta keskustelusta

Kokonaisvaltainen, aito kumppanuus vaatii molemmilta osapuolilta avoimuutta ja aktiivista keskustelua. Me Fellowmindissa haluamme olla yrityksellesi aito kumppani, johon voit luottaa. Yrityksesi liiketoiminnan ymmärtäminen on meille tärkeintä. Olemme toki myös teknologian ammattilaisia, mutta teknologian hyödyt tulevat esille vain ymmärtämällä liiketoimintasi tarpeita kunnolla. Tähän pääsemme avoimen keskustelun kautta. Näin pohtii Fellowmind Finlandissa Customer Success Managerin tehtävissä työskentelevä Outi Ikävalko-Kärki.

outin-matka-asiakasvastaavaksi-kokonaisvaltainen-kumppanuus-syntyy-avoimesta-keskustelusta.jpg

Näkökulmia asiakkaan ja toimittajan perspektii­vis­tä

Outi Ikävalko-Kärki on työskennellyt pitkään ennen Fellowmind Finlandiin tuloa erilaisissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa sekä asiakkaan että toimittajan puolella. Nyt hän työskentelee Fellowmind Finlandin asiakkaita palvellen Customer Success Managerin roolissa. Hän katsoo kehityshankkeita taustansa vuoksi luonnollisesti aina molemmista näkökulmista.

“Asiakkaalle on tärkeää, että järjestelmätoimittajalla on laaja kokonaisymmärrys yrityksen liiketoiminnasta, eikä pelkästään teknistä osaamista yksittäisestä järjestelmästä”, sanoo Outi.

Todellista arvoa asiakas saa toimittajalta silloin, kun toimittajan asiantuntijat ymmärtävät kokonaisuuksia ja näkevät mahdollisuuksia, mitä voi tehdä ja miten kehittää ratkaisuja ja prosesseja tukemaan asiakkaan liiketoiminnan tarpeita. Tämä vaatii avointa keskustelua”, selventää Outi kokonaisvaltaisen kumppanuuden hyötyjä.

Outi on ollut mukana globaaleissa ja paikallisissa ICT- ja datahankkeissa, joissa on mm. suunniteltu ja otettu käyttöön toiminnanohjausratkaisuja, uusittu data-alustoja ja tietovarastoja, rakennettu analytiikkaratkaisuja sekä kehitetty digitaalisia data- ja asiointipalveluita B-to-B-asiakkaille.

”Ratkaisujen kehittämisessä saan päästää valloilleen ideoijan, joka sisälläni asuu. On hyvä kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja, miettiä asiaa laatikon ulkopuolelta. Uusista ideoista minut taitaa muistaa moni kollega, alainen, esimies ja asiakas vuosien varrelta”, jatkaa Outi.

”Kokemukseni digitaalisten palveluiden kehittämisestä on lisäksi luonut minulle vakaumuksen käyttäjien ja asiakkaiden kuunteluun, suosittelen sitä aina asiakkailleni.”

Tulkkina liiketoi­min­nan ja teknisten toteuttajien välillä

Suureksi vahvuudekseen Outi kokee sen, että hän osaa sanoittaa IT-asiat ja että hän pystyy olemaan tulkkina liiketoiminnan ja teknisten toteuttajien välillä.

Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, joten Outi kertoo kysyvänsä aina lisää, kun tulee sellainen tunne, että jokin arveluttaa. Fellowmind Finlandilla asiakkuuksista vastaavan roolissaan tästä on suurta hyötyä myös asiakkaalle, kun Outi kyselee ja avaa keskustelua myös sellaisista asioista, joita asiakas ei välttämättä itse tule edes ajatelleeksi.

Mua ei arveluta kysellä tai ehdottaa asioita. Olen oma itseni ja minulle on sanottu, että minusta helposti aistii sen. Tykkään, että asiakkaiden kanssa on välittömät ja mutkattomat välit. Silloin jokainen uskaltaa kysyä niitä omasta mielestään tyhmiäkin kysymyksiä”, kertoo Outi tavastaan toimia asiakkaiden kanssa.

Fellowmind Finlandilla työskentelee suuri joukko erilaisia ammattilaisia: sovelluskonsultteja, eri teknologioiden ja eri ratkaisualueiden asiantuntijoita, eri liiketoimintaprosessien ammattilaisia, sovellusarkkitehteja, advisoreita jne. Töitä tehdään yhteistyössä eri asiantuntijoiden kesken.

Outi on sitä mieltä, että Fellowmindin vahvuus on nimenomaan siinä, että meillä on erittäin laajasta alueesta ymmärrys. Se tuo arvoa asiakkaalle.

“Kokonaisvaltaiselta kumppanilta voit kysyä apua melkein mihin tahansa, niin meiltä löytyy aina asiantuntija”, sanoo Outi. “Tai jos meiltä ei löydy asiantuntijuutta johonkin osa-alueeseen tai yksittäiseen ratkaisuun, niin osaamme ehdottaa vaihtoehtoja ja ohjata tarvittaessa myös muualle.”

Asiantuntijoidemme tietotaito on karttunut vuosien myötä asiakasprojekteista ja asiakkaiden kanssa tekemisestä. Tunnemme toki teknologian uudet mahdollisuudet myös, mutta asiakastarve on aina se, mihin teknologioita hyödynnetään, Outi jatkaa.

Asiakas keskiössä

Outissa kulminoituu teknologian, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun yhteisymmärrys. Hän on pohjakoulutukseltaan tuotantotalouden insinööri. Erilaisten tuotantoon, myyntiin, ostoihin ja varastonhallintaan sekä ERP-projekteihin ja datan hallintaan liittyvien asiantuntijaroolien lisäksi hän on työskennellyt pitkään projektipäällikön ja asiakaspalveluliiketoiminnan tehtävissä.

Tykkään olla asiakkaiden kanssa tekemisissä ja ratkoa heidän haasteitaan. Saan myös itse isot kiksit juuri siitä, kun saan asiakkaan asioita vietyä eteenpäin ja näen, että ratkaisut tuovat heille liiketoimintahyötyä ”, kertoo Outi työstään.

Ota yhteyttä!

Haluamme tukea myös sinua yrityksesi liiketoiminnan muutoksissa ja kehittämisessä. Otathan yhteyttä, niin keskustellaan sinun yrityksesi tarpeista.

Outi Ikävalko-Kärki

Outi työskentelee Customer Success Managerina edistäen kumppanuuksia ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Hänelle tärkeintä työssä on asiakkaan kokemat hyödyt. Outilla on laaja ja pitkä kokemus liiketoimintaprosessien ja palveluiden kehittämisestä ja digitalisoinnista uusimpia teknologioita hyödyntäen.
Ota yhteyttä Outiin:
outi.ikavalko-karki@fellowmind.fi tai puh. 040 661 6007.