Onko PaaS kone- ja laitevalmis­ta­jien tulevaisuut­ta?

Liiketoimintamallit ovat murroksessa. Suuntaus käy kohti varallisuuden vähentämistä, ja uudet mallit perustuvat nyt paljon vilkkaampaan kulutukseen kuin aiemmin. Uuden teknologian kehittyessä rajoitukset vähenevät ja mahdollisuudet kasvavat.

onko-paas-kone-ja-laitevalmistajien-tulevaisuutta.jpg

Joissakin tapauksissa uudet tavat tarjota tuotteita ja palveluita ovat korvanneet entiset kokonaan. Jopa vakiintuneet, tuotekeskeiset yritykset, kuten Rolls Royce, jotka aiemmin myivät kokonaisia lentokoneiden moottoreita, ovat omaksuneet kulutusmallin ja tarjoavat nyt sen sijaan ”lentoaikoja”. Käsite on nimeltään tuote palveluna – Product as a Service, PaaS.

PaaS – kuin Spotify, mutta valmistavaa teollisuutta varten

PaaS-mallin idea on, että toimittajat voivat veloittaa koetusta lisäarvosta enemmän kuin vain tuotteen tai palvelun kertaostosta. Kuluttajapuolelta malli on meille kaikille hyvin tuttu: Kuka ostaa enää CD-levyjä kuin suoratoistopalvelun kautta saa rajattoman määrän musiikkia joka kuukausi käyttöönsä?

Ajoneuvojen, koneiden ja muiden pääomavaltaisten laitteiden tuotantoon sovellettuna PaaS-konsepti tarkoittaa, että asiakkaat ostavat varsinaisen tuotteen sijaan tuotteen käyttöaikaa. PaaS voi olla houkutteleva vaihtoehto, kun yhä useammat yritykset etsivät uusia mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti jälkimarkkinoille. Kun fyysisten tuotteiden sijaan tarjotaan kokemuspohjaisia palveluita, asiakassuhde ja myynti eivät pääty siihen, kun tuote lähtee valmistajalta eteenpäin. Sen sijaan palvelu jatkuu tuotteen koko elinkaaren ajan riippumatta siitä, onko kyseessä maatalouslaitteisto, lämpöpumppu vai kuorma-auto.

Maksimaalinen käyttöaika ennakoivalla huollolla

Asiakkaan havaitsema arvo on sidottu sekä asiakkaiden valitsemaan fyysiseen tuotteeseen että siihen palvelutasoon, jonka he odottavat saavansa jälkimarkkinoilla. Suuri osa työstä koostuu virheiden määrän minimoinnista ja tuotteen käyttöajan maksimoinnista. Tämä vaatii enemmän yritykseltäsi toimittajana ja kyvyiltäsi ennakoida virheitä ja toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Tehdäksesi tämän tehokkaasti on tärkeää, ettet katso vain tuotetta kokonaisuutena. Sinun on myös voitava nähdä tuotteen komponentit "yksittäisinä kokonaisuuksina". Parhaassa tapauksessa kullakin komponentilla on oma huoltosuunnitelma, joka kattaa myös ennaltaehkäisevän huollon ja takuuvelvoitteet.

Komponentit voit varustaa antureilla ja seurata käyttöä IoT-palveluiden avulla, mikä helpottaa virheiden ennakointia ja auttaa välttämään kalliita käyttökatkoja.

Vaatimukset paremmasta asiakaskoke­muk­ses­ta kasvavat

PaaS-maailmassa asiakkaan odotukset ovat kovemmat kuin ennen. PaaS-maailma avaa yrityksellesi toimittajana täysin uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mitkä liittyvät mm. asiakaskokemuksesta ja koko tuotteen elinkaaresta saatuun tietoon. Tietojen avulla voit tarjota asiakkaillesi entistä parempia palveluita, mikä syventää asiakassuhdetta ja kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa. Samanaikaisesti yrityksesi on myös kehitettävä uusia, kustannustehokkaita työprosesseja, joilla voit optimoida palvelua ja ylläpitoa.

Monet palveluntarjoajat kamppailevat nykyään pienempien marginaalien, ja pahimmassa tapauksessa myös kannattamattomien tarjousten ja asiakassegmenttien kanssa. Hyvin usein syynä on se, että heillä ei ole tietoa siitä, mikä todella toimii ja mikä ei. Asiakasdatasta ei turhaan puhuta uutena öljynä, sillä sen omistajuudesta tulee PaaS-maailmassa tärkein kilpailuetua luova tekijä.

Riippumatta siitä, päätätkö ryhtyä tarjoamaan PaaS-palveluja vai osallistuuko yrityksesi esimerkiksi vain tiettyyn jälkimarkkinoinnin osaan, menestyksen avain piilee asiakasdatan kerryttämisessä ja hyödyntämisessä, kustannusten täydellisessä hallinnassa myös yksittäisen toimijan tasolla sekä kyvyssä yhdistää nämä kustannukset tulovirtoihin.

Harkitsetko PaaS-ratkai­su­jen tarjoamista? Ota yhteyttä!

Fellowmind-konserniin kuuluvat yritykset Fellowmind Sweden ja Fellowmind Sweden tarjoavat yhteistyössä Annatan kanssa ainutlaatuisen kokonaisuuden laite- ja ajoneuvoteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmäksi. Ratkaisu antaa yrityksellesi vankan pohjan Tuote palveluna -mallin kehittämiselle. Haluatko tietää enemmän, miten voimme auttaa sinua luomaan parempia asiakaskokemuksia jälkimarkkinoinnilla?

Tietoja Annata 365:stä

Annata 365 on toimialakohtainen pakettiratkaisu, joka huolehtii arvokkaista hyödykkeistä koko arvoketjussa kokoonpanosta romuttamiseen.

Ratkaisu on upotettu syvälle Microsoft Dynamics 365 -kokonaisuutta ympäröivään ekosysteemiin, ja siinä on ominaisuuksia, jotka auttavat valmistajia, jakelijoita, jälleenmyyjiä ja vuokrayrityksiä vastaamaan alan nykyisiin haasteisiin.

Fellowmind Group on Annatan merkittävä kumppani Euroopassa.

Jonas Mondélus

Jonas Mondélus, Head of Business Development, työskentelee Fellowmindilla Ruotsissa. Hänellä on laaja kokemus Microsoft-pohjaisista toiminnanohjausratkaisuista. Viimeisten vuosien aikana hän on erikoistunut teollisuusyritysten Annata 365 -ratkaisun konsultointiin.