Modernisoi Qlik-ympä­ris­tö­si - Miksi siirtyä Qlik­Views­tä Qlik Senseen?

Laajassa käytössä olevan QlikView-analytiikka-alustan rinnalle kehitetty pilvipohjainen Qlik Sense mahdollistaa entistä laajemmat mahdollisuudet organisaatiosi kokonaisvaltaisen tiedon hyödyntämiseen ja analysointiin. Samalla lisäät organisaatiosi dataohjautuvuutta tuoden analytiikan koko organisaation voimavaraksi ketterästi ja kustannustehokkaasti.

fellowmind-modernisoi-qlik-ymparistosi-miksi-siirtya-qlikviewsta-qlik-senseen.jpg

Onko yrityksessäsi jo mietitty QlikViewstä siirtymistä Qlik Senseen?

Qlik Sense -alusta vastaa monilta osin paremmin tämän päivän organisaatioiden ja käyttäjien analytiikatarpeisiin ja -toiveisiin. Qlik Sense vauhdittaa ja tukee organisaatiosi pilvitransformaatiota, mahdollistaa tekoälyratkaisuiden hyödyntämisen osana analytiikkaa sekä lisää analytiikan joustavaa mobiilikäyttöä ja käyttökohteita.

Mikäli seuraavan listan asiat ovat organisaatiosi liiketoimintadatan ja analytiikan kehittämisen toivelistalla, on Qlik Senseen siirtyminen todennäköisesti yrityksessäsi ajankohtaista:

 • BI-ratkaisuiden siirtäminen pilveen osana organisaation pilvitransformaatiota on roadmapilla. Qlik Sensen joustava arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmien ketterän siirtymän pilviympäristöön, kun omassa konesalissa sijaitsevien sovellusten rinnalle on mahdollisuus perustaa sovelluksia myös pilviympäristöön. Vaikka yritys ei aluksi hyödyntäisikään Qlik Sensen omia sisäänrakennettuja pilviominaisuuksia, tukee Qlik Sense yrityksen tavoitetta kehittää ja lisätä pilvipohjaisuutta organisaatiossa. Samalla siirrät organisaatiotasi kohti entistä reaaliaikaisempaa tiedon analysointia.

 • Haluat hyödyntää analytiikkaratkaisuita mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta. Qlik Sensen käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja responsiivinen, mikä mahdollistaa analytiikan hyödyntämisen helpommin eri päätelaitteilla käyttäjän paikasta riippumatta. Samat analyysit ja raportit, joita ennen tutkittiin vain oman työpisteen pöytäkoneelta, ovat aina tarpeen vaatiessa saatavilla näppärästi esimerkiksi osana asiakaskäyntiä tai liikkuvaa työpäivää valitsemallasi päätelaitteella.

 • Haluat tuoda analytiikan osaksi arkea, myös sidosryhmille - upotettavat analytiikkaratkaisut natiivikäytön rinnalle. Upotettavat analytiikkaratkaisut laajentavat analytiikan ja datan käyttökohteita pelkkään natiivikäyttöön verrattuna. Analytiikkaraportointi on mahdollista tuoda näkyväksi osaksi arkea, kun tarvittavat graafit ja KPI-mittarit voidaan helpommin upottaa esimerkiksi osaksi yrityksen intra- ja extranettiä tai jopa osaksi loppuasiakkaalle tuotettua mobiilipalvelua. Organisaatio voi halutessaan esimerkiksi jakaa loppukäyttäjilleen heidän omiin laskutusperusteisiinsa tai kulutustottumuksiin (esim. siivouspalvelu, sähkön kulutus, elintarvikkeet, päivittäistavara, ravintolat) perustuvaa dataa ja analytiikkaa. Perinteisesti vain yrityksen sisällä käsitellyn datan jakaminen yrityksen omille loppukäyttäjille tai muille sidosryhmille laajentaa analytiikan perinteisiä käyttäjäryhmiä ja käyttökohteita ja tuo yrityksellesi jopa uutta bisnestä laajenevien palvelujen muodossa.

 • Haluat lisätä koko organisaation dataohjautuvuutta kustannustehokkaasti. Qlik Sense sopii erityisen hyvin organisaatioille, joilla on paljon erilaisia käyttökohteita ja käyttäjäryhmiä. Qlik Sense tarjoaa erilaisia lisenssejä ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja käyttöasteen. Yrityksellä voi olla muutamia omia analyytikoita ja pääkäyttäjiä, joilla käyttöön liittyy enemmän kehitystä, itsepalveluanalytiikkaa ja muita vaativampia työtehtäviä. Samalla voidaan kuitenkin tarjota kevyemmät käyttöoikeudet kustannustehokkaasti kymmenille tai jopa sadoille henkilöille, joiden analytiikan käyttö on huomattavasti kevyempää ja vähäisempää. Käyttönasteen ja roolin mukaan skaalautuva hinnoittelu laskee organisaation analytiikan käyttökustannuksia tinkimättä kuitenkaan käyttäjämääristä tai käyttötarpeista.

 • Olet kiinnostunut uusista toiminnallisuuksista dataohjautuvuuteen liittyen – sijaintitiedon hyödyntäminen, itsepalveluanalytiikka, visuaalisuus. Qlik Sense mahdollistaa sisäänrakennettuna uusia toiminnallisuuksia käyttäjälle, kuten itsepalveluanalytiikkaa ja maantieteelliseen sijaintiin perustuvan karttaominaisuuden hyödyntämisen. Itsepalvelu eli self-service -analytiikka mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat ilman kehittäjää tehdä tarvittavia muutoksia esimerkiksi alkuperäisiin graafeihin, mikä helpottaa ja nopeuttaa käyttäjän omaa analyysiä. Sijaintitiedon ja visuaalisen karttaominaisuuden avulla käyttäjä pystyy esimerkiksi ketterästi tekemään reittisuunnittelua tai tehokkaasti kohdentamaan erilaisia markkinointikampanjoita ottaen huomioon kohderyhmän käyttäytyminen tietyllä maantieteellisellä alueella. Visuaalisuus on tullut tärkeäksi osaksi arkea ja tähän on myös Qlik Sensen kehityksessä panostettu huomattavasti aikaisempaa enemmän. Myös oma brändi-ilme on mahdollista ottaa paremmin huomioon kehittäessä uusia Qlik Sense -alustoja.

 • Monipuolisempaa tietoa halutaan kerätä useista lähdejärjestelmistä - hyvä integroitavuus. QlikViewn tapaan Qlik Sensenkin avulla on mahdollista hakea ja yhdistää tietoa eri lähdejärjestelmistä, kuten yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, taloushallinnosta tai asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Qlik Sensen avulla datan hakeminen monesta eri datalähteestä on rajapintojen kautta kuitenkin aikaisempaa helpompaa.

 • Tekoälyratkaisut halutaan tuoda osaksi BI-alustaa. Qlik Sense tukee mahdollisuutta hyödyntää erilaisia tekoälyratkaisuita osana raportointia ja analytiikka. Qlik Sense sisältää myös omia tekoälyyn pohjautuvia toiminnallisuuksia, mutta yrityksen on myös mahdollista integroida Qlik Sensen -ympäristöönsä ketterästi muitakin tekoälyratkaisuita. Tekoälyn avulla monia rutiininomaisia töitä voidaan automatisoida tai sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi kysynnän ennustamiseen ja hinnoittelupäätöksiin tai asiakaspoistuman analysointiin.

 • Uusi teknologia ja analytiikka nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena. Siirtymä Qlik Sense -ympäristöön nousee esille useissa organisaatioissa lähitulevaisuudessa, sillä teknologisia päivityksiä ja kehitystä tehdään nykyisin enemmän Qlik Sense -alustaan kuin QlikView’hun.

Rinnakkais­käyt­tö mahdollistaa sujuvan siirtymän

QlikView- ja Qlik Sense -analytiikkaympäristöissä on paljon yhteistä ja rinnakkaiskäyttö saman yrityksen sisällä mahdollistaa sujuvan siirtymän QlikView:n käytöstä Qlik Senseen. Rinnakkaiskäyttö on hyvä tapa lähteä testaamaan Qlik Sensen uusia mahdollisuuksia datan ja analytiikan hyödyntämisessä samalla pohjustaen suurempaa modernisointimuutosta organisaatiosi Qlik-ympäristöön.

Monilta osin QlikView- ja Qlik Sense -alustat eivät ole toisiaan poissulkevia. Käytössä olevien QlikView -sovellusten rinnalle on mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi yksittäisiä uusia Qlik Sense -sovelluksia. Siirtymä kannattaa miettiä pidempänä kehityspolkuna, jossa rinnakkaiskäytön kautta pikkuhiljaa siirrytään kokonaan Qlik Sense -ympäristön käyttöön.

Vanhojen toimivien QlikView -alustalle kehitettyjen analytiikkasovelluksen ja -ratkaisuiden korvaaminen vastaavilla Qlik Sense –sovelluksilla, on hyvä tehdä sopivan kokoisissa palasissa. Kun vanhoja sovelluksia lähdetään siirtämään QlikViewstä Qlik Senseen, on siirron yhteydessä hyvä tehdä myös tarvittavat päivitykset mittareihin ja sovelluksen arkkitehtuuriin. Näin yritys saa päivityksestä täyden hyödyn irti. Uudet sovellukset on järkevää rakentaa palvelemaan organisaatiosi tulevaisuuden tahtotilaa samalla ottaen Qlik Sensen uudet mahdollisuudet täysimääräisesti hyötykäyttöön.

Lisenssien konvertointimahdollisuus myös helpottaa siirtymistä kokonaan Qlik Sensen käyttöön. Jos QlikView -alustalle rakennettu ympäristö on suhteellisen uusi ja vastaa edelleenkin yritystoiminnan nykyisiä tarpeita, siirtymä Qlik Senseen ei ole teknisesti suuri työ.

Fellowmind Finlandin avulla tehokas startti siirtymälle Qlik Senseen - ota rohkeasti yhteyttä!

Haluamme Fellowmindilla tehdä siirtymän Qlik Sense -alustan käyttöön mahdollisimman helpoksi. Olemme rakentaneet valmiin starttipaketin auttaaksemme sinua sujuvassa siirtymässä QlikViewstä Qlik Senseen.

Jätä meille yhteystietosi ja kerromme sinulle tunnin (1h) tiiviissä esittelyssä:

 • Mistä on kyse?

 • Miten voit lähteä etenemään asian kanssa?

 • Miksi analytiikka-alustan modernisointi kannattaa?

 • Mitä uutta Qlik Sense tuo vanhaan ratkaisuunne nähden?

Sinun ei tarvitse näin ollen miettiä alussa, mitä asioita tulisi ottaa huomioon. Ole yhteydessä niin kerromme starttipaketistamme lisää. Kokeneet Qlik-asiantuntijamme auttavat mielellään nykyisen BI-ympäristösi kartoituksessa, päivityksessä ja kehityksessä.

Raija Ijäs

Raija on Business Intelligence -alan ja tiedolla johtamisen ammattilainen, joka omaa pitkän kokemuksen Qlik-tuoteperheestä. Ota yhteyttä: raija.ijas@fellowmind.fi