Mitä jokaisen johtajan tulisi ymmärtää järjestelmäinteg­raa­tiois­ta ja API-rajapin­nois­ta?

Tiedon siirtyminen automaattisesti ja sujuvasti eri järjestelmien välillä on ratkaiseva tekninen edellytys, jos haluat liiketoimintasi säilyvän tehokkaana ja kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Jos sanat integraatio ja API kuulostavat vähän liian tekniseltä, olet juuri oikeaa kohderyhmää tämän blogin lukijaksi. Lähestymme nyt järjestelmäintegraatioita ja API-rajapintoja liiketoiminnan näkökulmasta.

mita-jokaisen-johtajan-tulisi-ymmartaa-jarjestelmaintegraatioista-ja-api-rajapinnoista.jpg

Tiedolla johdettu liiketoiminta edellyttää, että yrityksesi data kulkee liiketoiminnallesi keskeisten järjestelmien välillä automaattisesti, saumattomasti ja sujuvasti. Tämä toteutuu järjestelmäintegraatioiden avulla.

Monen yrityksen lähtötilanne ei ole yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alusta, vaan joukko enemmän tai vähemmän siiloutuneita järjestelmiä ja erillissovelluksia sekä tietysti lukematon määrä Exceleitä ja käsin tehtävää tiedon siirtämistä ja muokkausta.

Jos näin on myös sinun yrityksessäsi, prosessiesi tehokkuus kärsii. Lisäksi on hankalaa muodostaa reaaliaikaista tilannekuvaa sekä tarjota nopeaa ja ajantasaista asiakaspalvelua. Hyviin palvelukokemuksiin tottuneet nykyajan B2B- ja B2C-asiakkaat kyllä huomaavat, kun prosessit ja tiedonkulku pätkivät.

Onnistunut järjestelmien yhteenliittäminen tarjoaa puolestaan parempaa asiakaskokemusta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Mikä on API eli rajapinta?

API (Application Programming Interface) tarkoittaa ohjelmointirajapintaa, josta käytetään usein myös lyhyempää termiä rajapinta. Ne tarkoittavat siis kaikki samaa asiaa. Rajapinnan kautta tieto siirtyy eri ohjelmistojen välillä. Rajapinnan kautta ohjelmoija voi tehdä toimintapyyntöjä johonkin tiettyyn ohjelmistoon tai hakea tietoa tietokannasta.

Käytännössä rajapintojen avulla voidaan liittää ohjelmistoja toiminnallisesti yhteen ja siirtää tietoja niiden välillä. Rajapintoja on myös ohjelmiston ja laitteiston välillä. Niillä mahdollistetaan se, että ohjelmistot voivat käyttää erilaisia laiteresursseja (vaikkapa IoT-sensoreita), joilla voidaan tarkkailla esimerkiksi teollisuuslaitteiston toimintaa etänä. (IoT:llä (Internet of Things) eli esineiden internetillä tarkoitetaan järjestelmää, jossa tietty tekninen laite pystyy automaattisesti keräämään ja siirtämään tietoa, ja sitä voidaan myös seurata ja ohjata internetin kautta.)

Useimmilla yrityksillä tärkein rajapintojen käyttökohde on yrityksen omien sisäisten järjestelmien yhteenliittäminen, tiedonsiirron automatisointi ja sitä kautta prosessien tehokkuuden ja sujuvuuden kasvattaminen. Rajapintoja voidaan kuitenkin hyödyntää myös yrityksen ulkopuolella — sekä kumppaneiden järjestelmiin liityttäessä että aivan uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Rajapintojen kehittämiseen, toimintaan ja ylläpitoon liittyy paljon ohjelmistokehityksen ja järjestelmäintegraatioiden yleisesti hyväksyttyjä käytänteitä. Rajapinnat voivat olla yksityisiä rajapintoja (vain ohjelmiston kehittäjä tietää niiden toiminnan), rajoitetusti jaeltuja rajapintoja (julkaistaan esimerkiksi vain valikoiduille yhteistyökumppaneille, joilla on oikeus kehittää niiden varaan toiminnallisuuksia ja liittää muita ohjelmistoja tai datalähteitä) sekä julkisia eli avoimia rajapintoja (mahdollistaa sen, että kuka vain kolmas osapuoli voi käyttää niitä hyväkseen).

Hyvä esimerkki avoimista rajapinnoista on verkkokauppaohjelmistot. Niiden toiminnallisuus on rajapinnan avulla muiden ohjelmistojen käytettävissä, ja tämä onkin elintärkeää. Ilman automatisoitua datan siirtoa esimerkiksi toiminta verkkokaupan ja varastonhallinta- sekä logistiikkaohjelmistojen välillä olisi erittäin kankeaa.

Tilastokeskuksen vapaasti haettavat tietokanta-aineistot tai Väyläviraston avoimesti ladattavat kartat ovat puolestaan mainio esimerkki julkisen puolen avoimista rajapinnoista. Kuka vain voi sääntöjen puitteissa ottaa ne jatkojalostettavaksi ja hyödynnettäväksi.

Mitä ovat integraatiot?

Liiketoiminnassa hyödyntämiesi ohjelmistojen, verkkopalveluiden ja etenkin datan määrä kasvaa jatkuvasti. Tehokkaassa liiketoiminnassa tieto ei siiloudu erillisiin järjestelmiin, vaan virtaa automaattisesti ja virheettä niiden välillä. Tähän tarvitset järjestelmäintegraatioita.

Järjestelmäintegraatiot tuovat prosesseihisi tehokkuutta ja ovat perusedellytys monille asiakkaidesi itsestään selvinä pitämille palveluille, kuten kyvyllesi kertoa ajankohtainen varastosaldo tai tehtaalta toimittamasi tuote-erän sijainti ja odotettu saapumisaikataulu.

Integraatioiden merkitys ja tarve hallita niitä systemaattisesti kasvaa kahdella tavalla:

  • Ensinnäkin integroitavien ratkaisujen ja datalähteiden määrä kasvaa. Siinä, missä ennen riitti muutama integraatio, ja ne saatettiin jopa toteuttaa suoraan kahden järjestelmän välillä (point-to-point), nyt määrä paisuu ja turvallinen käyttö vaatii ehdottomasti keskitettyä datavirtojen valvontaa ja hallintaa.

  • Toisekseen liiketoiminnan kilpailukyky on yhä riippuvaisempi järjestelmien välisistä toiminnallisuuksista ja tehokkaasta automaatiosta. Esimerkiksi monikanavaisessa myynnissä on ensiarvoisen tärkeää, että varastosaldot päivittyvät välittömästi ja automaattisesti – olipa toimenpiteitä tehty missä kanavassa tahansa – muuten jonossa on pettyneitä asiakkaita ja paljon manuaalista selvittelytyötä.

Kilpailuetua järjestelmäinteg­raa­tiois­ta ja API-rajapin­nois­ta

Tiedolla johtamisesta ja dataohjatusta liiketoiminnasta tulee totta järjestelmäintegraatioiden kautta. Osana yrityksesi datastrategiaa on hyvä määritellä, kuinka hyödynnät rajapintoja ja millaista kokonaisstrategiaa toteutat teknologiavalinnoissa, osaamisen hankkimisessa ja datan varaan rakentuvissa uusissa palvelutuotteissasi tai kokonaisissa liiketoiminnoissasi.

Kehittyvä liiketoiminta ja yrityksen tehokas skaalautuminen perustuvat digitalisaation aikakaudella automaatioon ja kasvavaan määrään rajapintojen hyödyntämistä. Asioita ei voi, eikä ole taloudellista, tehdä 24/7-palveluyhteiskunnassa manuaalisesti.

Näin liiketoimintasi hyötyy integraatioista ja API-rajapinnoista:

  • Tuottavuus kasvaa: Tehostat liiketoimintaprosessiesi toimintaa, kun tieto virtaa sujuvasti järjestelmien välillä. Automaatiot ja älykkäät toiminnot vapauttavat ihmisten aikaa olennaiseen.

  • Digitalisaatio vauhdittuu: Yhteen liitetyt järjestelmät ja kytkeytyminen kumppaniverkostoon mahdollistavat tiedolla johtamisen ja liiketoiminnan ohjauksen digitaaliselta liiketoiminta-alustalta.

  • Eroon siiloista: Muodostat selkeän, reaaliaikaisen tilannekuvan, kun tarvitsemasi tieto ei hautaudu tai viivästy erillisjärjestelmistä johtuen. Voit ohjata prosesseja läpileikkaavasti, etkä ole enää järjestelmien asettamien rajoitusten armoilla.

  • Skaalautuminen helpottuu: Tulevaisuudessa kaikkiin palveluihin ja tuotteisiin liittyy yhä enemmän digitaalisia ominaisuuksia. Kun järjestelmäsi keskustelevat keskenään ja sisältävät älykkäitä toimintoja, voit saavuttaa skaalaetuja asiakasmäärien ja myynnin kasvaessa.

  • Kilpailuetua innovatiivisilla ratkaisuilla: Erottaudut kilpailijoista luomalla järjestelmäintegraation ja sovelluskehityksen avulla uusia toiminnallisuuksia, uusia, mahdollisimman automatisoituja lisäarvopalveluja asiakkaillesi tai kenties kokonaan uusia liiketoimintamalleja.

Integraatiot ovat digitalisaation tukipilari, sillä liiketoiminnan yhtenäinen näkemys ja palvelukehitys vaatii järjestelmien yhteentoimivuutta sekä yhtenäistä alustaa liiketoimintadatalle.

Kun kaikesta liiketoiminnasta on tullut digitaalista, on alettu puhua jopa API-taloudesta. Sillä tarkoitetaan strategiaa, jossa yritys luo digitaalista ekosysteemiä julkaisemalla tarkoituksella suuren määrän rajapintoja ja antamalla kolmansien osapuolten hyödyntää yrityksen dataa ja toiminnallisuuksia.

Näin houkutellaan kumppaneita, sitoutetaan lisää käyttäjiä yrityksen ekosysteemiin ja luodaan aivan uusia palvelutuotteita yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. B2B-puolella tunnetuimpia esimerkkejä on Amazon ja kuluttajapuolella Google, Facebook tai vaikkapa lentoyhtiöiden varausdata, jonka avulla tuhannet matkatoimistot ja varaussivustot jälleenmyyvät lentoyhtiöiden lentoja. Eikä tätä strategiaa hyödyntääkseen tarvitse olla suuryritys; moni toimiala on valmis uudenlaiseen toimintatapaan ja ehkä juuri sinun yrityksesi voi olla edelläkävijä.

Toinen API-talouden muoto on hyödyntää omassa yritystoiminnassa mahdollisimman paljon kolmansia osapuolia ja paketoida heidän dataansa ja prosessejaan kokonaan uusiksi palvelutuotteiksi.

Keskeistä API-taloudessa on organisaatiosi halu julkaista itse rajapintoja ja vastaavasti hyödyntää muiden rajapintoja. Tämä työ on helpottunut uusien hallintatyökalujen ja -menetelmien myötä, mutta vaatii usein osaavan toteuttajakumppanin, joka konsultoi, suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää rajapintoja sekä integraatioalustaa.

Miksi valita Fellowmind Finland integraatiokump­pa­nik­si?

Aloitamme aina liiketoiminnastasi, emme tekniikasta. Tavoitteenamme on kehittää liiketoimintaasi, parantaa tarjoamaasi asiakaskokemusta ja nostaa kilpailukykyäsi.

Yrityksesi hyötyy pitkästä kokemuksestamme B2B- ja B2C-yritysten järjestelmien, integraatiotyön, uudistushankkeiden ja liiketoimintakonsultoinnin parissa. Asiakasreferensseistämme löytyy iso joukko Suomen tunnetuimpia yrityksiä.

Integraatioiden ja rajapintojen kanssa työskentely perustuu ymmärrykseemme toimialasi erityispiirteistä ja parhaista käytännöistä sekä yritystoiminnan ydinprosesseista, olipa kyse myynnistä, ostoista, logistiikasta, tuotannosta, kenttätyön ohjauksesta tai taloudenhallinnasta.

Integroimme yrityksesi käytössä olevat järjestelmät yhteen, kuten esimerkiksi toiminnanohjauksen, asiakkuudenhallinnan ja tiedolla johtamisen järjestelmät. Integraatio mahdollistaa tietojen liikkumisen eri järjestelmien välillä ja esimerkiksi tietojen viemisen analytiikkaratkaisuihin tai API-rajapintojen kautta eri sovellusten ja vaikkapa kumppaneidesi käytettäväksi.

Olemme keskeisten ohjelmisto- ja ratkaisutoimittajien kumppani ja tunnemme syvällisesti muun muassa Microsoft-ekosysteemin, mukaan lukien Azuren ja Microsoft Dynamics 365 -ratkaisuperheen. Muita kumppanuuksiamme ovat esimerkiksi Qlik, CCH Tagetik ja Workday Adaptive Planning. Rakennamme helposti ylläpidettäviä ratkaisuja ja takaamme niiden toimintavarmuuden jatkuvalla seurannalla.

Tehokkaalla, ketterällä integraatioprojektilla voimme tuoda ison hyödyn liiketoimintaasi. Nykyisiä järjestelmiäsi voi kehittää tehokkaammiksi myös ilman järjestelmien vaihtamista tai kokonaisuudistusta. Älykkäät integraatioratkaisut ovat tässä avainasemassa. Tehostamme ja optimoimme prosessejasi ja parannamme loppuasiakkaittesi asiakaskokemusta. Lisähyötynä työntekijöittesi työ muuttuu sujuvammaksi ja vapautat rutiineista aikaa tärkeimpiin töihin.

Toiminta­ta­pam­me

Toimimme järjestelmäriippumattomasti ja meillä on yli 10 vuoden kokemus yli 2000 integraation toteuttamisesta. Fellowmind Finlandin toteuttamien integraatioiden ja rajapintojen välillä kulkee miljoonia viestejä päivittäin. Integraatioissa käytämme hyväksi maailman johtavia Microsoft Azure-, HiQ Frends- ja Snaplogics -integraatioalustoja.

Toimimme ketterästi ja olemme automatisoineet integraatioiden ja rajapintojen kehitystyön koko työnkulun: konsultoinnin, suunnittelun, koodauksen ja testauksen. Käytämme integraatioalustoja, jotka mahdollistavat datavirtojen keskitetyn valvonnan ja hallinnan sekä helpottavat ylläpitoa ja päivityksiä.

Tarkastelemme yksittäisiä integraatioita tai API-rajapintoja laajempia kokonaisuuksia, jotta tarvittava ratkaisu vastaisi aina asiakkaidemme tarpeita. Tuemme asiakkaitamme integraatiot sisältävän Data Platform -kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä yhtenäisen, pilvipohjaisen liiketoiminta-alustan luomisessa.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä ja hyödynnä asiantuntemustamme sekä teknologian mahdollisuuksia liiketoimintasi hyväksi! Keskustelemme mielellämme kanssasi juuri sinun yrityksesi tilanteesta ja tarpeista.

Tero Tapanainen

Tero on Fellowmind Finlandin CTO, jonka lempisanonta on "Teknologiapuolella mikään ei ole mahdotonta, kaikkea ei ole vain järkevää toteuttaa". Ole Teroon yhteydessä: tero.tapanainen@fellowmind.fi