Microsoft Power Platform tuo tehoa työntekoon – digitalisoi liiketoimintap­ro­ses­se­ja hallitusti ja ketterästi

Vaikka moni yritys onkin jo vauhdissa liiketoimintansa kriittisten liiketoimintaprosessien digitalisoimisessa ja automatisoinnissa, usein moni liiketoiminnan kannalta vähemmän kriittinen prosessi tehdään edelleen manuaalisesti IT-resurssien rajallisuuden vuoksi. Low-code, no code -ratkaisut tuovat kaivattua ketteryyttä ja lisää vaihtoehtoja tehokkaampien prosessien toteuttamiseksi liiketoimintojen tarpeisiin. Lue, miten kehität ja tehostat yrityksesi prosesseja, saumatonta tiedonkulkua ja järjestelmien käytettävyyttä Microsoftin yhtenäisen Power Platform -alustan avulla hallitusti ja tietoturvallisesti.

microsoft-power-platform-tuo-tehoa-tyontekoon.jpg

IT:n ja liiketoiminnan välillä on ollut jo jonkin aikaa kuilu olemassa olevien tarpeiden ja ratkaisuiden välillä. Liiketoiminnoilla on kasvava määrä tarpeita digitaalisille työkaluille, mutta IT:n resurssit ja työkuorma rajoittavat toteutettavien kehityskohteiden lukumäärää. Tarve ja halu digitalisoida manuaalisia prosesseja on suuri, mutta resurssien puute on kuitenkin usein hidasteena nopealle kehitykselle. Vastauksena kasvavaan digitaalisten työkalujen tarpeeseen yrityksissä on alkanut läpimurto helppokäyttöisten low-code, no-code -työkalujen ja yhtenäisen ympäristön käyttöönotossa.

Mitä low-code, no-code mahdollistaa liiketoimin­nal­le­si?

Monissa yrityksissä IT-asiantuntijat etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia tukea liiketoiminnan eri osa-alueiden tarpeita. Järjestelmien hallittavuuden, yhteensopivuuden sekä turvallisuuden varmistaminen ovat asioita, joista ei ole mahdollista joustaa ja mikä myös osaltaan hidastaa kehitystyötä.

Helppokäyttöiset low-code, no-code -ratkaisut mahdollistavat ketterämmän liiketoimintojen automatisoinnin, kehittämisen ja tehostamisen. Ideana on hyödyntää yrityksen olemassa olevia IT-tiimejä ja heidän teknistä osaamistansa sekä antaa liiketoiminnan työntekijöille turvalliset ja hallittavat työkalut luoda nopeasti ohjelmia ja sovelluksia valmiiden pohjakehysten ja palikoiden avulla omaan rooliinsa liittyen.

Low-code/no-code -alustan suurimmat hyödyt liiketoiminnallesi pähkinänkuoressa:

 • Ketteryys ja nopea reagointi muuttuviin tarpeisiin: Mahdollista nopea digitaalinen muutos yrityksessäsi. Rakenna liiketoimintaprosesseja tehostavia ratkaisuja nopeammin tavanomaisiin kehitystapoihin verrattuna.

 • Sovelluskehitys ja työn tehostaminen osaksi koko organisaatiota: Ylläpidä modernia työympäristöä, jossa liiketoiminnoissa työskentelevät asiantuntijasi ymmärtävät, mitä ja miten on mahdollista kehittää ja automatisoida nykyaikaisilla työkaluilla omaan työtehtävään liittyviä prosesseja. Osallista laajasti eri rooleissa toimivia henkilöitä mukaan yrityksen sisällä osaksi sovelluskehitystä – ideoi yhdessä, innosta, opasta, kouluta ja kerro uusista mahdollisuuksista tehostaa työtehtäviä.

 • Monikokemus ja yhtenäinen käyttökokemus: Tarjoa yhtenäinen asiakaskokemus laitteesta, sovelluksesta tai kanavasta riippumatta. Alusta mahdollistaa monikanavaiseen asiakasrajapintaan valmispohjia, yksinkertaisia keskustelubotteja sekä automatisoitua refaktorointuja taustapäivityksiä.

 • IT:n hallittavuus ja tietoturva yrityksessä: Hallinnoi sovelluksia keskitetyn alustan työkaluilla. Helpompi hallittavuus vähentää liiketoiminnan sovellusten ylläpitoon menevää aikaa ja kustannuksia sekä parantaa merkittävästi erillisiin sovelluksiin ja ratkaisuihin liittyvää tietoturvaa ja yhteensopivuutta. Keskitetty ohjelmistokehitysalusta rajaa IT-tiimin toiminta-aluetta aidosti hallittavaksi. 

Yhtenäinen ja pilvipoh­jai­nen ympäristö analytiik­kaan, automaatioon, sovelluske­hi­tyk­seen ja asiakaspal­ve­luun - Microsoft Power Platform -alusta

Power Platform on Microsoftin kehittämänä low-code, no code -ratkaisuiden tuoteperhe. Microsoft Power Platform on monipuolinen alusta, joka on enemmän kuin osiensa summa. Power Platform -liiketoiminta-alusta yhdistyy saumattomasti sekä osaksi Microsoftin muuta ekosysteemiä, kuten Azurea, Office 365- tai Dynamics 365-ratkaisuita, ja muihin ulkopuolisiin sovelluksiin. Tämä mahdollistaa kattavat liiketoimintaratkaisut aikaisempaa ketterämmin yrityksesi liiketoimintojen käyttöön.

Power Platform -alusta on yhtenäinen ja pilvipohjainen ympäristö, jossa voit analysoida yrityksesi tietoja, luoda ketterästi uusia helppokäyttöisiä sovelluksia, automatisoida liiketoiminnan prosesseja ja luoda virtuaalisia keskustelubotteja:

 • Power BI - kokoa, analysoi ja raportoi yrityksesi tietoja liiketoimintapäätösten tueksi

  Yhdistä tietoja liiketoiminnan käytössä olevista tietolähteistä ja luo interaktiivista, visuaalista analytiikkaa sekä raportteja, jotka tarjoavat käytännöllisiä oivalluksia osana liiketoiminnan arkea. Power BI mahdollistaa datan paremman hyödyntämisen osana liiketoimintojen ja yksittäisten työntekijöiden päätöksentekoa ja erilaisia työtehtäviä.

 • Power Apps - rakenna helppokäyttöisiä sovelluksia liiketoiminnan moninaisiin tarpeisiin

  Microsoft Power Apps -sovelluksilla parannat työn tehokkuutta ja sujuvuutta, kun rakennat ne vastaamaan liiketoimintasi tarpeita. Power Apps on työkalu, jolla voit toteuttaa pieniä ja ketteriä sovelluksia, mutta myös suurempia ja pidemmälle vietyjä ratkaisuja. Käyttäjäystävälliset sovellukset mahdollistavat tiedon laajemman hyödyntämisen käyttäjän tarpeisiin kehitetyillä käyttöliittymä- ja mobiilisovelluksilla. Lue tarkemmin helppokäyttöisistä liiketoimintaa tukevista Power Apps -sovellusratkaisuista ja konkreettisista käyttökohteista.

 • Power Automate - paranna tuottavuutta automatisoimalla liiketoimintasi tärkeitä prosesseja

  Liiketoimintaprosessien automatisointi vauhdittuu ohjelmistorobotiikalla. Power Automate on helppo ja nopea tapa lisätä tuottavuutta ja nopeuttaa toimintaa. Microsoft Power Automate (aiemmalta nimeltään Microsoft Flow) on pilvipohjainen, alhaisen kynnyksen ratkaisu organisaatiosi prosessien automatisointiin ja rutiinitöiden tehostamiseen. Power Automate kuuluu kasvavaan joukkoon ohjelmistorobotiikan (RPA, Robotic Process Automation) helppokäyttöisiä ratkaisuja. Lue lisää Microsoftin Power Automatesta sekä nopeasta tavasta hyötyä ohjelmistorobotiikasta.

 • Power Virtual Agents - luo asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa kommunikoivia keskustelubotteja

  Asiakkaidesi tai työntekijöidesi kanssa helposti kommunikoivat keskustelubotit voivat tuoda kaivattua apua, neuvoa tai lisäosaamista joko tyypilliseen asiakaspalvelutilanteeseen tai työtehtävään. Älykkyyttä sisältävien virtuaalisten keskustelurobottien avulla pystyt reagoimaan nopeasti ja samanaikaisesti useamman asiakkaan tai työtekijän tarpeisiin.

Fellowmind Power Platform -kumppanina

Kun yhdistät Microsoft Power Platform -alustan yrityksesi muihin sovelluksiin ja järjestelmiin, luot kattavan liiketoimintaratkaisun yrityksellesi. Yrityksesi muuhun järjestelmäekosysteemiin integroitu ja yhtenäinen alusta parantaa sovellusten hallittavuutta sekä tietoturvaa huomattavasti.

Me Fellowmindilla olemme monipuolinen kumppani, joka ymmärtää liiketoiminta-alustojen, pilvimaailman, järjestelmäkokonaisuuksien sekä datan ja analytiikan merkityksen. Erityisosaamistamme on käyttävyyden ja sovelluskehityksen yhdistäminen osaksi kokonaisratkaisua, millä luodaan liiketoiminnalle lisäarvoa ja kilpailuetua. Meillä on laaja-alaista kokemusta kokonaisvaltaisesta liiketoiminnan kehittämisestä - ole yhteydessä!

Miika Tekoniemi

App & Innovation Competence Lead

Miika vastaa Power Platform -ratkaisuista ja varmistaa, että Fellowmindin tarjoomasta löytyy arvoa luovia tuoteratkaisuja asiakkaidemme monipuolisiin ja toimialakohtaisiin tarpeisiin. Miika on asiantuntija niin järjestelmäarkkitehtuurin kuin low-code / no-code -ratkaisujen saralla, joten ratkaisujen toteuttaminen myös räätälöitynä sovelluskehityksenä kuuluu hänen vahvuuksiinsa. Ota yhteyttä: miika.tekoniemi@fellowmind.fi