Microsoft palkitsi Fellowmindin sen kestävän kehityksen hyväksi tekemästä innovaatiosta

Fellowmind on yksi finalisteista Microsoftin Vuoden kumppani 2022 -kilpailun kategoriassa nimeltä ”Sustainability Changemaker”.

Microsoft recognizes Fellowmind for its innovations in sustainability

Fellowmind on yksi finalisteista Microsoftin Vuoden kumppani 2022 -kilpailun kategoriassa nimeltä ”Sustainability Changemaker”. Tuomaristo vaikuttui Fellowmindin kehittämästä uudesta FarmViewer-mobiilisovelluksesta niin, että se valitsi Fellowmindin maailmanlaajuisesti ansioituneimpien kumppaneidensa joukkoon. Mobiilisovellus on erinomainen esimerkki Fellowmindin kyvystä toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja asiakkailleen Microsoftin teknologialla. Kehitysprojekti on ensimmäinen eurooppalainen toteutus Microsoftin skaalautuvasta FarmBeats-innovaatiosta. FarmBeats on avoin data-alusta, joka mahdollistaa tiedolla johdetun maataloustuotannon.

”Moderni maatalous ottaa huomioon optimaalisen tasapainon sadon tuottavuuden sekä kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen välillä. YK:n arvion mukaan ruoan tarve kasvaa 70 % vuoteen 2050 mennessä. Maanviljelijöiden on saatava viljelyalastaan kaikki hyöty irti, jotta ruokaa riittää. Ja siihen heidän on pystyttävä ilman, että maaperä köyhtyy tai ympäristö saastuu”, kertoo Fellowmindin vastuullisuusjohtaja Peter Stulp. 

”Ilmastonmuutoksen aiheuttamat poikkeavat sääilmiöt hankaloittavat tilannetta entisestään. Lisäksi me ihmiset muutamme ruokailutottumuksiamme samalla, kun ymmärryksemme ruoan ympäristövaikutuksista lisääntyy. Maanviljelijät selviytyvät paremmin yhä haastavammaksi käyvässä toimintaympäristössään, kun he hyödyntävät työssään teknologiaa ja siksi kehitimme skaalautuvan FarmViewer-sovelluksen. Se yhdistää dataa useista eri lähteistä ja tarjoaa viljelijöille hyödyllistä tietoja säästä, maaperästä ja viljelykasveista. Tavoitteena on vastata ruoan maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään ja samalla edistää kestävän kehityksen mukaista maataloutta.”

Tavoitteena on vastata ruoan maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään ja samalla edistää kestävän kehityksen mukaista maataloutta.

Thuy Mai-Moulin
Thuy Mai-Moulin Sustainability Manager, Fellowmind

Tiedolla johdettu maatalous

Microsoft antaa Vuoden kumppani -palkinnollaan tunnustusta kumppaneilleen, jotka ovat kehittäneet ja toimittaneet erinomaisia Microsoftin teknologioita hyödyntäviä sovelluksia, palveluita ja laitteita kuluneen vuoden aikana. Palkinnot on luokiteltu eri kategorioihin, ja finalistit on valittu yli 3 900 ehdokkaan joukosta yli 100 maasta eri puolilta maailmaa. Fellowmind sai tunnustusta erinomaisten ratkaisujen ja palveluiden tarjoamisesta Sustainability Changemaker -kategoriassa.

Ympäristönsuojelun merkitys liiketoiminnan suorituskyvyn, innovaatioiden ja markkina-arvon edistäjänä on kasvanut merkittävästi. Tukeakseen teknologiainnovaatioita ja teollisuuden muutosta kohti kestävämpää ja ilmaston kannalta vakaampaa tulevaisuutta Microsoft etsi kilpailussa ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat organisaatioita ymmärtämään ilmastovaikutuksiaan ja toteuttamaan sitoumuksiaan kestävän kehityksen hyväksi. 

Alhaisemmat kustannukset ja pienempi ympäristökuormitus

Tunnustusta saaneet kumppanit pystyivät osoittamaan, että heidän ratkaisunsa tai palvelunsa hyödyntää uusinta Microsoft-teknologiaa ja samalla edistää kestävää kehitystä. FarmViewer-mobiilisovellus kerää tietoja monista eri lähteistä, kuten maaperään upotetuista antureista, jotka on yhdistetty Microsoft FarmBeatsiin. Kerätyn datan avulla se tarjoaa sipulin ja perunan viljelijöille hyödyllistä ja yksityiskohtaista tietoa useista eri muuttujista, kuten maaperän ja ilman kosteudesta, lämpötilasta, tuulen nopeudesta ja muista mikroilmaston indikaattoreista. Sovellus tarjoaa neuvoja myös esimerkiksi tautien esiintyvyyteen, satojen ruiskutukseen ja kosteudenhallintaan.

Kerätyn datan avulla maanviljelijät voivat tehdä entistä tarkempia, tietoon perustuvia päätöksiä viljelyn kaikissa vaiheissa – aina esikasvatuksesta sadonkorjuuseen. Tällä tavalla sovellus voi auttaa tuottamaan suurempia ja laadukkaampia satoja ja samalla vähentämään kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttöä. Tämä taas alentaa kustannuksia ja pienentää ympäristökuormitusta.

Sovelluksen kehitys alkoi vuoden 2021 puolivälissä, ja se julkaistiin vuoden 2022 alussa, sopivasti kevään kylvöajan kynnyksellä. Kehitysprojektiin osallistuvilta viljelijöiltä kerätty palaute on ollut lupaavaa:

”Tämän projektin ansiosta saan enemmän tietoa kasvuprosessista, joten valintojen tekeminen helpottuu. Olemme tähän asti toimineet pitkälti mututuntumalla, mutta tämän projektin myötä tunnen voivani ryhtyä jatkossa juuri oikeisiin ja tarvittaviin toimiin. Viime kädessä minä olen se, joka tekee päätökset, mutta sovelluksesta on ilman muuta apua.”

”Olen oppinut paljon osallistumalla tähän projektiin. On hyödyllistä olla ensimmäisten joukossa ottamassa uutta teknologiaa käyttöön. Kun aiheeseen on päässyt sisälle ja kaikki toimii, se on selvä kilpailuetu!”

On hyödyllistä olla ensimmäisten joukossa ottamassa uutta teknologiaa käyttöön. Kun aiheeseen on päässyt sisälle ja kaikki toimii, se on selvä kilpailuetu!

Palautetta kehitysprojektiin osallistuneelta maanviljelijältä

Lisää potentiaalia muista Euroopan maista – myös Suomesta

Projektin ensimmäinen vaihe aloitettiin Wieringermeerin alueella Alankomaissa, mutta Fellowmind tutkii jo mahdollisuuksia laajentaa projektia myös Suomeen, Tanskaan ja muihin maihin. Potentiaalisen käyttäjäryhmän arvioidaan olevan 700 maanviljelijää ja kumppania. Perunan ja sipulin lisäksi harkinnassa on myös useita muita viljelykasveja, ja tulevaisuudessa sovellukseen on mahdollista ottaa mukaan yli 30 muuta kasvia.

Sovellus hyödyntää tällä hetkellä kahden anturitoimittajan teknologiaa, mutta Fellowmind aikoo laajentaa valikoimaa uusilla toimittajilla. Lisäksi on keskusteltu Farmer PowerApps -portaalin suunnittelusta ja rakentamisesta projektiin osallistuville maanviljelijöille heidän laajempia analyysejaan varten.

”Minulla on kunnia julkistaa Microsoftin Vuoden kumppani 2022 -voittajat ja -finalistit”, sanoo Microsoftin Global Partner Solutions -yksikön johtaja Nick Parker. ”Poikkeuksellisen hyvien ehdokkaiden joukossa nämä kumppanit osoittautuivat erinomaisiksi. Olen erittäin vaikuttunut heidän innovatiivisista tavoistaan hyödyntää Microsoftin pilviteknologiaa asiakkaidensa liiketoiminnan edistämiseksi.”

Microsoftin Vuoden kumppanit julkistetaan vuosittain ennen yhtiön maailmanlaajuista Microsoft Inspire -kumppanikonferenssia, joka järjestetään tänä vuonna 19.–20. heinäkuuta. Lisätietoja vuoden 2022 palkinnoista on Microsoft Partner Network -blogissa. Täydellinen luettelo kategorioista, voittajista ja finalisteista on osoitteessa https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Poikkeuksellisen hyvien ehdokkaiden joukossa nämä kumppanit osoittautuivat erinomaisiksi.

Nick Parker Microsoftin Global Partner Solutions -yksikön johtaja

Ota yhteyttä:

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se