Microsoft 2020 Release Wave 1 tuo päivityksiä Dynamics 365 -ympäristön ulkoasuun ja käytettä­vyy­teen

(29.4.2020) Microsoft julkaisee vuoden 2020 ensimmäisen puolivuosittaisen Release Wave -päivityksen huhtikuun puolivälissä. Muutokset keskittyvät pääasiassa järjestelmän ulkoasuun ja käytettävyyteen, jonka lisäksi uusia ominaisuuksia on tulossa koko liuta. Kokosimme koonnin tärkeimmistä uusista ratkaisukohtaisista muutoksista omilta tuotevastaaviltamme.

Microsoft 2020 Release Wave 1 tuo päivityksiä Dynamics 365 -ympäristön ulkoasuun ja käytettä­vyy­teen

Dynamics 365 Field Service

Tarkastukset ja tarkastuslista nyt testattavissa. Uusin versio tuo testattavaksi tuen suorittaa erilaisia tarkastuksia ja tuottaa tarkastusraportteja joko itsenäisesti tai ennen huoltoa. Erilaisia tarkastuksia voi luoda helposti ja joustavasti suunnittelunäkymässä kentän tarpeiden mukaan.

Resurssien ajoituksen koontinäyttö (Schedule Board) saa uuden ilmeen. Uusi hyödyntämisraportti tuo mukanaan parannetun käyttökokemuksen ja tehostaa tuntikohtaista seurantaa, sekä drag-and-drop -tyylistä aikatauluttamista. Uusi koontinäyttö tehostaa myös resurssien käytön, varausten ja kuorma-autojen KPI-arvojen seurantaa. Aikataulutus tehostuu myös ottamalla jatkossa paremmin huomioon aikataulujen riippuvuussuhteet tarvittaviin resursseihin.

Työajanseuranta mahdollistaa kokonaistyöjan ja ylitöiden seurannan. Töihin ja matkustamiseen käytetyn ajan lisäksi voidaan jatkossa helposti seurata myös resurssien kokonaistyöaikaa. Toiminnon avulla saadaan jatkossa helpommin kerättyä tiedot työajasta palkkahallintoa varten.

Integraatio D365 Supply Chain Management -ratkaisuun. Uusi DualWrite – teknologiaan perustuva integraatio tuo varastosaldot, laitetiedot, maksuehdot ja varaosien lähetysdatan Field Service -ratkaisun hyödynnettäväksi Common Data Serviceä hyödyntäen.

Yhdistetyt laitetiedot D365 Supply Chain Managementissa ja Field Servicessä laajentaa FS-ratkaisun käytettävyyttä entisestään. Laitetietojen synkronointi Field Service ja Supply Chain Management -ratkaisujen välillä tuo kenttähuollon toiminnot EAM-asiakkaiden saataville, sekä Supply Chain Management -ratkaisun edistyneet kunnossapidon toiminnot Field Service -asiakkaiden saataville. Tästä on erityisesti hyötyä kriittisten laitteiden elinkaarta hallittaessa, joka alkaa valmistuksesta, jatkuen asennuksen, ylläpidon ja korjauksen kautta aina käytöstä poistoon saakka.

Tekoälypohjaiset ominaisuudet laajentuvat. Tekoälyominaisuuksien laajennukset tuovat Field Service -ympäristöön mm. AI-pohjaisia ehdotuksia tapahtumatyypin ja IoT-hälytyksien pohjalta sekä IoT-hälytysten tarkempaa historia- ja yleistila-analyysia.

Dynamics 365 Finance

Parrasvaloissa automatisointi ja tekoälyominaisuudet. Laajennukset automatisointi- ja tekoälytoiminnallisuuksissa konkretisoituvat talousjohtajalle tuotavaan Finance Insights -työtilaan, jossa voit AI:n avulla:

 • ennustaa asiakkaiden maksutrendejä

 • luoda helpommin uusia budjetteja edellisten vuosien tapahtumiin perustuen

 • seurata kassavirtaa reaaliaikaisesti

 • ennustaa tulevia trendejä myös ulkoista dataa hyödyntäen

Credit management tuo luottotietojen hallinnan osaksi ratkaisua. Jatkossa Dynamics 365 for Finance -ratkaisulla on mahdollista määrittää ja pisteyttää riskitekijöitä, joiden avulla lasket asiakkaiden luottokelpoisuutta - mukaan lukien luottorajat sekä niiden historiatiedot. Järjestelmäpäivityksen jälkeisen käyttöönoton nopeuttamiseksi Microsoft tuo mukaan Finvoice 3.0 -ratkaisun osana ERP-moduulia.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Tuotantopäällikön uusi Production Insight -työtila. Tuotantopäällikön työtila tuo lisää näkyvyyttä KNL-laskentaan (Overall Equipment Effectiveness, OEE). Uuden työtilan avulla voit mm. nähdä:

 • aikasarja-mittareiden regressiot

 • avainlukemien ja -mittareiden poikkeamat

 • toiminnalle/operaatioille keskeisten mittareiden ennusteet

Planning Optimization -työtila lisää näkyvyyttä myynnistä tuotantoon. Pääsuunnittelun laskenta onnistuu Azuren avulla jatkossa lähes reaaliajassa.

Tehokkaamman käyttöönoton mahdollistavia toiminnallisuuksia. Päivityksen jälkeen voit luoda uusia dataentiteettejä tuotantoon, mahdollistaen mobiilisovellusten tehokkaamman hyödyntämisen. Lisäksi saat vaarallisten materiaalien lisätiedot osana tuotetiedonhallintaa eli PIM-ratkaisua.

Dynamics 365 Project Operations

Project Operations laajenee talouden toiminnoilla. Project Operations hyödyntää Dynamics 365 Finance -ratkaisun ominaisuuksia ja tuo PSA-maailmasta puuttuneet talouden toiminnot projektiliiketoiminnan yritysten käyttöön. Tämä mahdollistaa tuottojen ja kulujen kirjaamisen, niihin liittyvät tiliöinnit sekä edellisiin pohjautuvan raportoinnin ja seurannan. Lisäksi päivityksen jälkeen Project Operations tukee seuraavia toiminnallisuuksia:

 • myynnin, resurssoinnin, projektinhallinnan ja talouden yhdistäminen (Dual Write)

 • resurssien käyttöasteen optimoinnin ja taitoihin perustuvan projektien resursointi

 • projektien toteutumien, kustannusten, budjetin, laskutuksen ja tulojen helpompi seuranta

 • projektien katteen ja kannattavuuden seuranta

 • asiakaskohtaisten sovellusten kehittäminen Power App -sovelluksina

Päivityksen jälkeen Dynamics 365 Project Operations on myös helpommin laajennettavissa muilla Dynamics 365 -ekosysteemin sovelluksilla – kuten Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Field Service -ratkaisuilla.

Dynamics 365 Business Central

Paremmat migraatiotyökalut. Business Centralin uusi versio tarjoaa paremmat työkalut datan siirtämiseen, kun siirryt vanhasta on-premises -ratkaisusta online-versioon. Migraatiotyökaluilla vähennät manuaalisen työn tarvetta sekä siinä helposti syntyviä virheitä.

Asiakasparannustoiveet on huomioitu uudessa kehitysportaalissa. Asiakkaiden toiveet puuttuvien ja kehitettävien toiminnallisuuksien osalta on otettu entistä paremmin huomioon perustamalla tarkoitusta varten portaali, johon voit antaa oman kehitysehdotuksen. Ehdotukset ovat kaikille esille ja niitä pystyy äänestämään. Microsoftin tuotetiimi poimii tuoteportaalista suosituimpia/keskustelluimpia kehitysideoita seuraaviin Release Wave -päivityksiin.

Dynamics 365 Sales ja Customer Service

Myynti

Dynamics 365 Sales Forecasting laajenee uudella ominaisuusjoukolla. Dynamics 365 Sales Forecastingin auttaa luomaan ja hallitsemaan tehokkaammin alhaalta ylöspäin suuntautuvia myyntiennusteprosesseja.

Parannuksia aktiviteettien hallintaan ja tuotteiden lisäämiseen. Aktiviteettien intuitiivinen päivittäminen onnistuu jatkossa kanban-taulun tai kalenterinäkymän avulla. Tuotteiden hallinnassa sen sijaan voit jatkossa lisätä useita tuotteita kerralla. Näin voit säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta valitsemalla useita tuotteita muokattavaksi samanaikaisesti.

Vakiomallisten pdf-tiedostojen tallennus on jatkossa tehokkaampaa. Päivityksen jälkeen voit tallentaa Word-malleista luotuja PDF-asiakirjoja nopeammin SharePointissa tai liitteinä Notesissa.

Asiakaspal­ve­lu

Connected Customer Service -palvelu tuo tehokkuutta laitteiden seurantaan. Voit jatkossa tarkastella kaikkia asiakkaille rekisteröityjä laitteita ja niiden hälytyksiä Connected Customer Service -palvelun avulla, Lisäksi voit lähettää komentoja suoraan asiakkaan laitteisiin. Myös IoT-aktiviteetteja on mahdollista tarkastella palvelupyynnön aikajanalla.

Asiakastapahtumien aikajana saa merkittäviä parannuksia. Voit jatkossa luoda monipuolisia muistiinpanoja muotoiluineen sekä käyttää avainsanahakusuodatinta löytääksesi täsmäävät tietueet nopeasti. Hyödynnä lisäsuodatinta näyttämällä vain käyttäjä- tai järjestelmätietueita, parantaen aikajanalla näkyvää sisältöä. Myös jonosivu saa parannuksia – voit valita jonossa olevan kohteen ja tarkastella siihen liittyviä tietoja samalla sivulla siirtymättä toiseen kontekstiin.

Customer Service Hub eli asiakaspalvelun monikanava laajenee. Päivityksen jälkeen digitaalisen viestinnän tuki on mahdollista seuraavissa viestintäkanavissa:

 • Microsoft Teams

 • Whatsapp (Twilion kautta)

 • LINE, SMS (Twilion kautta)

 • Twitter

 • WeChat

Voit myös muodostaa etäyhteyden asiakkaan laitteeseen hyödyntämällä kolmansien osapuolten integraatioita.

Dynamics 365 Marketing

Account-based marketing -ominaisuudet laajenevat. Sovellus auttaa rakentamaan ja lähettämään tehokasta kohderyhmäkohtaista sisältöä vaivattomasti. Uudet testausviestit mahdollistavat myös A/B-testauksen.

Sisältöeditorin käytettävys paranee. Jatkossa sinun on helpompi muokata eri entiteettejä sekä ymmärtää asiakassiirtymien ja markkinointientiteettien välisiä suhteita.

Upota tapahtumalomakkeita aiempaa joustavammin. Tapahtumalomakkeita voi jatkossa integroida myös kolmansien osapuolien hallintajärjestelmiin. Voit jatkossa käyttää kyselyjen hallinnassa Microsoft Forms Prota.

Suorituskyky ja skaalautuvuus saavat merkittäviä parannuksia. Kampanjoiden rakentamisen ja sähköpostimarkkinoinnin suorituskykyä, skaalautuvuutta ja siirtomäärää on parannettu merkittävästi. Lisäksi uusittu Tilauksen peruutus -ominaisuus parantaa käytettävyyttä ja auttaa ehkäisemään tietojen kalastelua.

Haluatko lisätietoja?

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää automaattisen päivityksen tuomista muutoksista yrityksenne Dynamics 365 -ympäristöön? Ota meihin yhteyttä, autamme sinua mielellämme.

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.