Microsoft 2019 Release Wave 2 - kohokohdat uudesta julkistuk­ses­ta

(24.10.2019) Vuoden 2019 Release Wave 2, joka tunnettiin ennen nimellä October Release, tuli julki lokakuun alussa ja tarjosi perinteiseen tapaan tietoa tulevista uutuuksista Microsoft-tuoteperheen ratkaisuissa. Kokosimme uuden julkistuksen tuotekohtaiset kohokohdat omilta tuotevastaaviltamme.

fellowmind-Microsoft-2019-Release-Wave-2-kohokohdat-uudesta-julkistuksesta.jpg

Dynamics 365 Finance and Operations

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -liiketoiminnan kokonaisratkaisu kokoaa yhteen yrityksen tärkeimmät tieto- ja tavaravirrat sekä automatisoi talouden ja tuotannon prosessit. Nyt julkistetun Common Data Service (CDS) -integraation Dual Write -ratkaisun avulla Microsoftin liiketoimintasovellukset jakavat dataa entistä saumattomammin keskenään. ”Käyttäjälle on oleellista, että tiedot ovat harmonisoituja sekä vaivattomasti saatavilla esimerkiksi asiakkuudenhallinta- sekä toiminnanohjausjärjestelmän kesken”, Dynamics 365 Finance and Operations -tuotepäällikkömme Juha Kaarela kertoo.

Uusi Asset Management sen sijaan on kaivattu kunnossapidon työkalu Dynamics 365 Supply Chain Managementiin. Juha korostaa uuden ratkaisun merkitystä tuotannon tehostamiseen: ”Ratkaisun avulla asiakkaat esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa kykenevät suunnittelemaan, optimoimaan ja ennakoimaan laitteistonsa kunnossapitotarpeita sekä näin välttämään muun muassa odottamattomia tuotannon katkoja”. Kunnossapidon Asset Management -ratkaisu kuuluu osana Dynamics 365 -kokonaisuuteen, joten ratkaisussa hallinnoidut tiedot ovat reaaliaikaisesti nähtävillä läpi koko Dynamics-liiketoimintaketjun.

PowerBI on kiinteä osa Dynamics 365 -kokonaisratkaisua. Analytical Workspaces -toiminnon avulla Dynamics 365 Finance- ja Dynamics 365 Supply Chain Management -käyttäjät saavuttavat tehokkaamman reaaliaikaisen näkyvyyden liiketoimintaprosesseihinsa sekä kykenevät itsenäisesti muokkaamaan raportteja vaivattomasti liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Asset Management -ratkaisun avulla asiakkaat esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa kykenevät suunnittelemaan, optimoimaan ja ennakoimaan laitteistonsa kunnossapitotarpeita sekä näin välttämään muun muassa odottamattomia tuotannon katkoja.

Dynamics 365 Business Central

Business Central on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen liiketoiminnan hallintaratkaisu talouden- ja tuotannonohjaukseen. Release Wave 2:n julkistukset lupaavat entistäkin enemmän joustavuutta ja helppoutta niin ratkaisun käyttäjille kuin sen hallinnointiin.

Käyttäjä­ko­ke­mus julkistusten parrasva­lois­sa

Moderni käyttöliittymä Business Centralin käyttäjille tuo varmuutta yritysten ja käyttäjien työkalujen yhteensopivuuteen uusien laitteistojen, käyttöjärjestelmien ja muuttuvien ympäristöjen kanssa. Business Centralin käyttö onnistuu nyt entistä useammalla modernilla käyttöliittymällä. Tämän ansiosta yritys voi aina käyttää uusimpia ja kehittyneimpiä työkaluja toiminnassaan. ”Uusi aika alkaa kun ”perinteinen” Windows-sovellus lakkaa olemasta, mutta samalla vuosien varrella hyväksi todetut ominaisuudet siirtyvät moderniin aikaan”, Dynamics 365 Business Central -tuotepäällikkömme Timo Elovaara kommentoi julkistusta.

Modernin käyttöliittymän lisäksi käyttökokemus on huomioitu myös helpottamalla useiden samanaikaisten tehtävien hallintaa. Business Centralin käyttäjille on yleistä tarve työskennellä useiden eri tehtävien parissa samanaikaisesti. Heidän on pystyttävä hallitsemaan erilaisia keskeytyksiä ja katkoksia (kuten puhelinsoittoja) jatkuvassa toiminnassaan, joka onnistuu päivitetyssä Business Centralissa. ”Uuden version tuomat muutokset mahdollistavat tehokkaan työskentelyn päätelaitteesta ja/tai käytettävästä sovelluksesta riippumatta”, Timo jatkaa. Päivitetyssä Business Centralissa on helppo työskennellä useassa välilehdessä tai ikkunassa, sekä erillisissä pop-up -ikkunoissa samanaikaisesti.

Uuden version tuomat muutokset mahdollistavat tehokkaan työskentelyn päätelaitteesta ja käytettävästä sovelluksesta riippumatta.

Lisätehoa ja -mukavuutta myös hallinnoin­tiin

Kansainvälisten yritysten on hallinnoitava talouttaan toimialueidensa lakien ja säädösten mukaisesti. Uuden päivityksen myötä voit luoda Business Centralissa tuotantoympäristöjä mm. eri maissa ja toimialueilla sijaitseville tehtaille ja liiketoiminnoille. ”Tämä on teknisesti merkittävä muutos. Entisen moniasennusratkaisun sijaan voimme nyt yhdistää erilaisilla paikallisilla tarpeilla tai toiminnallisuusvaatimuksilla toimivat yritykset yhdeksi ympäristöksi”, Timo haluaa korostaa.

Myös käyttäjäprofiilien mukauttaminen ilman koodausta on jatkossa mahdollista. Yrityksissä on perinteisesti tarkkaan määritetyt käyttäjäprofiilit ja oikeudet, jotka voivat määrittyä esimerkiksi tittelin mukaan tai periytyä osastolle nimetyistä oikeuksista. Joissain tapauksissa työntekijät saattavat työskennellä useammalla osastolla, jolloin perinteiset oikeudet eivät vastaa todelliseen tarpeeseen. Mahdollisuus käyttäjäprofiilien mukauttamiseen ilman koodausta mahdollistaa muuttuviin ja yksilöllisiin haasteisiin mukautumisen, kun hallinnointiroolissa olevat käyttäjät voivat nyt helposti muuttaa henkilön roolia ja oikeuksia ilman erillistä ohjelmointia.

Dynamics 365 Customer Engagement

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement on kokonaisvaltainen pilvessä toimiva CRM-työkalu myynnin, palvelun ja markkinoinnin tarpeisiin. Uusi julkistus lupaa merkittäviä muutoksia ratkaisuun kuuluviin Sales ja Customer Service -kokonaisuuksiin.

Dynamics 365 for Sales

Yksi erittäin innokkaasti vastaanotettu julkistus oli Teams-integraation parantaminen, joka helpottaa viestintää integroimalla Teams-chatin Dynamics 365 -järjestelmän sisään. ”Jatkossa kommunikaatio kollegoiden kanssa ei edellytä enää siirtymistä ikkunasta toiseen sillä esimerkiksi Teams-chat toimii D365-käyttöliittymän sisässä”, kertoo tuotteesta vastaava Petri Räsänen.

Teams-integraation tehostamisen lisäksi julkistus nosti pinnalle kaksi muuta muutosaluetta. Ensimmäinen niistä oli myyntiputken muokattavuuden tehostaminen. Muutoksen ansiosta ratkaisu palvelee jatkossa paremmin yrityksiä, joiden tuotevalikoima sisältää sekä palvelu- että tuotehyödykkeitä. Toinen julkistus liittyi liidien hallinnan virtaviivaisuuteen - Jatkossa liidien liittäminen kontakteihin, tileihin ja myyntimahdollisuuksiin on sujuvampaa kvalifioinnin yhteydessä. ”Monien asiakkaiden automaatioprosessit koskevat asiakastietoa moniulotteisesti, eri tietueiden kautta, jonka vuoksi selkeys olemassa olevien ja uusien asiakkaiden hallinnassa on asiakaspalvelulle tärkeä ominaisuus”, Petri selittää.

Monien asiakkaiden automaatioprosessit koskevat asiakastietoa moniulotteisesti, eri tietueiden kautta, jonka vuoksi selkeys olemassa olevien ja uusien asiakkaiden hallinnassa on asiakaspalvelulle tärkeä ominaisuus.

Dynamics 365 for Customer service

Customer Service -ratkaisun julkistukset lupaavat paljon automatisoidun ja monikanavaisen asiakaspalvelun kannalta. Merkittävämpi kahdesta julkistuksesta oli Dynamics 365 Virtual Agent + Bot-assisted Agent Guidance. ”Dynamics 365 Virtual Agent on Microsoft-maailmassa iso askel kohti automatisoitua ja optimoitua asiakaspalvelua. Niin sanottu ”Virtuaalinen agentti” voidaan vaivattomasti ohjelmoida tulkitsemaan asiakkaiden vastauksia chatissa, hakemaan tietoja järjestelmästä annettujen tietojen perusteella sekä luonnollisesti ohjaamaan keskustelu asiakaspalvelijalle, joka voi sujuvasti jatkaa asiakaspalvelutilannetta.” Petri kuvailee julkistuksen merkitystä asiakaspalvelun kehitykselle. Toinen julkistus liittyi tukeen monikanavaiselle asiakaspalvelulle, mikä mahdollistaa joustavamman ja yhtenäisemmän asiakaspalvelun palvelukanavasta riippumatta.

Dynamics 365 Virtual Agent on Microsoft-maailmassa iso askel kohti automatisoitua ja optimoitua asiakaspalvelua. Niin sanottu ”Virtuaalinen agentti” voidaan vaivattomasti ohjelmoida tulkitsemaan asiakkaiden vastauksia chatissa, hakemaan tietoja järjestelmästä annettujen tietojen perusteella sekä luonnollisesti ohjaamaan keskustelu asiakaspalvelijalle, joka voi sujuvasti jatkaa asiakaspalvelutilannetta.

Power Platform

Power Platformin integroitu sovellusympäristö yhdistää Power BI:n, PowerAppsin ja Microsoft Flow’n, tarjoten yrityksille kattavat mahdollisuudet liiketoimintasovellusten luontiin. Nyt Microsoft on mahdollistanut kehittäjille tavan luoda järjestelmään tuetusti lisätoimintoja PCF-komponenttien (PowerApps Component Framework) kautta. ”Käytettävyyden parantamista voidaan jatkossa tukea huomattavasti paremmin, kun dataa voidaan ilmentää ja hallita asiakkaan tai prosessien mukaisesti”, Power Platform -tuotepäällikkömme Miika Tekoniemi kertoo. PCF-työkaluilla voidaan varmistaa mm. standardien mukainen asiakastietojen luonti ja ylläpito.

Microsoftin uusi portaalikonfiguraattori PowerApps-portaali on suunniteltu antamaan työkalut järjestelmän pääkäyttäjälle helpon sekä visuaalisen verkkopalvelun luontiin sekä ylläpitoon. ”Yhä useampi yritys haluaa tarjota organisaationsa ulkopuolelle niin kuluttaja- kuin yritysasiakkailleen läpinäkyvyyttä sekä itseohjautuvuutta datan osalta, jolloin portaaliratkaisujen tulee olla helposti pystytettävissä ja muokattavissa”, Miika jatkaa.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksen ratkaisuissa ei jatkossa vaadi koodausta tai datatieteilyä. Power Platform alustalla toimiva AI Builder on point-and-click –periaatteella toimiva työkalu, joka mahdollistaa valmiiden Microsoft AI –mallien avulla mm. dokumenttien prosessoinnin automatisoinnin (luku ja tallennus järjestelmään), objektien tunnistuslogiikan lisäämisen esimerkiksi tiedonhaun helpottamiseksi, tekstiin pohjautuvien luokitteluperusteiden lisäämisen esimerkiksi asiakaskokemuksen arvioimiseksi sekä ehtojen määrittelemisen binääriluokittelulle päätöksenteon ohjaamiseksi. AI Builder on suoraan kytköksissä Power Platformiin sekä Microsoft Flow’hun. ”Ratkaisuihin vaivattomasti lisättävä AI mahdollistaa asiakaslähtöisempää palvelua, kun asiakkaan asiointihistoriasta voidaan tehdä päätelmiä mm. tyytyväisyyden osalta. Upotettu tekoäly helpottaa päätöksentekoa hektisissä kuluttajamyynti- ja kuluttaja-asiakaspalvelun tilanteissa”, Miika kertoo.

Ratkaisuihin vaivattomasti lisättävä AI mahdollistaa asiakaslähtöisempää palvelua, kun asiakkaan asiointihistoriasta voidaan tehdä päätelmiä mm. tyytyväisyyden osalta. Upotettu tekoäly helpottaa päätöksentekoa hektisissä kuluttajamyynti ja –asiakaspalvelu tilanteissa.

Haluatko lisätietoja ratkaisuista? Ota meihin yhteyttä - autamme sinua mielellämme!

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.