Menestys­pol­ku­ja rakentamassa

Meille tärkeätä on tarjota työntekijöillemme mahdollisuus jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Sen lisäksi, että jatkuva oman osaamisen kehittäminen auttaa meitä tarjoamaan parhaan mahdollisen asiantuntijapalvelun ja aina ajantasaisen osaamisen asiakkaillemme, on se arvokas mahdollisuus myös työntekijöillemme. Lue blogistamme, kuinka Fellowmind Finland tarjoaa toivottuja ja ajankohtaisia mahdollisuuksia asiantuntijoidemme osaamisen kehittämiseen.

menestyspolkuja-rakentamassa-ecraft-academy-osaamisen-kehittamiseen.jpg

Meillä Fellowmind Finlandilla (aikaisemmin eCraft) toiminnan ja kulttuurin jatkuva kehittäminen muun muassa henkilöstötyytyväisyyskyselyiden pohjalta on erittäin tärkeässä asemassa. Kun muutama vuosi sitten kyselyssämme nousi esiin tarve mahdollistaa työntekijöidemme jatkuvan osaamisen kehittäminen järkevästi ja hallitusti, tartuimme heti tuumasta toimeen. Ideoinnin lopputuloksena syntyi työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen tarkoitettu oma akatemia. Monipuolista koulutusta työntekijöillemme tarjoava koulutuskokonaisus on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi arvostetuimmista työsuhde-eduistamme.

Akatemia jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Kevätlukukaudella koulutusten aiheet rakentuvat pitkälti NewCrafters -koulutusohjelman aiheiden ympärille, kun taas syyslukukaudella painotamme ammattitaitoa syventäviä koulutuksia. Koulutuksiin ilmoittaudutaan HR-järjestelmämme kautta ja ne ovat tärkeä osa jokaisen henkilökohtaista kehitys- ja koulutussuunnitelmaa vuoden aikana. Haluamme auttaa asettamaan ja suunnitelmallisesti seurata jokaisen omia oppimistavoitteita sekä asiantuntijuuden syventämistä kuin itsensä haastamistakin.

Henkilöstömme tarpeisiin suunnitellut kurssivali­koi­mat

Meille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia koulutuksia akatemian lukukausikohtainen kurssikatalogi vuosittain sisältää. Järjestämme muutaman kerran vuodessa kyselyn koko henkilöstöllemme selvittääksemme heidän ajantasaiset koulutustarpeet. Koulutusaiheet valitaan ennen kaikkea sen mukaan, mitä tarpeita ja toiveita kyselyssä esille nousee.

Henkilöstölle tehdyn kyselyn vastaukset toimivat myös hyödyllisenä lähtökohtana koulutussuunnittelussa yhdessä tiiminvetäjien kanssa. Tiiminvetäjien avustuksella viimeistelemme koulutuskokonaisuudet, jotka sopivat ja tukevat myös eri liiketoimintojemme kasvu- ja kehitystavoitteita. Suunnitellun, syys- ja kevätlukukauteen jakautuvan, kurssitarjoaman lisäksi pystymme vastaamaan myös pikaisiin koulutustarpeisiin vuoden aikana.

Laaja valikoima eri koulutusvaih­toeh­to­ja – ajankohtaiset koulutus­tar­peet huomioituna

Pääasiassa kurssimme ovat kaikille työntekijöillemme avoimia. Koulutuksien aiheet jakautuvat karkeasti konsultoivan työn tukemiseen sekä teknisiin koulutuksiin. Koulutamme myös NewCrafters -koulutusohjelman kautta meille työhön tulevat uudet osaajat täysin oman akatemiamme kautta.

Reagoimme nopeasti myös henkilöstön ajankohtaisiin koulutustoiveisiin. Olemme esimerkiksi viime aikoina järjestäneet useampia itsensä johtamiseen liittyviä koulutuksia, joita henkilöstömme on toivonut viime aikoina tavallista enemmän. Ajankohtaisena aiheena etätyö ja sen tuomat haasteet ovat myös huomioitu koulutustarjoomassamme ja työhyvinvointiin liittyvät luentosarjat ovat tulleet erityisen tärkeäksi osaksi arkea.

Jatkuviin koulutusaiheisiimme kuuluu kursseja muun muassa asiakasviestinnästä, taloudesta ja myynnin sparrailusta. Lisäksi erilaiset esiintymis- ja fasilitointikoulutukset ovat juurruttaneet paikkansa pysyvään kurssivalikoimaamme. Järjestämme jatkuvasti myös työntekijöidemme ammattitaitoon ja tiettyihin teknologioihin liittyviä sertifiointikoulutuksia.

Tiedon ja asiantunti­juu­den jakaminen osana arkea ja työkulttuuria

Hyödynnämme usein akatemian yhteisten työpajojen ja koulutusten vetäjinä omia rautaisia asiantuntijoitamme. Näin pääsemme myös vahvistamaan omaa työkulttuuriamme ja kehittämään tapaamme toimia.

Koulutuksia voi olla vetämässä useampikin asiantuntija, jolloin aiheeseen saadaan erilaisia näkökulmia ja voidaan hyödyntää erilaisia kokemuksia. Käytännön harjoitusten ja keskustelujen myötä asioita joutuu pohtimaan ja miettimään yhdessä, millainen on meidän oma tapamme Fellowmindissa tehdä asioita.

Sisäisesti järjestettyjen koulutusten lisäksi hyödynnämme ulkoisia kouluttajakumppaneita, jotka ovat alansa huippuammattilaisia, esimerkiksi erilaisissa teknisissä koulutuksissamme. Ulkopuoliset kouluttajat pystyvät haastamaan ja sparraamaan asiantuntijoitamme ja antamaan uusia, hyödyllisiä näkökulmia haasteisiin oman työyhteisömme ulkopuolelta.

Uusia mahdolli­suuk­sia poikkeuso­lo­jen myötä – koulutuksia etäyhteydellä

Siirryimme viime keväänä pitämään kaikki akatemian koulutukset etäyhteyksien kautta. Tämä muutos toi mukanaan meille uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia: Etäyhteyksien avulla jokainen työntekijämme pystyy tasapuolisesti osallistumaan koulutuksiin lokaatiosta huolimatta.

Tallennamme lähes kaikki akatemian kautta järjestetyt koulutukset. Kokoamme kurssien tallenteet ja materiaalit koulutusalustallemme, jossa kurssisisällöt ovat henkilöstömme vapaassa käytössä myös varsinaisen kurssin jälkeen. Näitä materiaaleja voi jokainen työntekijämme hyödyntää myös esimerkiksi omalla vapaa-ajalla, mikäli haluaa tutkia jotain itseä kiinnostavaa aihetta tai teknologiaa omatoimisesti. Koulutuskirjastomme on parissa vuodessa kasvanut jo todella kattavaksi materiaalipankiksi.

 

Haluatko lisätietoja Fellowmindista työpaikkana? Oletko kiinnostunut liittymään alati kasvavaan asiantuntijajoukkoomme? Käy lukemassa lisätietoja eCraftilaisista ja katso avoimet paikat Ura-sivuiltamme!

Haluatko tietää lisää?

Petra Peltopuro - Chief People Officer

Petra on Fellowmindin Chief People Officer. Petra vastaa henkilöstöön liittyvistä työsuhdeasioista sekä huolehtii asiantuntijoidemme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista sekä luo yhdessä tiiminsä kanssa pohjan hyvälle yrityskulttuurille.