Kuopion Energia uudistaa talousjohtamistaan ja investoi moderniin teknologiaan

Kehittääkseen budjetointiaan sekä talouden suunnittelua, analysointia ja ennustamista Kuopion Energia uudistaa talousjohtamistaan ja investoi samalla moderniin teknologiaan. Uusi talouden suunnittelu- ja analysointiratkaisu rakennetaan konsernin johdon ja taloushallinnon työkaluksi, ja se otetaan käyttöön jo kuluvan syksyn aikana.

Kuopion energia

Kuopion Energia -konserni tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja kaukokylmää omissa laitoksissaan sekä huolehtii alueensa sähkönsiirrosta. Konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa, ja sillä on noin 60 000 sähkö- ja noin 6 000 kaukolämpöasiakasta.

Paljon pääomia tarvitsevalla alalla investoinnit ovat suuria suhteessa liikevaihtoon. Lisäksi talouden ennustamiseen vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi polttoaineen käyttö ja hinta, mikä on tuotannon näkökulmasta konsernin suurin kustannuserä.

Kehittääkseen kyvykkyyksiään budjetoinnissa sekä talouden suunnittelussa, analysoinnissa ja ennustamisessa Kuopion Energia uudistaa talousjohtamistaan ja investoi samalla uuteen teknologiaratkaisuun. Ratkaisu pohjautuu Jedoxin taloussuunnittelu- ja analysointisovellukseen ja sen toimittaa yhtiölle Kuopiossa hiljattain toimipisteen avannut Fellowmind. Samalla uudistetaan konsernin keskeisiä talousjohtamisen prosesseja ja investoidaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Uusi talouden suunnittelu- ja analysointiratkaisu rakennetaan ensisijaisesti konsernin johdon ja taloushallinnon käyttöön. Sen halutaan olevan perustoiminnoiltaan niin tehokas, että aikaa jää nykyistä enemmän talouden suunnitteluun, ohjaukseen ja analysointiin.

Uuden ratkaisun yhteensopivuus Microsoftin työkalujen kanssa oli tärkeä valintakriteeri, sillä Kuopion Energialla on ennestään käytössä useita Microsoftin sovelluksia, kuten Dynamics 365, Azure ja Power BI. Lisäksi uuden ratkaisun tavoitteena on yhtenäistää tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä eri järjestelmien välillä sekä poistaa manuaalista ja päällekkäistä työtä. Tällä hetkellä konsernin talousraportointi ja ennustaminen ovat hajautuneita useampaan eri järjestelmään.

Toimittajavalinnassa Kuopion Energia korosti erityisesti teknologiatoimittajan aiempaa osaamista energiatoimialalla. Fellowmindilla on ennestään useita energia-alan asiakkaita Suomessa ja Euroopassa, muun muassa Nivos ja Adven.

Uusi talousjohtamisen ratkaisu on Kuopion Energian käytössä jo tänä syksynä, ja tavoitteena on, että ensimmäinen budjetointi sillä toteutettaisiin lokakuussa 2022. Fellowmind toimittaa Kuopion Energialle myös rakentamansa ratkaisun ylläpito- ja kehityspalveluita seuraavien kolmen vuoden ajan.

Lisätietoja

Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja, Kuopion Energia Oy
040 709 7212, pauliina.pietikainen@kuopionenergia.fi

Rami Jahkonen, Fellowmind
050 464 4088, rami.jahkonen@fellowmind.fi

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä ovat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot, liiketoimintateknologiayksikkö sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on tytäryhtiössä. Kuopion Energia -konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistama, ja se on kokonaisvastuullinen, kehittyvä ja taloudellisesti vakaa energiayhtiö. Asiakkaat pitävät Kuopion Energiaa asiatuntevana, ammattitaitoisena ja luotettavana. Yhtiössä työskentelee noin 130 energia-alan ammattilaista. Kuopion Energia -konsernin liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa ja se palvelee 60 000 sähkönsiirto- ja 6 100 kaukolämpöasiakasta.