Konepajateollisuuden ja raskaan teollisuuden trendit ja muuttuva toimintaympäristö

Teollisuustuotannon tulevaisuutta muokkaavat isot trendit kuten ilmastonmuutos, energian hinta, logistiikkaketjujen haasteet ja korkea inflaatio. Samalla toimiala pyrkii siirtymän tuotteiden valmistajasta kokonaisratkaisujen tarjoajaksi ja datan hyödyntäjäksi. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tämä luo?

Katso video kuullaksesi, millaisia ratkaisuja alan yritykset voivat ottaa käyttöön palvellakseen asiakkaitaan paremmin!

Energiahintojen ennätyksellinen nousu on iso, äkillinen muutos konepajateollisuuden ja raskaan teollisuuden toimintaympäristössä. Kun tähän lisätään haasteet esimerkiksi kaasun saatavuudessa, kansainvälisten logistiikkaketjujen pullonkaulat ja korkeuksiin pompannut inflaatio, on toimiala muutosten edessä Euroopan-laajuisesti. Kuinka nämä trendit vaikuttavat toimialaan ja millaiset yritykset pärjäävät muutoksen keskellä? 

Megatrendit ja muuttuva toimintaympäristö luovat isoja paineita teollisuudelle 

Konepaja- ja raskas teollisuus on joutunut ajamaan alas tuotantoaan, sopeuttamaan sitä ja joissakin tapauksissa myös lopettamaan pysyvästi, koska aiempia liiketoiminnan edellytyksiä ei enää ole. 

Hidastuneet kuljetusketjut, komponenttien pitkät toimitusajat, saatavuusongelmat, tuotantolaitosten kallistunut toiminta, kallistuneet raaka-aineet sekä kalliiksi käynyt energiankulutus kasvattavat operatiivisia kustannuksia. Kassavirran hallinta on noussut kriittisen tärkeäksi tekijäksi. 

Muutoksia ajaa lisäksi pitkän aikavälin trendi, jossa ilmastopäästöihin ja vastuullisuusteemoihin liittyvä työ on noussut johtoryhmien vakioagendalle. Asiakkaat ja säätelevät viranomaiset puuttuvat yhä tarkemmin teollisuuden toimintaan. 

Asiat myös linkittyvät toisiinsa, sillä esimerkiksi vastuullisuuskysymys nousee esiin myös kilpailtaessa huippuosaajista ja teollisuuden kyvystä tarjota heille työpaikkaa, joka on heidän arvojensa mukainen. 

Haasteita riittää. Samaan aikaan tilanne luo mahdollisuuksia yrityksille, jotka sopeutuvat uusiin vaatimuksiin. Mutta kuinka sopeutua? 

Ketterä ja reagointikykyinen liiketoimintamalli auttaa sopeutumaan ja tuo mahdollisuuksia 

Keskeistä kilpailukyvylle on ymmärtää asiakkaiden muuttuvia tarpeita: kuinka tuottaa enemmän arvoa ja parempaa asiakaskokemusta asiakkaalle. Muuttuva maailma tarvitsee teollisuuden tuotantoa enemmän kuin koskaan — mutta ei entisenlaista tuotantoa.  

Konepajateollisuuden ja raskaan teollisuuden iso muutos on voimakas siirtymä tuotteista palveluihin. Samalla muutokset vaikuttavat yritysten liiketoimintamalleihin. 

Kilpailukyiset toimijat myyvät kokonaisratkaisuja yksittäisten tuotteiden sijaan. Samalla syntyy mahdollisuuksia operoida koko prosessia asiakkaan puolesta. Tässä mallissa ostaja maksaa vain lopputuloksista ja siitä, että hänellä on tietty kapasiteetti ja kyvykkyys käytössä jatkuvaa maksua vastaan.  

Tuotekeskeisyydestä siirrytään asiakaskeskeisyyteen ja kaiken palvelullistamiseen. Gartnerin mukaan vuoteen 2025 mennessä yli puolet teollisuusyrityksistä tarjoaa palvelu- ja operointikeskeistä liiketoimintamallia asiakkailleen.  

Kysymys on siis eri tarjoamasta kuin perinteisessä huoltoon ja varaosiin rajoittuneessa aftermarket-mallissa. Vaikka nämä huolto- ja ylläpitopalvelut ovat pitkään olleet osa perustoimintaa, monilla raskaan teollisuuden ja konepajateollisuuden yrityksillä on vielä paljon matkaa kohti kokonaisratkaisuja tarjoavaa toimintamallia. 

Teknologianäkökulmasta tämä tarkoittaa investointia liiketoiminta-alustaan, jossa yritys integroi kaikki keskeiset sovellukset osaksi samaa kokonaisuutta. Isot toimijat kuten Microsoft tarjoavat tähän toimialakohtaisia, teollisuuden tarpeisiin rakennettuja pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka on nopea ottaa käyttöön. 

Data keskiössä  

Muutos tarkoittaa myös datan tuomista osaksi konepajojen ja raskaan teollisuuden ydinliiketoimintaa. Asiakaslähtöisyys ja tuotannon operointi asiakkaan puolesta tuottaa ja vaatii paljon dataa. Samalla kasvavat mahdollisuudet hyödyntää koneälyä, etävalvontaa, etäpäivityksiä ja älykästä automaatiota. 

Yritysten on ratkaistava datan hankinta, eri datalähteistä tulevan datan yhdistäminen, analysointi ja hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Dataohjattu liiketoiminta ja connected company -ajattelu on tulevan kilpailukyvyn perusta. 

Data linkittyy myös vastuullisuuteen. Paitsi oma operatiivinen toiminta ja alihankinnan vastuullisuus, myös lopputuotteen ja -palvelun vastuullisuus pitää pystyä osoittamaan datalla. Tämä edellyttää dataa valmistusvaiheessa mutta myös käyttövaiheessa — ja siten integroi teollisuuden yhä tiukemmin kumppaniksi, joka on läsnä myös asiakkaan operatiivisessa toiminnassa.

Haluatko kuulla lisää? 

Kun haluat keskustella lisää yrityksesi liiketoiminnan kehittämisestä alati muuttuvassa maailmassa, olethan yhteydessä meihin Fellowmindilla. Meillä on vahvaa asiantuntemusta teollisuusyritysten prosesseista, haasteista, tarpeista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi. 

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.