Kestävän kehityksen vaikutuksia yritysten toimintaan

Yritykset ottavat toiminnassaan kestävän kehityksen huomioon yhä laajemmin. Yritysten hiilijalanjäljen mittaamisessa kyse ei ole vain tehtaiden, toimistojen ja liikkumisen aiheuttamista päästöistä, vaan siitä, että ymmärrys asiasta saadaan koko ketjuun. Miten tämä saavutetaan ja miten teknologia auttaa?

Vaikka yhä useammat yritykset ymmärtävät, että kestävä kehitys on elintärkeää liiketoiminnan tulevaisuudelle, monien on vaikea mitata toimintansa ympäristövaikutuksia. Silti se on välttämätöntä. Erilaiset määräykset pakottavat organisaatiot raportoimaan ympäristövaikutuksista. Yksi merkittävimmistä on Euroopan unionin direktiivi, joka vaatii pörssiyhtiöitä sisällyttämään vuosiraportteihinsa kestävyysmittareiden tuloksia. 

Raportointivelvollisuus koskee sekä suuria että pieniä yrityksiä. Direktiivissä edellytetään, että kestävästä kehityksestä raportoivilla yrityksillä on kattavaa tietoa toimitusketjustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tavarantoimittajilla, kuljetuskanavilla, jälleenmyyjillä ja muilla kumppaneilla täytyy olla nämä tiedot. Kuvitellaan, että pörssiyhtiö harjoittaa liiketoimintaa sellaisen yrityksen kanssa, joka ei pysty osoittamaan, kuinka se täyttää kestävän kehityksen kriteerit. Tällöin pörssiyhtiö joutuu vaihtamaan toiseen toimittajaan, joka toimii kestävästi ja pystyy antamaan tarvittavat tiedot. 

On tosiasia, että asiakkaat äänestävät yhä enemmän lompakoillaan ja ostavat mieluummin vastuullisilta yrityksiltä. Deloitten vuoden 2021 tutkimus osoittaa, että 28 prosenttia asiakkaista on jo lopettanut tiettyjen tuotteiden ostamisen eettisten tai ympäristösyiden takia. Lisäksi pankit vaativat yhä useammin lainoja myöntäessään, että yritys toimii kestävällä tavalla. Siksi kestävä yrittäjyys ei ole enää vain sosiaalisesti vastuullinen tavoite, vaan välttämätöntä liiketoiminnan jatkumisen kannalta. 

Gaining insight into the impact of sustainability_hero.jpg

Kestävän kehityksen kriteerejä 

Täytettävät kriteerit riippuvat toimialasta. Jokaisen yrityksen on puututtava energiankulutukseensa, mutta joillakin toimialoilla on tärkeämpää vähentää hiilidioksidipäästöjä. Toisilla aloilla on äärimmäisen tärkeää rakentaa infrastruktuuri materiaalien kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja uudelleenvalmistusta varten. Tuotantoteollisuus pyrkii optimoimaan liiketoimintaketjun älykkäillä tehtailla, kun taas rahoitusala kerää ESG-tietoja vaatimustenmukaisuusraportteja varten. Alasta riippumatta yritysten kannattaa määrittää kestävän kehityksen tavoitteita ja selvittää datan avulla, miten nämä tavoitteet saavutetaan. 

Yrityksen on tiedettävä, mitä päästöjä se aiheuttaa, mitä se kuluttaa ja miten se saastuttaa, ennen kuin uusien suunnitelmien vaikutuksen voi mitata. Tällainen perustaso voidaan määrittää esimerkiksi Microsoftin Cloud for Sustainability -järjestelmällä tai muulla vastaavalla ratkaisulla. Microsoftin kunnianhimoisena ilmastotavoitteena on saavuttaa nettonollataso vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketoiminnasta ei synny ollenkaan hiilidioksidipäästöjä. Yritys saattaa esimerkiksi käyttää pelkästään aurinkoenergialla tuotettua sähköä. 

Cloud for Sustainability on tällä hetkellä testivaiheessa, mutta asiakkaat voivat pian hyödyntää tätä ympäristöä ja tehdä omasta toiminnastaan konkreettisen vastuullista. Kaikki alkaa mittaamisesta. SaaS-ratkaisu tunnistaa tietovaatimukset ja käytettävissä olevat tiedot ja pyrkii täyttämään tiedolliset aukot tilastollisilla malleilla. Tämä antaa asiakkaalle heti hyvän käsityksen esimerkiksi energiankulutuksen tilasta. 

Yhteistyössä parempiin tuloksiin kestävän kehityksen edistämisessä 

Kestävän kehityksen suunnitelmien toteutumista edesauttaa se, että myös muut yritykset pyrkivät toimillaan tukemaan kestävää kehitystä. On tietysti hienoa, jos oma yritys pystyy toimimaan nollanettotasolla. Se ei kuitenkaan vielä riitä, sillä liiketoimintaketjun kokonaistaso jää kauas nollasta, jos jälleenmyyjät, jakelijat ja asiakkaat tuottavat edelleen saasteita.  

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä muiden koko ketjuun kuuluvien toimijoiden kanssa. Fellowmind pyrkii samaan nettonollatasoon vuoteen 2030 mennessä kuin Microsoft ja on liittynyt sen Partner Pledge -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tehdä tulevaisuudesta valoisampi. Tähän ohjelmaan liittyneet yritykset lupaavat edistää yhteistyötä, inspiroida kumppaneitaan ja asiakkaitaan sekä kehittää uusia kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. 

Konkreettisia vaikutuksia kestävän kehityksen mukaisista toiminnan muutoksista 

Tiivistettynä kestävässä kehityksessä on kyse nykyisten vaikutusten mittaamisesta, tavoitteiden asettamisesta ja yrityksen toiminnan muuttamisesta. Muutoksia saadaan aikaan siirtymällä ympäristöystävälliseen energiaan ja vaihtamalla kestävyysperiaatteiden vastaiset laitteet uusiin. Lisäksi on hyvä harkita myös rakennusten energialuokkien muuttamista. Esimerkiksi energialuokka D ei ole enää riittävän hyvä toimistorakennuksille 1.1.2023 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen energiankulutusta on pienennettävä esimerkiksi vaihtamalla ikkunat kolmikerroksisiin ja vanhat energiasyöpöt laitteet uusiin. Kun käytettävissä on dataa ajalta ennen muutosta ja sen jälkeen, niin itse yritys kuin sen asiakkaat ja sidosryhmätkin saavat konkreettista näyttöä toimenpiteiden vaikutuksista. 

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.