Joko hyödynnät tekoälyä kysynnän ja myynnin ennustami­seen? - Forecaster optimoi ennustamis­ta­si

Joko yrityksessäsi hyödynnetään tekoälyä ja koneoppimista liiketoiminnan suunnittelun ja kasvun tukena? Valmiiden tekoälyratkaisuiden avulla yrityksesi voi tehdä liiketoimintaa hyödyttäviä ennusteita tuotteiden ja palveluiden kysynnästä aikaisempaa nopeammin ja tarkemmin. Forecaster on kehittämämme tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä valmisratkaisu kysynnän ja myynnin ennustamiseen.

joko-hyodynnat-tekoalya-kysynnan-ja-myynnin-ennustamiseen-ecraft-forecaster-optimoi-ennustamistasi.jpg

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä Forecaster optimoi kysynnän ennustamistasi ja parantaa kysynnän suunnittelua organisaatiossasi jatkuvana prosessina. Lue seuraavassa, kuinka voit yhdistää yrityksesi omaa myyntihistoriaa ja asiakkaittesi ostokäyttäytymistä koskevaa dataa sekä liiketoiminnallesi relevanttia ulkopuolista dataa kysynnän ennusteiksi helposti ja nopeasti.

Ymmärrä kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja hyödynnä ulkopuolista dataa

Forecaster mahdollistaa kaiken käytössä olevan datan ja taustatekijöiden tuomisen ketterästi mukaan osaksi yhtä yhtenäistä ennustemallia. Forecaster auttaa yritystäsi ymmärtämään ja tunnistamaan paremmin yrityksesi kysyntään vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ja niiden painoarvoa kaiken käytössä olevan datan pohjalta.

  • Käytä pohjana yrityksesi liiketoiminnan historiatietoja

  • Täydennä tietoja yrityksesi ulkopuolisilla, ennustamisen osalta merkityksellisillä tiedoilla

  • Hyödynnä Forecasteria ennusteiden tekemiseen

  • Käytä ennusteita liiketoimintapäätöstesi tukena

Kysynnän ennusteita on tyypillisesti tehty vain oman liiketoimintadatan pohjalta, tarkastelemalla manuaalisesti eri tyyppisiä raportteja ja hyödyntämällä tilastollista analyysiä. Forecaster tuo tekoälyn ja koneoppimisen avulla perinteiseen kysynnän ennustamiseen lisää tehoa, nopeutta ja tarkkuutta. Tekoäly mahdollistaa suuremman datamäärän hyödyntämisen kysynnän ennustamisessa. Myös kysyntään vaikuttava ulkopuolinen data, kuten kulutuskäyttäytymiseen liittyvät tiedot, kausivaihtelut tai myymälöiden sijainnit, on mahdollista ottaa mukaan ennusteisiin. Tekoälyyn pohjautuvien ennusteiden pohjalta tunnistat myyntiin oikeasti vaikuttavia tekijöitä ja trendejä.

Kun pystyt analysoimaan kysyntää paremmin, saat aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin tuoteryhmiin markkinoinnin kampanjasuunnittelussa tai myynnissä kannattaa milloinkin panostaa. Myyntisi voi myös suunnitella, millaisissa tilanteissa erikoistuotteille on eniten kysyntää verkkokaupassa tai millaisia lisätarpeita eri asiakasryhmillä on eri tuotteille.

Mitä hyötyä valmis tekoälyrat­kai­su tuo kysynnän ennustamiseen ja suunnitte­luun?

Valmis tekoälyratkaisu kysynnän ennustamiseen ja suunnitteluun, Forecaster, tuo yrityksellesi monia liiketoimintahyötyjä ja käyttökohteita. Ratkaisun avulla optimoit kysynnän ennustamistasi ja parannat kysynnän suunnittelua jatkuvana prosessina. Tarkkojen ennusteiden avulla tuet myös liiketoimintapäätösten tekemistä laajemmin yrityksessäsi.

Voit hyödyntää ja skaalata ratkaisua monipuolisesti liiketoiminnassasi, muun muassa:

  • Myynnissä – tunnista asiakastarpeiden muutoksia sekä lisä- ja suosittelumyyntimahdollisuuksia, mittaa hintajoustoa ja optimoi hinnoittelu parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kun tekoäly integroidaan kiinteäksi osaksi yrityksen jokapäiväistä päätöksentekoa ja liiketoimintaprosesseja, saa myyntisi kokonaisvaltaisen käsityksen yrityksen tuotteita koskevasta kysynnästä ja myynnistä.

  • Markkinoinnissa - kohdenna markkinointia oikein, mittaa markkinointikampanjoiden todellisia vaikutuksia ja optimoi markkinointibudjetin hyödyntäminen. Tekoälyn avulla tunnistettuihin asiakastarpeiden muutoksiin on mahdollista vastata, kun markkinointipanostuksia voidaan kohdentaa niihin tuotteisiin tai palveluihin, joiden kysynnän ennusteen on huomattu kasvavan.

  • Taloushallinnossa - havaitse poikkeuksellisia elementtejä kustannusrakenteessa ja löydä toimipisteiden joukosta parhaiten ja heikoiten suoriutuvat yksiköt, ohjaa kehitystä oikeisiin asioihin.

  • Strategisessa suunnittelussa - mittaa ulkoisten häiriöiden ja trendien vaikutuksia liiketoimintaasi (esim. COVID19-viruksen vaikutukset). Tekoälyn avulla ymmärrät paremmin jo suunnittelun alkuvaiheessa kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja niiden painoarvoa.

Forecasterin käyttöönotto on räätälintyönä tehtyä yksittäistä tekoälyratkaisua ketterämpää ja todellisten liiketoimintahyötyjen saavuttaminen on myös nopeampaa. Valmiiksi rakennettu ja testattu ratkaisu, jonka ennustetarkkuus on korkealla tasolla, mahdollistaa keskittymisen yrityksesi liiketoiminnan kannalta parhaiden käyttökohteiden valintaan ja todellisten liiketoimintahyötyjen saavuttamiseen. Vaiheittainen käyttöönotto, jossa kunkin vaiheen jälkeen tarkastetaan saavutetut tulokset, varmistaa ratkaisun tavoitteellisen käyttöönoton.

Saumaton integroitavuus osaksi yrityksesi muuta liiketoimintaa ja IT-infraa mahdollistaa tekoälyn liittämisen kiinteästi osaksi aitoja liiketoimintaprosesseja ja päätöksiä. Forecaster täydentää ja tehostaa jo olemassa olevia järjestelmiäsi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä meihin, kun haluat ryhtyä hyödyntämään tekoälyä myynnin ja kysynnän työvälineenä. Forecaster-valmisratkaisun avulla pääset helposti hyödyntämään tekoälyä käytännön suunnittelussa ja ennustamisessa nopeasti ja helposti.

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171