Fellowmindille yrityskohtainen työehtosopimus

Me Fellowmindilla noudatamme omaa yrityskohtaista työehtosopimusta (TES). Sopimuksemme piirissä on noin 470 työntekijäämme Suomessa ja se tuli voimaan huhtikuussa 2023. Sopimusneuvotteluissa kiinnitimme työntekijöidemme toiveesta erityistä huomiota muun muassa palkankorotuksiin sekä ylimääräisiin vapaisiin pitkistä työurista yhtiössä.

fellowmind collective agreement document on a table

Ennen kuin aloitimme neuvottelut uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksestamme, pyysimme työntekijöitämme kertomaan, mitkä asiat olisivat heille sopimuksessa tärkeimpiä. Vastauksissa painottuivat muun muassa palkankorotuksien tärkeys sekä ylimääräiset vapaat pitkistä työurista yhtiössä.

Hyvä palkkaratkaisu tärkeä osa neuvotteluja 

Työntekijöidemme toiveiden mukaisesti isoin huomio neuvotteluissamme oli palkkaratkaisussa, joka nostaa henkilöstöllemme maksettavaa palkkasummaa yhteensä 7 prosenttia vuoden 2023 aikana. Fellowmindin palkkaratkaisu perustuu yleiskorotuksiin sekä työnantajan kohdistamiin henkilökohtaisiin palkankorotuksiin.

Kaikille maksettava yleiskorotus on 3 prosenttia ja se jaetaan vuoden aikana kahdessa erässä. Palkkasumma, joka vuoden 2023 aikana kohdistuu henkilökohtaisiin palkankorotuksiin, on merkittävästi suurempi kuin alakohtaisessa sopimuksessa: 4 prosenttia.  

”Rajun inflaation koskettaessa meitä kaikkia, oli ymmärrettävää, että henkilökuntamme toivoi ennen kaikkea reiluja palkankorotuksia ja sen halusimme heille tarjota. Kävimme avoimesti läpi sen, millaisiin palkankorotuksiin budjettimme tänä vuonna taipuu, ja kohdistimme – toiveiden mukaan – henkilöstöön liittyvästä kustannusten noususta valtaosan palkankorotuksiin,” kertoo Ville Hemmilä, Fellowmindin Suomen maajohtaja.  

Henkilökuntamme toivoi ennen kaikkea reiluja palkankorotuksia ja sen halusimme heille tarjota.

Ville Hemmilä
Ville Hemmilä Maajohtaja, Fellowmind Suomi

Vuoden 2024 palkankorotukset neuvottelemme paikallisesti 15.12.2023 mennessä.  

Työntekijöillämme on myös erillinen bonusohjelma, ja jokaisella heistä on myös mahdollisuus sijoittaa yhtiön osakeohjelmaan. Koko konsernin yli 2000 työntekijästä yli 700 on yhtiön osakkeenomistajia.   

Bonuksia pitkistä työsuhteista ja vihreästä liikkumisesta 

Palkkaratkaisun lisäksi sovimme muista yrityskohtaisista eduista, joita työntekijämme toivoivat mukaan sopimukseen.  

Vähintään viisi vuotta yhtiössä työskennelleitä työntekijöitä huomioimme jatkossa ylimääräisillä vapailla. ”Halusimme uudessa työehtosopimuksessa palkita työntekijöitämme pitkistä urista Fellowmindissa. Vähintään viisi vuotta yhtiössä työskennelleet työntekijämme saavat jatkossa yhden ylimääräisen vapaapäivän vuodessa, ja uran pidetessä vapaapäivien määrä nousee aina kolmeen ylimääräiseen vapaapäivään vuodessa”, kertoo Petra Peltopuro, Fellowmindin henkilöstöjohtaja.  

Halusimme uudessa työehtosopimuksessa palkita työntekijöitämme pitkistä urista Fellowmindissa.

Petra Peltopuro
Petra Peltopuro Henkilöstöjohtaja, Fellowmind

Yrityskohtaisen työehtosopimuksen myötä myös toisella vanhemmalla on nyt mahdollisuus osallistua palkallisesti kahden raskausajan ultraäänitutkimukseen, ja sairaan lapsen hoitaminen ulottuu nyt myös samassa taloudessa asuviin lapsiin, ei vain omiin lapsiin.  

Lisäksi haluamme kannustaa työntekijöitämme tulemaan useammin toimistolle, liikkumaan enemmän ja hyödyntämään ekologisesti julkisia kulkuvälineitä oman auton sijaan ”vihreän bonuksen” avulla. Fellowmindin tavoite on saavuttaa nettohiilineutraalius omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä.  

”Meillä jokainen saa tehdä työtä sieltä, mikä parhaiten omaan elämäntilanteeseen sopii. Tiedämme kuitenkin, että lähikontaktit ja kohtaamiset toimistolla vaikuttavat koko työyhteisöön positiivisesti. Kohtaamiset lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja synnyttävät spontaaneja keskusteluja kollegojen välillä luoden uusia verkostoja työyhteisömme sisällä. Tieto välittyy tehokkaammin ja työnteko helpottuu, kun tunnemme toisemme paremmin. Kun tähän vielä lisää sen, että toimistolle tulee vaikkapa polkupyörällä, edistämme sekä fyysistä hyvinvointiamme että mielenterveyttämme samalla, kun liikumme ympäristöystävällisesti. Tähän haluamme kannustaa myös pienen ”vihreän bonuksen” muodossa,” kertoo Petra Peltopuro.  

Olemme viime aikoina panostaneet paljon työtilojemme kehittämiseen eri kaupungeissa. Myös Suomen pääkonttorimme muutti maaliskuussa uusiin, henkilöstön toiveiden mukaan rakennettuihin tiloihin Pitäjänmäelle.  

Kohtaamiset lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja synnyttävät spontaaneja keskusteluja kollegojen välillä luoden uusia verkostoja työyhteisön sisällä.

Petra Peltopuro
Petra Peltopuro Henkilöstöjohtaja, Fellowmind

Venäjän yllättävä hyökkäyssota Ukrainassa lisäsi suomalaisten huolta Euroopan turvallisuudesta, ja tämänkin asian halusimme huomioida sopimuksessamme. ”Työntekijämme voivat nyt osallistua vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen ilman ansionmenetystä,” kertoo luottamushenkilö Heikki Lindholm. 

Työehtosopimus voimaan huhtikuussa 2023 

Rakensimme sopimusta tiiviissä yhteystyössä yhtiön luottamushenkilön sekä ammattiliittojen Tietoala ry:n ja YTN ry:n edustajien kanssa noin kolmen kuukauden ajan. Sopimus on voimassa huhtikuusta 2023 alkaen toistaiseksi, lukuun ottamatta palkkaratkaisua, joka neuvotellaan vuosittain.  

Lue lisää työehtosopimuksestamme sekä muista eduista työntekijöillemme.

Haluatko tietää lisää?

Petra Peltopuro - Chief People Officer

Petra on Fellowmindin Chief People Officer. Petra vastaa henkilöstöön liittyvistä työsuhdeasioista sekä huolehtii asiantuntijoidemme osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista sekä luo yhdessä tiiminsä kanssa pohjan hyvälle yrityskulttuurille.