Fellowmind User Group -tapahtuma 2024: uutuuksia, ideointia ja verkostoitumista

Käyttäjille ja kehittäjille suunnattu vuosittainen Fellowmind User Group -tapahtuma tarjosi paikan keskustella ja jakaa kokemuksia järjestelmien käyttöön ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyen. Käyttäjät tutustuivat konkreettisiin uusiin ratkaisualueisiin ja saivat vinkkejä yrityksensä tulevaisuuden visiota sekä teknologiaroadmappia varten.

Fellowmind - User group 2024 - main.jpg

Ohjelmalinjoina tässä maaliskuisessa laajan kattauksen päivässä oli tällä kertaa seitsemän:

Puheenvuoroja pitivät Fellowmindin asiakasyritykset sekä omat asiantuntijamme. Eniten puhetta riitti kuitenkin standeilla ja tauoilla, joissa ihmiset pääsivät vaihtamaan käytännön kokemuksiaan ja kuulemaan, mitä uutta muut ovat tehneet. Kuten eräs osallistujista totesi: “Erittäin hyvin rakennettu ohjelma sekä hyvää vuoropuhelua puhujien kanssa.

Avasimme tapahtumassa Connected Company -näkemystämme siitä, mitä vaatimuksia nykypäivän maailma yrityksille luo ja miten yritykset pysyvät kilpailukykyisinä. Lue nostomme päivän annista!

Fellowmind - User group 2024 - speaker 2.jpg

Ohjelmalinjojen avulla laajasta valikoimasta oli helppo poimia omaa yritystä ja toimenkuvaa koskevat aiheet. Aika tuli käytettyä tehokkaasti!

Microsoftin teknologia-alusta mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen yhtenäisenä kokonaisuutena

Asiakkaidemme mukaan erillisjärjestelmät sekä fragmentoitunut data on suurimpia esteitä liiketoiminnan kehitykselle ja digitalisoinnille. Yhtenäinen pilvialusta on puolestaan ratkaisu, jonka avulla on mahdollista yhdistää työntekijät, tiedot, toiminnot ja asiakkaat toisiinsa. Kutsumme Fellowmindilla tätä toimintamallia Connected Companyksi.

Kun koko yritys ja sen toimitusketju jakaa ja hyödyntää samaa dataa, saadaan tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisäksi uusia, innovatiivisia tapoja tuottaa arvoa asiakkaalle. Tämä parantaa reagointikykyä, nostaa palvelutasoa ja asiakaskokemusta, lisää kilpailukykyä ja luo asiakastyytyväisyyttä. Yksi keskeinen teknologia, jonka ympärille yhtenäinen liiketoiminta-alusta on mahdollista rakentaa, on Microsoft Dynamics 365 sekä sen eri osien (toiminnanohjaus, asiakkuudenhallinta, asiakaspalvelu, kenttätyö jne.) integroiminen yhdeksi One Dynamics -kokonaisuudeksi.

Yhteinen matka, yhteinen prosessi, yhteinen data. Vihdoinkin teknologia mahdollistaa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun aidon yhteistyön.

Tiedolla johdettu yritys tarvitsee luotettavaa dataa toimintansa polttoaineeksi. Microsoft Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service, Field Service ja toiminnanohjauksen Dynamics 365 Business Central tai Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management pelaavat saumattomasti yhteen ja jakavat dataa tarkkaa analytiikkaa, ennustamista ja suunnittelua varten.

Time-to-value on yhtenäisellä alustalla nopeampi kuin siiloutuneiden järjestelmien ja prosessien kanssa toimittaessa - ja tänä päivänä kyky tunnistaa mahdollisuudet sekä optimoida yrityksen time-to-value on kilpailukyvyn perusta.

Johda ja rakenna alustaa, älä erillisiä järjestelmiä. Kaiken tiedon kuuluu olla läpinäkyvästi käytettävissä, jotta voit vastata bisneksen muuttuviin tarpeisiin. Se onnistuu, kun katse käännetään liiketoiminta-alustan johtamiseen.

Fellowmind - User group 2024 - dynamics 365 finance and supply chain managment.jpg

AI ja Copilotit ovat nyt mukana kaikessa työssä

Tekoälyn ja Microsoftin Copilotien erityinen ominaisuus on se, että kyseessä on ihmiskeskeinen teknologia. Vuorovaikutus tekoälyn kanssa onnistuu puhekielisesti. AI ymmärtää komentoja, jotka perustuvat haluttuun tehtävään ja lopputulokseen - ei enää tarvetta ohjelmointikielen tai järjestelmän teknisten ominaisuuksien tuntemiseen. Tämä tekee peruskäyttäjästä tehokkaamman ja tuottavamman. Samalla järjestelmä aktiivisesti oppii jokaisesta käytöstä ja tulee paremmaksi. Kaikki Microsoftin tuotteet sisältävät tekoälyominaisuuksia ja Copilot on lähes kaikissa Microsoft-ratkaisuissa, myös Dynamics 365 -ratkaisuissa.

Yksi suurimpia tekoälyn hyötyjä onkin juuri käytettävyys. AI:n tuomasta työn tehokkuudesta puhutaan paljon, mutta aivan yhtä tärkeää on helppokäyttöisyys - puhekielinen käyttöliittymä tekee monissa tehtävissä peruskäyttäjästäkin tehokäyttäjän veroisen.

AI on tehokkain ihmisen kanssa, ei yksinäisenä automaattina. Sovellusten käyttöönotto on nopeaa, riski virheisiin pienenee ja uusien sovelluskohteiden innovointi lisääntyy.

Nopeimmat hyödyt tekoälystä saadaan asiakaspalvelussa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. AI tukee asiakaspalvelijaa, myyjää tai vaikkapa liikkuvaa kenttätyöntekijää, ja tuo hänelle kaiken tarvittavan tiedon yrityksen sisäisistä järjestelmistä. Loppuasiakas saa asiantuntevampaa ja nopeampaa palvelua, aikaa säästyy ja tiedon puutteeseen perustuvia virheitä syntyy vähemmän. Yritysjohto saa puolestaan aiempaa fiksumpaa analytiikkaa liiketoimintapäätöksiä varten.

Tekoälyssä on kyse työn muutoksen johtamisesta, ei vain teknologiasta. Johtajan täytyy auttaa organisaatiota oppimaan pois vanhoista työtavoista ja haastaa sitä luomaan arvoa asiakkaalle uudella tavalla.

Fellowmind - User group 2024 -AI and Copilot.jpg

Rakenna roadmap kohti kestävää Enterprise-arkkitehtuuria

Tiedolla johtaminen ja saumattomat prosessit on kilpailukyvyn edellytys kaikilla toimialoilla. Kun arvoa tuottavat prosessit ovat usein pitkiä ja kulkevat eri järjestelmien läpi, ei teknologian kehitys voi perustua "pala sieltä toinen täältä" -ajatteluun. Enterprise-arkkitehtuurissa on rakennettava kokonaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa eri toiminnallisuuksien ja kyvykkyyksien jakamista erilaisiin arkkitehtuurin kerroksiin ja yhtenäistä digitalisaatio-roadmappia näiden luomiseen.

Arkkitehtuuri kulkee nyt yksittäisistä järjestelmistä kohti ekosysteemejä. Ajurina on tarve nopeuteen, läpinäkyvyyteen, ajantasaisuuteen ja kykyyn joustaa sekä muuntautua tilanteiden mukaan.

Uutta ajattelua vauhdittaa vaatimus datan hyödynnettävyydestä. Paikallinen, siiloutunut data ei riitä, vaan kaikki data on saatava koko yrityksen käyttöön - ajantasaisesti. Näin on mahdollista parantaa palvelukykyä, innovoida ja toimeenpanna nopeasti uutta sekä hyödyntää täysimääräisesti tekoälyn mahdollisuuksia. Hallittavuuden ja turvallisuuden vuoksi tarvitaan myös pitkälle mietittyä governance-mallia sekä tietoturvaa.

Yrityksissä katsotaan aina eteenpäin kohti tulevaisuutta: siksi arkkitehtuurin pitää mahdollistaa sekä tulevaisuuden ennustaminen (eteenpäin katsova analytiikka, peruutuspeilin sijaan) että tulevaisuuden luominen (uuden rakentaminen arkkitehtuurin päälle - ei enää erillisprojekteja ja erityistapauksia).

Onnistuneen Enterprise-arkkitehtuurin tunnistaa näistä ominaisuuksista: läpinäkyvyys kaikkeen toimintaan, ajantasaisuus, helppo käytettävyys, sujuvat prosessit, integroitavuus, joustavuus ja ehdoton turvallisuus.

Liiketoiminnan tavoitteista johdettu arkkitehtuuri tarkoittaa, että teknologian ohella on aina huomioitava ihmiset. Muutosjohtaminen, projektijohtaminen ja riskien hallinta sekä päätöksentekomallit ovat yhtä lailla osa onnistuneen arkkitehtuurin rakentamista kuin tekniset valinnatkin.

Fellowmind - User group 2024 - speaker.jpg

Tero Tapanainen

Tero on Fellowmind Finlandin CTO, jonka lempisanonta on "Teknologiapuolella mikään ei ole mahdotonta, kaikkea ei ole vain järkevää toteuttaa". Ole Teroon yhteydessä: tero.tapanainen@fellowmind.fi