ERP-toiminnanohjaus­jär­jes­tel­mä keskisuurelle yritykselle

Toiminnanohjausjärjestelmä on digitalisoituvan liiketoimintasi ydin. Kyseessä on liiketoiminta-alusta, joka tuo tehokkuutta ja tukee kasvua. Järjestelmän valinta on merkittävä kehittämispäätös. Keskisuuren yrityksen tarpeissa korostuvat helppo käyttöönotto, teknologiaratkaisujen yhtenäistäminen ja järjestelmän mukautuvuus yritystoiminnan tulevien vuosien tarpeisiin.

erp-toiminnanohjausjarjestelma-keskisuurelle-yritykselle.jpg

ERP-järjestelmän uudistaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin siihen joskus liitetyt vanhentuneet mielikuvat. Vaiheittain toteutettavassa uudistuksessa saat ensimmäiset hyödyt nopeasti, ja oikein valittu alusta palvelee koko liiketoimintasi kehitystyötä.

Keskisuurelle yritykselle on tärkeää varmistaa valitun järjestelmän mahdollisuudet kehittyä ja skaalautua liiketoiminnan muutosten mukana. Joustava ratkaisu elää mukana tilanteissa, joissa liiketoimintasi koko pienenee tai kasvaa, perustat uusia liiketoimintoja tai tuoteryhmiä, muutat toimintaprosessejasi tai tuotantoketjuasi.

Keskeistä on varmistaa, että valitsemasi ratkaisu on helposti integroitavissa muihin järjestelmiisi. Siilossa toimiva erppi on menneisyyttä; tavoitteena on kyetä ohjaamaan ja kehittämään kaikkia keskeisiä toimintojasi yhtenäisen liiketoiminta-alustan avulla.

Keskisuuren yrityksen tärkeimmät tavoitteet toiminnanoh­jauk­sel­le

Tyypilliset tarpeet ERP-järjestelmän hankinnalle tai uudistamiselle kumpuavat kolmentasoisista tavoitteista:

  1. Liiketoiminnan tavoitteet: kasvun mahdollistaminen, uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaille.

  2. Teknologiset tavoitteet: yhtenäisen alustan luominen dataohjatun liiketoiminnan tarpeisiin ja teknologian modernisointi.

  3. Hanke- ja prosessitavoitteet: tehokkuushyötyjen tavoittelu, rutiinityön vähentäminen automatisoinnilla, perusprosessien suoraviivaistaminen ja nopeutus, yhtenäiset käytännöt eri liiketoimintojen tai esimerkiksi eri toimipaikkojen välillä.

Onnistut ERP-toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa ja käytössä parhaiten, kun muistat kertoa kaikille yrityksesi päättäjille tärkeän mindset-tasoisen asian: toimintasi kehitystyö uuden järjestelmän avulla on jatkuvaa, ei kertaluonteinen projekti. Tärkeät erppiin liittyvät päivitykset eivät ole ohjelmistopäivityksiä, vaan omien toimintaprosessiesi päivittämistä ja kehittämistä.

Kattava ratkaisu syntyy esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 Business Central -järjestelmän ympärille. Se sisältää pitkälle edistyneet toiminnot, integroituu nykyisiin järjestelmiisi ja tarjoaa Office 365 -käyttäjälle tutun käyttölogiikan sekä saumattoman työnkulun työpöytäsovellusten ja toiminnanohjauksen välillä.

Kilpailuetua, hallitta­vuut­ta ja tehokkuus­hyö­ty­jä

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä tuo mahdollisuuden luoda digitaalisuudesta kilpailuetua. Järjestelmä mahdollistaa jonkin tietyn liiketoimintasi - tai kenties kaikkien - liiketoimintamallin muuttamisen. Esimerkki tästä on perinteisen laite- tai konemyynnin muuttaminen malliksi, jossa tarjoat ja takaat ostajalle tietyn määrän koneen käyttötunteja palveluna. Hallinnoit ja ohjaat reaaliaikaiseen tilannetietoon perustuen tällaisen sopimuksen kannattavuutta sekä siihen liittyviä palvelutoimenpiteitä ja resursseja. Se ei olisi mahdollista ilman ERP-järjestelmää liiketoiminta-alustana.

ERP tuo myös hallittavuutta. Saat koko tuotanto- ja palveluketjusi läpinäkyvämmäksi ja tuot ajantasaisen tiedon saataville päätöksentekoa sekä käytännön palvelutilanteita varten. Tieto ei siiloudu eri järjestelmiin tai katoa niiden väliin. Kun muutat toimintaprosessejasi, teet sen erpin tukemana ja näin varmistat, että kaikki prosessiin liittyvä toiminta- ja taloustieto on käytettävissä, analysoitavissa ja ohjattavissa. Saat eri toimintojen tehokkuuden ja kannattavuuden aiempaa selkeämmin näkyviin.

ERP-hanke on mahdollisuus tehostaa ja sujuvoittaa lukuisia perusprosessejasi. Käytännössä tällainen kehityshanke liitetään aina osaksi erp-uudistusta, sillä vasta toimintatapojen tehostaminen tuo erpin todelliset hyödyt esiin. Vanhaa, monimutkaista prosessia ei kannata siirtää sellaisenaan uuteen järjestelmään. Uudistetut, asiakaslähtöiset prosessit luodaan uuden erpin päälle.

Moderni järjestelmä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen käyttöönoton ja rutiinitoimintojen automatisoinnin. Jatka prosessien kehittämistyötä, kun yritystoimintasi tarpeet muuttuvat - liiketoiminta-alusta tukee muutosta.

Moderni ERP-toiminnanohjaus­jär­jes­tel­mä on koko liiketoi­min­ta­si ratkaisu, ei vain taloushal­lin­toa

Toiminnanohjaus kattaa aina tärkeän talouden lisäksi liiketoimintasi keskeiset prosessit ja tiedot: palvelu- ja tuotantoketjusi, yhteistyön kumppaneiden kanssa, henkilöresurssien hallinnan, tuotehallinnan, asiakkuudenhallinnan, myynnin sekä näihin liittyvän datan, analyysit, raportit ja liiketoimintaennusteet.

Eri liiketoimintaympäristöissä korostuvat erilaiset painopistealueet. Teollisuusyrityksen ratkaisussa olennaista on materiaalivirtojen, tuotteen elinkaarenhallinnan ja logistiikan osuus. Projektipalveluja myyvä asiantuntijaorganisaatio tarvitsee puolestaan erpiltä aivan erilaisia toimintoja.

ERP-järjestelmän hankinta ja uudistus on mahdollisuus parantaa palvelukykyäsi ja asiakaskokemustasi. Saat reagointikykyä, nopeutta ja ajantasaista tietoa palvelutilanteisiin, kun kaikki tieto löytyy yhdeltä alustalta. Tarvittava tieto on helppo viedä kaikkien työntekijöittesi ulottuville joko työpöydälle tai mobiililaitteisiin.

Erppi kuuluu kaikkien käyttöön. Erityisesti nopeasti kasvavilla keskisuurilla yrityksillä on tilanteita, joissa kasvu on synnyttänyt digitaalisia katvealueita eli työvaiheita ja toimintoja, jotka ovat täysin manuaalisia tai irrallaan tärkeimmistä järjestelmistä. Erpin avulla nämä saadaan tilannekuvaan mukaan ja osaksi dataohjattua johtamista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ERP-toiminnanohjaus­jär­jes­tel­män hankinnasta

Keskisuuren yrityksen ERP-järjestelmän hankintaan liittyy joskus vanhentuneita tai virheellisiä käsityksiä. Rajoitteet, jotka olivat totta vielä kymmenen tai viisitoista vuotta sitten, eivät välttämättä enää pidä paikkaansa. Saatat yllättyä positiivisesti, kun kuulet, miten ERP-hankkeita nykyään voidaan toteuttaa.

  • Pitäisikö keskisuuren yrityksen hankkia eri järjestelmä kuin suuryrityksen? Useimmiten sama perusratkaisu sopii sekä keskisuurelle että suurelle yritykselle. Ydinratkaisua laajennetaan lisäosilla, jotka kattavat mm. toimialakohtaisia erityistarpeita ja sisältävät valmiiksi paketoituja ratkaisuja. Lisäksi käytössä ovat lisäarvopalvelut, joilla haluttuja ominaisuuksia voidaan sujuvasti lisätä ilman räätälöintiä. Yhtenäistyvät perusratkaisut tarkoittavat, että keskisuuri yritys voi saada tarpeensa mukaan kaikki samat edistyneet ominaisuudet kuin isompikin organisaatio. Esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 -ratkaisut sopivat sekä keskisuurille että suurille yrityksille.

  • Mitä menetän, jos minulla ei ole varaa räätälöidä kaikkea tarpeisiini sopivaksi? Varsinaista perusjärjestelmän räätälöintiä tehdään nykyään vain harvoin ja sitä on hyvä välttää, jotta ylläpito olisi helppoa ja kehityskustannukset maltilliset. Räätälöinnin sijaan haluttuja toiminnallisuuksia saadaan käyttöön perusratkaisun yhä monipuolisemmilla asetuksilla ja erillisillä laajennusosilla. Et siis enää menetä mitään, mutta voitat helppoudessa ja nopeudessa!

  • Miten pitkään käyttöönottoprojekti kestää? Tyypillinen keskisuuren yrityksen ERP-projekti voidaan toteuttaa muutamassa kuukaudessa. Pitkät, jopa vuoden mittaiset määrittelyhankkeet ovat historiaa. Nopea käyttöönotto perustuu siihen, että 1) järjestelmä on parhaiden käytäntöjen perusteella jo osin valmiiksi konfiguroitu, ja siihen, että 2) tarvittaessa saat edustamasi toimialan erityistarpeisiin toimintoja valmiiksi paketoituina. Oikein valittua perusratkaisua voi laajentaa aina uusien tarpeiden ilmetessä. Erpin käyttö on parhaimmillaan jatkuvaa liiketoiminnan ja alustan kehittämistä sulassa sovussa, eikä kannata ajatella, että erppi olisi käyttöönottovaiheen jälkeen valmis ja staattinen.

  • Mistä tiedän, että järjestelmä skaalautuu tulevaisuuden tarpeisiin? Toiminnanohjausjärjestelmän valintaa kannattaa tarkastella liiketoiminta-alustana. Perusratkaisut skaalautuvat keskisuuresta yrityksestä aina suureen yritykseen saakka. Valittuun perusratkaisuun voidaan tarpeen mukaan integroida muut järjestelmäsi. Usein toiminnanohjauksen uudistamishankkeen tavoitteena onkin yhtenäistää keskisuuren yrityksen teknologiavalintoja, jotka ovat saattaneet koostua yksittäisistä järjestelmistä. Microsoftin ratkaisuja käyttävälle yritykselle hyvä valinta ERP-järjestelmäksi on Microsoft Dynamics 365, sillä sitä voi laajentaa runsailla toimialakohtaisilla vertikaaleilla ja suurella valikoimalla erilaisia lisäarvopalveluita. Lisäksi se on helposti liitettävissä osaksi muita Microsoft-ekosysteemin ratkaisuja.

  • Mistä tunnistan hyvän toimittajakumppanin? Kokeneella kumppanilla on näyttöjä yrityksellesi sopivista ratkaisuista. Ennen kaikkea hyvä kumppani osaa auttaa liiketoimintaprosessien järkevöittämisessä ja tuntee tehokkaita prosesseja tukevat järjestelmät. Luotettava kumppani tuntee toimialasi erityistarpeita ja auttaa sinua tarkastelemaan tulevaa liiketoiminta-alustaasi kokonaisuutena.

Ratkaisuna Microsoft Dynamics 365 Business Central tai Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management

Microsoft Dynamics 365 Business Central- tai Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management -järjestelmän avulla ohjaat liiketoimintaasi yhdellä kokonaisjärjestelmällä, joka on helposti liitettävissä nykyisiin ratkaisuihisi sekä laajennettavissa laajalla kirjolla lisäarvoratkaisuja. Ratkaisut pohjautuvat Microsoftin moderniin teknologiaan ja ovat pilvipalvelupohjaisia. Business Central on Dynamics NAV -järjestelmän pohjalta edelleen kehitetty, päivitetty ja uudelleen nimetty ratkaisu. Finance and Supply Chain Management on sen sijaan moderni pilvipohjainen ratkaisu aiemman Dynamics AX -järjestelmän tilalle.

Dynamics 365 ERP-ratkaisut pitävät sisällään toiminnot taloushallintoon, toimitusketjun hallintaan, myyntiin, projektinhallintaan, tuotantoon ja palveluihin sekä raportointiin ja analytiikkaan.

Järjestelmät on laajennettavissa toimialakohtaisilla lisäarvoratkaisuilla tarpeittesi mukaan. Lisäksi Microsoft-ekosysteemi tuottaa jatkuvasti uusia palveluja ja toiminnallisuuksia, jotka on helppo integroida kokonaisuuteen liiketoimintatarpeiden niin vaatiessa. Yhä useammin valintana on ottaa ERP-ratkaisu käyttöön pilvipalveluna, mikä mahdollistaa muun muassa järjestelmän jatkuvan päivittymisen ja skaalautumisen ketterästi ja hallitusti yrityksesi liiketoiminnan muuttuvien ja kasvavien tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kun harkitset ERP-järjestelmän hankintaa. Keskustellaan lisää sinun yrityksesi liiketoiminnan tarpeista ja tavoitteista - ja mietitään yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.