Ennakoiva huolto on kenttäliiketoiminnan uusi tulevaisuus

Ennakoiva huolto (predictive maintenance) varmistaa, ettei laitteistosta muodostu hidastetta yrityksen tuotannolle. Huoltamalla laitteiston ennakoivasti ja minimoimalla huoltoajat, voi myös minimoida tuotantokatkoksien aiheuttamat tuotannonmenetykset. Ennakoiva huolto perustuu IoT:n, eli teollisen internetin kautta kerättyyn laitteistodataan, jonka perusteella laitteen tilaa ja huoltotarvetta voidaan arvioida.

Ennakoivan huollon avulla yritys voi välttää tuotannon ja palveluiden katkoksia ennakoimalla ja ehkäisemällä laitteiston rikkoutumisia sekä minimoimalla niiden korjaukseen kuluvaa aikaa. Ennakoiva huolto vähentää siten myös huolto- ja korjauskustannuksia – sekä tuotannon katkoksista seuranneita menetettyjä tuottoja. Korjaaminen vie lähtökohtaisesti aina kauemmin kuin huoltaminen.

Ennakoivan huollon merkitys korostuu etenkin ympärivuorokautisissa 24/7- ja 365-palveluissa – mutta mitä muita mahdollisuuksia se tarjoaa yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen?

Resurssien optimointi

Yksi ennakoivan huollon tärkeimpiä tehtäviä on arvioida, milloin paikan päälle sijoittuva huoltokäynti on tarpeellinen. Kun käynnit rajataan todellisten tarpeiden mukaan, yritys voi vähentää turhien ajojen määrää. Lisäksi ennakoivan analytiikan avulla huollettava kohde tunnistetaan, joten huoltoyksiköt osaavat varustautua huoltokäynnille oikeilla varusteilla ja varaosilla.

Etähuolto

Ennakoivan huollon hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu vain laitteiston tilan monitorointiin ja huoltopäätöksen tekemiseen. Usein laitteistodatan avulla havaittuja haasteita voidaan nykyisin ratkoa myös etänä operoimalla kyseistä laitetta etänä ja vaikuttamalla siten esimerkiksi poikkeukselliselta vaikuttaneeseen laitteistolämpötilaan.

Tarvittaessa paikan päälle sijoittuvaa huoltotarvetta voidaan myös nopeuttaa tuomalla paikalle tarvittava asiantuntijaosaaminen etänä – tällöin etänä toimivat asiantuntijat ohjastavat paikallista henkilökuntaa ongelmasta, sen huoltamisesta ja huoltamiseen tarvittavista laitteistoista tai materiaaleista.

Tukea myös asiakasko­ke­muk­sen parantamiseen

Ennakoivan huollon toimenpiteet keräävät kaiken aikaa konkreettista ja reaaliaikaista dataa muun muassa laitteistojen käyttöasteista. Tätä dataa voidaan hyödyntää raportoimalla ne asiakasyritykselle yhdessä huollon toimenpiteiden kanssa. Asiakasyritys voi halutessaan hyödyntää dataa esimerkiksi tuotannon ongelmakohtien tunnistamiseen ja vaikkei suuri osa datasta päätyisikään toimenpidepäätösten tueksi, luo se asiakkaalle läpinäkyvyyttä tuotannon toimintaan ja parantaa asiakkaan kokemaa asiakaskokemusta.

Tehokkuutta varastointiin

Ennakoivan huollon avulla huollettavat kohteet ja huoltoon tarvittavat resurssit saadaan nimensä mukaisesti ennustettua ja tunnistettua tehokkaammin. Tämän ansiosta yritys voi myös tehostaa varastojaan – hankkimalla vain varaosia ja resursseja, joita on ennustettavasti tulossa lähitulevaisuudessa. Näin varastojen määrää voidaan pienentää ja tehostaa varastonkiertoa.

Ennakoiva huolto avaa mahdolli­suu­det laitteiston toimitta­mi­seen palveluna

Ennakoiva huolto mahdollistaa myös laitteistojen toimittamisen palveluna, mahdollistaen uuden liiketoimintamallin laitteistojen toimittajayritykselle. Asiakasyritys voi ns. vuokrata laitteiston käyttöönsä tarvitulle ajankohdalle ja laitteiston toimittaja pitää huolen siitä, että laitteisto pysyy ehjänä. Tällöin asiakasyritys saa laitteiston käyttöönsä merkittävän alkuinvestoinnin sijaan jatkuvana palveluna ja hyödyntää sitä tarvittavan ajan, mahdollistaen asiakasyrityksen suunnitella resursointiaan entistä tehokkaammin.

Tulevaisuuden huolto on taustapro­ses­sien koordinointia

Ennakoiva huolto mahdollistaa resurssien optimoinnin, kun huoltotarve ja toimenpiteisiin vaadittavat materiaalit voidaan määrittää jo ennen paikan päälle siirtymistä. Myös turhia matkustamisia huoltokohteelle ja takaisin voidaan vähentää mahdollisimman minimiin. Huoltotarpeen arviointi, oikeiden varaosien ja huoltoresurssien määritys ovat hyviä esimerkkejä huollon taustaprosesseista, joiden merkitys huollossa ja laitteistojen ylläpidossa on merkittävässä roolissa jo tänään, mutta joiden merkitys kasvaa entisestään lähivuosina. Taustaprosesseihin tarvitaan tulevaisuudessa myös lisää asiantuntijoita varmistamaan huoltotöiden järkevää suunnittelua ja mahdollistamaan seuraamisen laajentamista.

Haluatko lisätietoja?

Varaa aika uniikkiin D365 Field Service Customer Immersion Experience Labiimme tai ota meihin yhteyttä! 

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.