Energia-ala muutosten keskellä

Energia-ala kohtaa nopeasti kaksi muutosta: sopeutuminen muuttuneeseen toimintaympäristöön ja uudenlainen tapa tuottaa sekä hallita energiavirtoja. Meneillään oleva energiakriisi kasvattaa asiakastarpeita ja romuttaa vanhoja toimintatapoja. Lisäksi energia-alaa haastaa vastuullisen energian vaatimukset sekä yhä monimuotoisemmaksi käyvä energiapaletti. Ratkaisut löytyvät datan hyödyntämisestä ja kaikkien toimijoiden välisestä verkottumisesta.

Katso video: Katso Fellowmind Industry Insights -sarjan energia-alaa käsittelevä video, jossa Fellowmindin tanskalaiset asiantuntijamme Jakob Tønners ja Kim Gregersen pohtivat, miten energiateollisuuden tulisi lähestyä ja voittaa haasteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Energian tuotanto, kulutus ja koko energiatoimiala on isojen muutosten keskellä. Alan pitää sopeutua nopeasti muuttuvaan tilanteeseen muun muassa sodan, sähkökatkojen uhan, kohonneiden sähkönhintojen ja tuotantokapeikkojen keskellä. Samaan aikaan vaatimukset kasvavat vastuullisesti tuotetun energian ja ilmastopäästöjen vähentämisen suhteen. Kaiken päälle energiaverkot kohtaavat vaatimuksen muuttua kaksisuuntaisiksi ja joutuvat vastaanottamaan nopeasti monipuolistuvan ja pirstaloituvan tuotannon sekä pientuotannon. 

Tämän seurauksena kaiken digitalisoituminen kiihtyy. Se synnyttää alalle uusia, innovatiivisia toimijoita ja liiketoimintamalleja. Mutta asioita on operoitava vielä pitkään vanhan sähkön runko- ja jakeluverkoston sekä muun infrastruktuurin päällä - se edellyttää yhteistoimintaa, tiedonvaihtoa ja verkostoitumista kaikkien alan toimijoiden kesken. 

Nopea muutos haastaa kaikki energia-alan toimijat 

Erityisesti tuulivoima ja aurinkovoima tuovat koko ajan uusia toimijoita energia-alalle ja pirstaloivat aiempaa suurtuotantoyksikköjen varassa toiminutta energiajärjestelmää. Kestävästi tuotettuihin energiamuotoihin investoidaan kiihtyvällä vauhdilla. Kaikki sähköistyy. 

Akuutisti toimintaympäristöä sekoittaa sodan aikaansaama uhka sähköpulasta, hintapiikit ja Euroopan teollisuustuotannolle sekä kotitalouksille elintärkeän kaasun saatavuusongelmat. Tyypillisesti poliittisia vaikutuskeinoja näiden ilmiöiden hallintaan sovelletaan joko todella lyhyellä varoitusajalla tai kokonaan jälkikäteen. Energiayhtiöiltä vaaditaan siis ketteryyttä sekä liiketoiminnan prosesseissa että järjestelmämuutosten suhteen. Positiivista on, että kaikki tämä vain kiihdyttää siirtymää kohti vastuullisia energiamuotoja. 

Talous sakkaa, jos energian hintatasossa tai saatavuudessa on ongelmia. Käyttövarmuus ja luotettavuus ovat siksi pompanneet prioriteettilistan kärkeen. Pelivara on rajoitettua, sillä tiukassa eurooppalaisessa sähkömarkkinassa pitää saada kaikki tehokkuus irti käytössä olevista ratkaisuista ja ylimääräistä joustomarginaalia on vähän. 

Olipa toimija energiantuottaja, sähkönsiirtoverkkojen omistaja, kuluttajasähkön jälleenmyyjä, tuulivoimalaoperaattori tai sähköautojen valmistaja, tässä tilanteessa pärjätäkseen jokainen tarvitsee uutta osaamista ja teknologisia kyvykkyyksiä. 

Data ja datalla johdettu toiminta on ratkaisu energia-alan ekosysteemille 

Energiatoimialasta tulee merkittävästi aiempaa dataintensiivisempi, koska vain datalla johdettu energia-alan yritys voi vastata asiakkaiden ja teknologisen kehityksen haasteisiin. 

Esimerkiksi infrapuolella tarvitaan älykäs kaksisuuntainen verkko, joka huomioi hajaantuneen tuotannon ja pientuotannon sekä aiempaa suuremmat tuotannon ja kulutuksen paikalliset vaihtelut. Kaikki perustuu dataan, ennakointiin, optimointiin ja automatiikkaan. Verkkoja ei ole alunperin suunniteltu nykyisiin vaatimuksiin, ja verkkojen fyysisen päivittämisen lisäksi tarvitaan muun muassa ennakoivaa analytiikkaa, joka diagnosoi verkon toimintaa ja auttaa toimimaan ennen ongelmien ilmaantumista. 

Energia-alan koko ekosysteemi laajenee ja monipuolistuu. Käyttäjien ja tuottajien tarpeet yksilöllistyvät ja älykkäästi ohjattuja sovelluskohteita tulee lisää. Syntyy aivan uusia bisnesmalleja, yrityksiä ja palveluita täyttämään tuottajien ja kuluttajien tarpeita. Nämä innovaatiot perustuvat dataan ja algoritmeihin.  

Datalla johdettu toiminta tuo ennakointikykyä, reagointikykyä ja palvelukykyä. Data tarjoaa myös energia-alan työntekijöille mahdollisuuden ohjata omaa työtään fiksummin ja vastata räätälöidysti kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.  

Samalla tämä tarkoittaa, että energiateollisuus ja energia-alan uudet toimijat kilpailevat rajusti osaajista. Tulevaisuuden menestyjät rakentavat teknologisia- ja datakyvykkyyksiä nyt, sekä aktiivisesti hakevat kumppaneita ja osaajia ennen kilpailijoita. 

Datan lisäksi verkostoituminen alan toimijoiden kesken on avainasemassa. Yritysten tulee kytkeytyä koko arvoketjuun: asiakkaisiin, kumppaneihin ja infrastruktuuriin. Tällainen connected company -ajattelu mahdollistaa uudet, älykkäät lisäarvopalvelut ja koko kokonaisuuden koordinoinnin esimerkiksi kestävää kehitystä ajatellen. Verkostoituminen tuo myös elintärkeää resilienssiä - kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Haluatko kuulla lisää? 

Jos haluat keskustella lisää energia-alan muuttuneesta tilanteesta ja muutosten tuomista haasteista ja tarpeista sekä siitä, miten teknologian avulla voimme auttaa yritystäsi kytkeytymään paremmin koko energia-alan arvoketjuun tai hyödyntämään paremmin dataa, olethan yhteydessä meihin. Autamme mielellämme. 

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Petri Räsänen

Chief Innovation Officer, D365 Lead Architect

Petri suunnittelee yhdessä tiiminsä kanssa asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia digitalisaatioratkaisuja ja toimii isojen toiminnanohjausprojektien arkkitehtina. Hän  myös vastaa Fellowmindin tuotekehityksestä.

Ota Petriin yhteyttä: petri.rasanen@fellowmind.fi, puh. 044 3500 864.