eCraft (nyk.Fellowmind Finland) kasvaa myös poikkeusolo­suh­teis­sa

(4.5.2020) eCraftin (nykyisin Fellowmind Finland) koulutusohjelmat ovat olleet suosittu kanava alanvaihtajille ja vastavalmistuneille kasvaa IT-alan ammattilaisiksi. Uusin koulutusohjelmamme keskittyy IT-alalla jo harjautuneiden asiantuntijoiden kouluttamiseen Qlik-asiantuntijoiksi. Uusi koulutusohjelma alkoi 4.5. poikkeusolosuhteisiin sovellettuna.

ecraft-kasvaa-myos-poikkeusolosuhteissa.jpg

Uusia osaajia tarvitaan vallitsevasta maailman­ti­las­ta huolimatta

Haku Qlik-koulutusohjelmaan käynnistettiin maaliskuun 2020 alussa ja pian sen käynnistämisen jälkeen koronavirus julistettiin pandemiaksi. Jouduimme harkitsemaan koulutusohjelman haun jatkamista – pitäytyisimmekö vanhassa suunnitelmassa vai siirtäisimmekö hakua syksyyn? Käytössämme olevat työvälineet ja -käytänteet tukivat kuitenkin koulutuksen toteuttamista myös etänä ja kasvavan yrityksemme tarve uusille osaajille oli niin ajankohtainen, että päätimme jatkaa ohjelman kanssa suunnitellun aikataulun mukaisesti. Yrityksissä tarve tietoon pohjautuville päätöksille on jopa korona-aikana kasvanut, jonka vuoksi datan hallinnoinnin rooli ja sitä tukevat työkalut ovat kasvattaneet merkitystään – kasvattaen siten myös tarvetta data-analytiikan rautaisille asiantuntijoille myös meillä.

Emme kuitenkaan olleet varmoja, miten vallitseva poikkeustila vaikuttaisi potentiaalisten työntekijöiden valmiuteen ottaa ”hyppy tuntemattomaan” ja lähteä rohkeasti tavoittelemaan mahdollisuutta kasvaa Qlik-asiantuntijoiksi koulutusohjelmamme avulla.

Yllätyimme kuitenkin iloisesti hakemusten määrästä ja vaikutuimme hakijoiden rohkeudesta tarttua tarjoamaamme alanvaihdon mahdollisuuteen tässä vallitsevassa poikkeustilassa.

Myös haastatteluprosessi saatiin toteutettua sujuvasti etätyökalujen avulla – one-to-one -haastattelut ja ennakkotehtävien esittely toteutuivat helposti videokeskustelujen avulla. Haastatteluprosessin päätteeksi löysimme 5 uutta kollegaa, joista kolme aloitti työnsä Espoon tiimissämme ja kaksi Tampereen tiimissä. Espoon tiimiläiset pistäytyivät ensimmäisenä päivänään hakemassa työkoneet ja tervetulopaketin Espoon toimistolta, kun taas Tampereen tiimiläisille nämä toimitettiin heidän etäkonttorilleen – eli suoraan kotiovelle saakka. Tervetuloa tiimiin!

Yhteisöl­li­syys ja ilmapiiri on tärkeä osa koulutusoh­jel­maa myös etänä

Uusien tiimiläisten koulutus järjestetään luonnollisesti etänä. Koska yrityksemme tiimi- ja asiakaspalaverit järjestetään muutenkin tällä hetkellä pääasiallisesti etänä, ei uusien työntekijöiden aloituksessa ole käytännön kannalta merkitystä, missä he aloittavat. Täysin etänä tehtävän työn ja kouluttautumisen osalta on kuitenkin riski, että uusi työntekijä kokee jäävänsä yksin sen sijaan, että hän tuntisi olevansa osa meidän työyhteisöä. Tähän haasteeseen vastaaminen vaatii kouluttajalta hyviä viestintätaitoja sekä vahvan tukiverkoston etänä aloittavien asiantuntijoiden ympärille.

Lisäksi on tärkeää, että heillä on varmuus tulevasta – sen vuoksi ennen aloittamista kaikille koulutusohjelmaan valituille toimitettiin alustava aikataulu koulutusohjelman vaiheista ja toimenpiteistä tuomaan konkretiaa tähän uuteen vaiheeseen heidän työelämässään.

Koulutusohjelman vetäjä Jani Berg kokeekin, että juuri yhteisöllisyyteen tulee kiinnittää muun tarkkaan suunnitellun koulutusohjelman sisällön lisäksi huomiota: ”Meille ominaista yhteisöfiilistä on jatkettu näin etätöiden aikaan pitämällä mm. yhteisiä tauko- ja after work -tilaisuuksia täysin etänä. Uudet työntekijät otetaan heti näihin vahvasti mukaan, jonka lisäksi jokainen koulutusohjelmassa saa oman, yrityksemme toimintatapoihin kouliintuneen, tukihenkilön – eli eräänlaisen tutorin tueksi koulutusohjelmaan.

Etätyössä osa non-verbaalista viestintää tippuu auttamatta pois, vaikka sisäiseen viestintään on käytössä monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Non-verbaalisen viestinnän puute voi kuitenkin vaikuttaa vahvasti yhteisistä keskusteluista saatuihin vaikutelmiin. Siksi hyvä fiilis, työkavereiden tuki ja ns. luova hulluus ovatkin tärkeässä roolissa onnistuneen koulutusohjelman läpiviennissä”, Jani kertoo. ”Lisäksi on tärkeää, että heillä on varmuus tulevasta – sen vuoksi ennen aloittamista kaikille koulutusohjelmaan valituille toimitettiin alustava aikataulu koulutusohjelman vaiheista ja toimenpiteistä tuomaan konkretiaa tähän uuteen vaiheeseen heidän työelämässään”, Jani jatkaa.

Koulutusohjelman vetäjä Jani on toiminut 4 vuotta Qlikin parissa niin asiakasprojekteissa, workshopeissa kuin koulutuksissakin. Tällä hetkellä Jani keskittyy enimmäkseen sisäiseen kouluttamiseen, mutta tekee myös viikottain asiakastyötä.

Koulutusoh­jel­man ytimessä yrityksemme arvo: vapaus ja vastuu

Kaikilla koulutusohjelmaan osallistuvilla on valmiina vahva tausta tietokanta- tai Power-BI -osaamisesta. Siksi koulutusohjelma keskittyykin pääasiassa Qlik-osaamisen kasvattamiseen, ja opiskeltuaan ensimmäisen kuukauden Qlik-aiheita asiantuntijakoulutusten ja opiskeluportaalien avulla uudet kollegat pääsevät jo osaksi aitoja asiakasprojekteja yhdessä kokeneempien asiantuntijoiden kanssa. Koulutusohjelman jäsenille on varattu koulutukseen halutessaan myös tauko kesälomien muodossa, jonka jälkeen koulutuksessa siirrytään seuraavalle asteelle, kasvattaen samalla pikkuhiljaa heidän rooliaan asiakkuuksissa.

Vaikka koulutussuunnitelma on suunniteltu tukemaan koulutusohjelmalaisten kasvua asiantuntijoiksi hyvinkin konkreettisella tasolla, vaatii siinä onnistuminen rekrytoiduilta itseohjautuvuutta, motivaatiota ja intohimoa tekemiseen. Meillä töitä ohjaa pyramidimaisen hierarkian sijaan asiakkaat ja asiantuntijat - työtä tehdään yleisesti siellä, missä asiakkaat ovat ja jokaisella asiantuntijallamme on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tehdään ja miten. Vastuu ja vapaus onkin yksi yrityksemme tärkeimmistä arvoista ja koko toiminnan tukipilareista. Asiantuntijoillamme on vapautta tehdä töitä joustavasti, vaikuttaa ja ottaa kantaa, mutta heillä on myös vastuu projektiensa onnistumisesta ja omista päätöksistään. Tämän sisäistäminen yhdessä yleisen hyvän asenteen kanssa ovat avainasemassa koulutusohjelman onnistumisessa – vaikka elämme parhaillaan poikkeusoloissa, tilanne normalisoituu vielä ja tarvittava tuki on aina vain muutaman napin painalluksen päässä!

Haluatko lisätietoja?

Oletko kiinnostunut alan vaihdosta tai etsit uusia kasvumahdollisuuksia työurallasi? Rekrytoimme kaiken aikaa uusia kollegoita osaksi kasvavaa asiantuntijajoukkoamme! Ota yhteyttä!

Riikka Ketola

Autan mielelläni, jos sinulle heräsi kysymyksiä Fellowmindin avoimista työpaikoista tai Fellowmindista työnantajana.

040 610 2627,
riikka.ketola@fellowmind.fi