Dynamics 365 Business Central – tehosta liiketoimintaasi helposti

Markkinoiden monipuolisin toiminnanohjausjärjestelmä murtaa liiketoimintasi siilot: yrityksesi kaikki ydinprosessit hoituvat saumattomasti saman kokonaisuuden puitteissa. Microsoft Dynamics 365 Business Central yhdistää työpöytäohjelmistot ja toiminnanohjauksen osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tehostaa ja automatisoi työtä.

Dynamics 365 Business Central – tehosta liiketoimintaasi helposti

Microsoft Dynamics 365 Business Central on kattava toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan tarpeisiin. Business Central - toiminnanohjausratkaisu kattaa kaikki yrityksen operatiivisen toiminnan tarpeet ja antaa täyden tuen erilaisille liiketoiminnan prosesseille.

Kokonaisjärjestelmä yhdistää eri toiminnot ja prosessit yhteen talouden, myynnin, erilaisten palveluiden ja tuotannon hallitsemiseksi. Business Central -ratkaisussa toiminnanohjaus integroituu ja sulautuu Office 365 -työpöytäohjelmistoihin.

Kun kaikki tiedot ovat samassa järjestelmässä ja tieto on reaaliaikaista, talouden ja koko liiketoiminnan ohjaaminen ja ennakoitavuus on helpompaa. Kaikki tapahtuu samalla alustalla ja samalla käyttölogiikalla.

Lisäksi ratkaisuun on helppo liittää muita tarvittavia sovelluksia, kuten esimerkiksi palkanlaskennan, pankkisovellusten ja asiakashallinnan järjestelmät tai toimialakohtaiset ratkaisut.

Toimintaperiaatteena saumaton ja help­po käyt­tö­ko­ke­mus

Koska digitaalisuuden merkitys liiketoiminnassa kasvaa koko ajan merkittävästi ja sen ytimessä on suurien datamäärien älykäs hallinta, vaikuttaa se yritysten toimintoihin: asiakkaiden, henkilöstön ja tuotteiden prosessit linkittyvät toisiinsa, joten niiden hallinnointiin käytettävien järjestelmien on toimittava saumattomasti yhteen.

Yrityksen arjen toimintojen on hyvä olla osa yhtä yhtenäistä työnkulkua. Ajatus siitä, että toiminnanohjausjärjestelmä olisi jokin erillinen kokonaisuus, jota “mennään käyttämään” ja josta “tuodaan tietoja muualle”, on vanhanaikainen ja tarpeeton.

Kun prosessit leikkaavat läpi yrityksen ja asiakkaat haluavat yhä nopeampaa palvelua, tarvitaan yhdistäviä järjestelmiä.

Erityisesti kaikenkattavuus on Dynamics 365 Business Centralin vahvuus. Kaikki päivittäin tarvittavat työkalut sulautuvat yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi:

  • Business Central on pilvipalvelupohjainen, joten se on käytettävissä erilaisilla laitteilla missä vain: Älypuhelin ja tabletti toimivat hyvin Business Central - toiminnanohjauksen käyttöliittyminä. Samalla toiminnanohjaus on aina päivittyneenä viimeisimpään versioon ilman erillisiä asennuksia.

  • Business Central -toiminnanohjaus toimii saumattomasti yhteen Microsoft Office 365 -työpöytäohjelmistojen kanssa: tuloksena on helppo käyttökokemus, jossa toiminnanohjausta voi käyttää vaikkapa Excelissä.

  • Outlook-sähköpostit ja muu viestintä sulautuvat toiminnanohjaukseen. Kaikki asiakas- ja logistiikkatieto on koko ajan saatavilla. Käyttäjä voi hoitaa yrityksen toimintoja esimerkiksi Outlookissa tarjouksesta laskutukseen asti siirtymättä erikseen toiminnanohjausjärjestelmään. Käytössä on yhdet tunnukset ja yhtenäiset käyttöliittymien näkymät.

  • Projektinhallinta toimii myös samassa ympäristössä ja samalla toimintalogiikalla.

  • Eri funktioiden tarvitsemat ominaisuudet, kuten talouden hallinta, myynti, markkinointi, tuotanto, logistiikka, asiakaspalvelu, asiakkuuksien johtaminen sekä kenttätyön ja liikkuvan työn johtaminen, ovat kaikki samassa järjestelmässä.

Dynamics 365 Business Central -ratkaisun hyödyt

Business Central -toiminnanohjausjärjestelmällä virtaviivaistetaan liiketoimintaprosesseja: järjestelmä tuo tehokkuutta, koska se ylittää toimintafunktioiden rajat ja yhdistää yrityksen eri toiminnot osaksi yhtenäistä järjestelmää. Päivittäinen toiminta on nopeampaa, kun kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Tiedot lisätään järjestelmään vain kerran, jolloin ne ovat käytettävissä ja ajan tasalla läpinäkyvästi läpi koko yrityksen.

Käyttöönotto on nopeaa, sillä asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus ERP-järjestelmien ketterästä toimittamisesta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Asiantuntijoillamme on myös vahva osaaminen yritysten ydinliiketoimintaprosesseista kuten projektinohjauksesta, ostoista, valmistuksesta, varastonohjauksesta, myynnistä, logistiikasta ja taloudesta. Käyttöönottoa nopeuttaa se, että Business Central on käyttäjäystävällinen järjestelmä, ja monille Office 365 -käyttäjille entuudestaan käyttölogiikaltaan tuttu. Koulutus- ja tukipalveluiden tarve on tämän vuoksi vähäinen.

Asiakas voi valita tarpeen mukaan skaalautuvan Business Central -järjestelmän aitona pilvipalveluna, jolloin konesali-investointeja ja asennuksia työntekijöiden koneille ei tarvita. Yrityksillä on automaattisesti viimeisin versio käytössään. Business Centralissa on huomioitu viimeisimpien säädösten mukainen ja mahdollisimman vahva tietoturva sekä henkilötietosuoja, eri tasoiset käyttöoikeudet ja jäljitettävyys lokitiedostoineen. Ratkaisu on saatavilla pilvipalvelun lisäksi myös on-premise-ratkaisuna.

Koneoppiminen on luontainen osa Dynamics 365 Business Centralin toimintoja ja saa koko ajan lisää ominaisuuksia ennakoivan analytiikan, ennusteiden ja automatisoidun toiminnan toteuttamiseen.

Entä kuinka käy Dy­na­mics NA­Vin?

Business Central on Dynamics NAV -järjestelmän uusi versio.

Business Central kuuluu osana Microsoft Dynamics 365 -tuoteperheeseen, mikä mahdollistaa koko Microsoft-ekosysteemiin kuuluvien erilaisten sovellusten, laajennusten ja lisäarvotuotteiden hyödyntämisen.

Tuemme Dynamics 365 Business Central- ja Dynamics NAV -asiakkaita järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa, joten meiltä saat lisätietoa kaikkiin järjestelmän ylläpitoon, kehitykseen, versionvaihtoon tai uuden järjestelmän hankintaan liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä!

Matti Saastamoinen

Matti on pitkän linjan liiketoiminnan kehittäjä ja sparraaja sekä intohimoinen kenttätyön digitalisoija. Ota Mattiin yhteyttä: matti.saastamoinen@fellowmind.fi / 040 844 4562