Uusi Microsoft Cloud for Sustainability -pilvipalvelu auttaa tallentamaan, raportoimaan ja pienentämään ympäristövaikutuksia

Fellowmind perustaa uuden kestävän kehityksen osaamiskeskuksen ja haluaa olla ensimmäisiä Microsoft-kumppaneita, joka toteuttaa asiakkailleen Cloud for Sustainability -ratkaisuja. Cloud for Sustainability on uusi, laajennettava SaaS-ratkaisu, joka auttaa yrityksiä tallentamaan dataa ympäristövaikutuksistaan automatisoitujen tietoyhteyksien avulla, raportoimaan niistä sekä tuottamaan käytännönläheistä tietoa vaikutusten vähentämiseksi.

fellowmind sustainability 2 header.jpg

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on noussut maailmanlaajuiseksi prioriteetiksi, joka vaatii kiireellisiä toimia sekä yksityishenkilöiltä että yrityksiltä. Lait Euroopassa kiristyvät, ja kuluttajat vaativat yrityksiltä yhä enemmän tietoa sekä niiden oman toiminnan että toimitusketjujen ympäristöjalanjäljestä. Jokaisen toimialan on vastattava vaatimuksiin suuremmasta avoimuudesta.

Hallitukset ja yritykset ympäri maailman ovat julkistaneet erilaisia sitoumuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Myös Fellowmindin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Jotta hyvät aikomukset muuttuvat todellisiksi, mitattaviksi toimenpiteiksi, vaaditaan ymmärrystä tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, millä keinoilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Myös raportointivelvollisuus ulkoisille sidosryhmille lisää painetta yrityksille toteuttaa lupaamansa toimet.

Microsoft Cloud for Sustainability tekee työstä helppoa ja yksinkertaista

Tähän saakka päästöjen kerääminen ja raportointi on ollut yrityksille raskas ja monimutkainen prosessi. Microsoftin uusi Cloud for Sustainability -palvelu on laajennettava SaaS-ratkaisu, joka auttaa tallentamaan, raportoimaan ja pienentämään ympäristövaikutuksia automatisoitujen tietoyhteyksien avulla ja tuottamalla ympäristövaikututuksista käytännönläheistä tietoa:

  • Tallenna – Yritys voi automatisoida tiedonkeräyksen muodostamalla yhteydet esimerkiksi eri liiketoimintasovelluksiin sekä energia- ja matkayhtiöiden dataan käyttämällä valmiiksi rakennettuja tai mukautettuja liittimiä. Yhteinen tietomalli sisäisistä ja ulkoisista päästölähteistä varmistaa, että kerätty tieto ei ole siiloutunutta.
  • Raportoi – Yritys voi visualisoida ja analysoida kulutustaan ja toimintansa ympäristövaikutuksia sekä raportoida vastuullisuustavoitteidensa edistymisestä sidosryhmilleen ja viranomaisille.
  • Vähennä – Yritys voi asettaa ja seurata pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat suoraan sidoksissa sen keräämiin tietoihin. Saadut tulokset auttavat niitä kulkemaan oikeaan suuntaan, vertaamaan edistymistään muihin toimijoihin sekä tunnistamaan mahdolliset puutteet viranomaisten vaatimuksiin nähden.

Uusi osaamiskeskus auttaa rakentamaan tiedolla johdettuja prosesseja

Fellowmind haluaa auttaa asiakkaitaan rakentamaan datalla johdettuja, kestävän kehityksen huomioivia prosesseja ja hankkeita. Tähän se tarjoaa sekä teknologiaratkaisuja että jatkossa myös vankkaa asiantuntemusta perustamalla uuden kestävän kehityksen osaamiskeskuksen.

Tämä osaamiskeskus tulee olemaan maarajat ylittävä asiantuntijatiimi, joka toimii kaikissa Fellowmindin kuudessa toimintamaassa. Tiimin ydinosaamista ovat ennen kaikkea tarvittavan lainsäädännön tuntemus sekä kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen. Osaamiskeskuksen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä Microsoftin kanssa ja jakavat aktiivisesti tietoa Fellowmindin asiakkaille tästä tärkeästä aihealueesta.

Microsoft julkisti Cloud for Sustainability -ratkaisunsa heinäkuussa 2021, ja se on ollut saatavilla 1.6.2022 alkaen. Fellowmindin tavoitteena on olla ensimmäisiä ja johtavia Microsoft-kumppaneita, joka toteuttaa asiakkailleen Cloud for Sustainability -ratkaisuja.

Fellowmindin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti julkaistu

Fellowmind julkaisi ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa 3.6.2022. Raportissa asetamme selkeät tavoitteet tulevalle kehityksellemme sekä asiakkaidemme että yhtiön oman vastuullisuuden näkökulmasta.

Fellowmindin yritysvastuustrategia jakautuu viiteen eri osa-alueeseen, jotka sisältävät tavoitteet vuodelle 2022. Tämän lisäksi strategia sisältää erillisiä pidemmän aikavälin tavoitteita. Valitut osa-alueet ovat:

  • Mahdollistamme asiakkaiden vihreän siirtymän digitaalisten ratkaisujen avulla
  • Olemme työnantaja, joka huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan ja näin vähentää ilmastonmuutoksen vakavia ja peruuttamattomia vaikutuksia
  • Olemme alan paras työpaikka, koska panostamme paljon siihen, että työntekijämme haluavat sitoutua yritykseemme
  • Mahdollistamme digitaalisen osallistumisen yhteiskunnassa
  • Olemme eettinen ja luotettava liikekumppani

Nämä tavoitteet perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista neljään Fellowmindin toiminta on suoraan yhteydessä.

Lue koko raportti täältä.

Ota yhteyttä:

Louise Ol-Ers
Global Sustainability Lead - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se