Asiakkaan liiketoi­min­nan ymmärtäminen, työn monipuolisuus ja jatkuva uuden oppiminen innostavat työssä

Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen on Fellowmindilla Business Intelligence -konsulttina työskentelevän Pasi Pakarisen mielestä kaikkein tärkeintä. Työskentely erilaisten yritysten ja erilaisten ihmisten kanssa sekä ratkaisujen miettiminen kunkin asiakkaan liiketoiminnan tarpeita ja tehostamista varten tekee työstä erityisen mielenkiintoista. Ja se, kun saa työskennellä huipputyökavereiden kanssa.

Asiakkaan-liiketoiminnan-ymmartaminen-tyon-monipuolisuus-ja-jatkuva-uuden-oppiminen-innostavat-tyossa.jpg

”Parhaita puolia työssäni on ehdottomasti monipuolisuus. Saan tehdä töitä useille eri asiakasyrityksille, joiden jokaisen toimialan erityispiirteet on ymmärrettävä, ja saan työskennellä erilaisten ihmisten kanssa eri liiketoiminta-alueilta. Lisäksi meidän täytyy tuntea erilaisia järjestelmäarkkitehtuureja, kun haemme tietoja monista eri lähteistä.” – Näin kuvailee työtään Business Intelligence -konsulttina eCraftilla työskentelevä Pasi Pakarinen.

Ydintärkeää konsultin työssä on ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa, liiketoimintaprosesseja ja liiketoiminnan tavoitteita.

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisen kautta pystymme tarjoamaan heille juuri heidän liiketoimintaansa tukevat ja juuri heidän tarpeitaan vastaavat ratkaisut. Sitä kautta asiakkaat saavat palveluistamme oikeita liiketoimintahyötyjä.

Pasilla on reilun 10 vuoden kokemus Business Intelligence -konsultin hommista ja erilaisista asiakkaista, joten useat toimialat ovat vuosien mittaan tulleet tutuiksi, raskaasta teollisuudesta palvelubisnekseen.

Hän on työssään tutustunut myös eri teknologioihin ja ratkaisualustoihin. Tällä hetkellä Pasi tekee - omien sanojensa mukaan - ”kädet savessa töitä” Microsoft Power BI:llä eli asiakkaille tehdään raportteja, järjestelmää konfiguroidaan ja asiakkaita neuvotaan hyödyntämään teknologiaa paremmin.

Tiedon hyödyntä­mi­sel­lä laajat mahdolli­suu­det

Tyypillisiä tilanteita asiakkailla, kun Business Intelligence -asiantuntijan osaamista tarvitaan, on se, että yrityksellä ei ole kunnollista ja yhtenäistä raportointijärjestelmää, vaan tieto on siiloutunut eri järjestelmiin ja eri paikkoihin.

Liiketoiminnan ohjaaminen ja johtaminen on haastavaa, jos yritysjohdolla ei ole kattavaa, reaaliaikaista ja yhtenäistä näkymää omaan liiketoimintadataansa. Usein yrityksiltä puuttuu välineitä, aikaa ja osaamista tietojen järjestelmälliseen hakemiseen sekä yhdenmukaiseen datan raportointiin ja analysointiin. Tässä työssä Pasin tiimi auttaa yrityksiä.

Fellowmindilla Pasin tiimin ydinosaamista on erityisesti toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan datan, mutta myös ERP-järjestelmän ulkopuolelta, eri lähteistä haettavan datan koostaminen raporttien ja erilaisten, käyttäjäryhmäkohtaisten dashboardien muotoon. Tavoitteena on tuottaa oikeaa tietoa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa.

Business Intelligence -konsultti työskentelee samanaikaisesti usean asiakasprojektin parissa, joista monessa jatkokehitystä tehdään useiden vuosien ajan. Tietoa on nykyisin saatavilla valtavia määriä, joten tiedon hyödyntämiselle etsitään koko ajan uusia mahdollisuuksia.

Huipputii­mis­sä asiantuntijat täydentävät toisiaan

Pasin tiimissä osaaminen jakaantuu kunkin asiantuntijan oman mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Erilaisia taitoja tarvitaan. Työssä tarvitaan teknologiaosaamista, mutta silti ei tarvitse olla tiukka koodari, että pärjää. Liiketoimintaymmärrys on vielä tärkeämpää.

Meillä on huipputiimi, jossa täydennämme toinen toisiamme.

Pasi kuvailee, että Business Intelligence -konsultin työssä tutustuu moniin erilaisiin ihmisiin eri liiketoiminta-alueilta, tehdastyöntekijästä toimitusjohtajaan.

Tässä työssä ollaan ikään kuin tulkkeina asiakkaan eri rooleissa työskentelevien kesken, kuten esimerkiksi talousjohdon ja IT-tiimin välillä. Me kuuntelemme talouspäättäjän tarpeita, millaisia raportteja ja analysoituja tietoja hän tarvitsee. IT-kavereiden kanssa sen sijaan pengomme IT-järjestelmiä ja etsimme tietolähteitä, mistä talousjohdon tarvitsemat tiedot saadaan.

Työn tekemistä ja Fellowmindin kulttuuria Pasi kuvailee ”vastuullisena vapautena”. Työntekijöihin luotetaan ja vastuuta annetaan, ja jokainen toimii myös vastuullisesti asiakkaiden ja oman yrityksen parhaaksi.

Fellowmind on kovassa kasvussa, joten uusille työkavereille on jatkuva tarve – ”tonttia” ja roolia löytyy otettavaksi niin Pasin tiimissä kuin muissakin Fellowmindin tiimeissä.

Pasi työskentelee Tampereella upouudessa keskustan toimistossa.

”Toimisto sijaitsee huippupaikalla, eikä se voi olla kuin hyvä, koska se on suunniteltu ja tehty meidän tarpeita varten”, sanoo Pasi.

Väitöskirja valmistumassa

Pasi on pohjakoulutukseltaan tietojohtamisen diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ennen järjestelmätoimittajan puolelle ja Business Intelligence -konsultointiin siirtymistään hän työskenteli muutamia vuosia opiskelujen aikana ja myös opintojen jälkeen kansainvälisen nostolaitteita valmistavan yrityksen palveluksessa.

Konsultin työnsä ohessa Pasi on jatkanut opintoja ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa. Aihe väitöskirjalle syntyi puhtaasti omasta mielenkiinnosta, kun hän töiden myötä huomasi useilla asiakkailla samantyyppisiä ongelmia. Pasin väitöskirja pyrkii luomaan viitekehyksen, jonka avulla yritykset voivat ottaa liiketoimintatiedon hallinnasta mahdollisimman suuren potentiaalin irti, saavuttaen näin kustannussäästöjä ja tehostaen yrityksen liiketoimintaa. Pasin väitöskirja on valmistumassa lähitulevaisuudessa.

Teknologinen kehitys haastaa osaajia jatkuvasti

Tulevaisuuden osalta Pasi listaa 3 merkittävää tekijää yritysmaailmassa, jotka vaikuttavat laajasti yritysten bisnekseen: pilvimaailmaan siirtyminen, analytiikan muutokset koneoppimisen myötä sekä yhtenäisen teknologisen alustaratkaisun tuomat mahdollisuudet.

Pilvimaailmaan siirtyminen yksinkertaistaa yrityksen toimintaa paljon, sillä mm. omasta infrasta voidaan luopua ja tästä syntyy yrityksille isoja kustannussäästöjä. Analytiikan muutokset tulevat koneoppimisen myötä, tekoälyn tuomat hyödyt tulee realisoida jo nyt. Yhtenäisen teknologisen Microsoft-pohjaisen alustaratkaisun merkitys on tärkeä - yhtenäinen ekosysteemi mahdollistaa uusien sovellusten ja työkalujen käyttöönottamisen yrityksen omien tarpeiden mukaisesti joustavasti.

Teknologisen kehityksen Pasi näkee mielenkiintoisena, joka haastaa oman osaamisen jatkuvasti. Konsultin roolissa korostuu uuden teknologian sisäistäminen ja asiantuntemus, sekä ratkaisuista ja niiden kehittymisestä ja mahdollisuuksista kertominen asiakkaille.

Fellowmindilla olemme jatkuvasti huippumielenkiintoisten asioiden äärellä.

Lisätietoja:

Katso yrityksessämme avoinna olevat työtehtävät ja hae mukaan jatkuvasti kasvavaan ja kansainvälistyvään joukkoomme.

Janika Fågel

Janika toimii Fellowmind Finlandilla rekrytoijana ja hänet voi bongata erilaisista rekrytapahtumista taikka Linkedin -liveistä! Janika on viihtynyt Fellowmindilla jo useamman vuoden, eikä voisi olla tyytyväisempi - tämä onkin yksi syy miksi uusia ja tulevia kollegoita on kiva houkutella liittymään remmiin. Kun itse uskoo firmaan ja viihtyy, on sitä ilosanomaa myös helpompi “myydä”ja jakaa toisille.

Ota yhteyttä: janika.fagel@fellowmind.fi, 045 124 1794