Microdata eksekverer vækststrategi med Business Central som fundament

Microdata har med opgraderingen fra Dynamics NAV til Business Central optimeret konsolideringen af deres nyerhvervede selskabers forretningsdata. Dette har været afgørende for virksomhedens ambitiøse vækststrategi.

IT-hosting selskabet Microdata har med en kapitalfond i ryggen en ambitiøs vækststrategi om at vokse både organisk og ved opkøb til en årlig omsætning over 100 millioner inden for få år. Microdata er således i gang med at opkøbe en række mindre selskaber. I takt hermed skal der foregå en løbende integration og konsolidering, som bl.a. omfatter sammenlægningen af selskabernes økonomistyringssystemer (ERP).

Microdata har hidtil betjent sig af en ældre version af Dynamics NAV. Problemet med denne noget forældede ERP-platform er, at det vil være nærved umuligt omend umådelig omkostningstungt at importere andre selskabers data.

Business Central som det sikre valg

Det første skridt for at kunne forberede en konsolidering af virksomhedens ERP var altså at få etableret en tidssvarende platform, som er driftssikker, skalerbar og nem at integrere med andre applikationer som fx et rapporteringsværktøj som Power BI. Men af endnu større vigtighed er det, at det er en fremtidssikker platform, der kan sikre, at Microdata ikke får problemer med at importere nye opkøbte selskabers data i deres ERP-system senere hen. Valget faldt på Microsoft Dynamics Business Central (BC)

Microdata valgte Fellowmind som leverandør til opgaven på baggrund af et konkurrencedygtigt tilbud og en garanti om hurtig og effektiv levering.

De største gevinster

Microdata har fået en mere robust løsning med færre manuelle operationer og dertilhørende risiko for tastefejl og øget produktivitet til følge.

De største gevinster består dog i evnen til at kunne importere og konsolidere forretningsdata i en samlet og fremtidssikker ERP-platform, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at Microdata og deres investorer lykkes med deres ambitiøse vækststrategi.

De helt store business case fordele får vi, når vi skal importere opkøbte selskabers data over i Business Central kontra, hvis vi skulle importere dem i Dynamics NAV eller køre med mange forskellige ERP-systemer. Det ville forringe vores markedsværdi som virksomhed og stille store krav til både vores finansmedarbejdere og vores ledelse.

Martin Uhrbrand, Microdata

Kontakt

Johnny Milbak
Senior Manager, Business Central
+45 40 28 81 50
johnny.milbak@fellowmind.dk