Microdata konsoliderer akkvisitioner i Business Central

Microdata konsoliderer akkvisitioner i Business Central

Opgradering fra Dynamics NAV til Business Central har været alfa og omega for konsolideringen af nyerhvervede selskabers forretningsdata i Microdatas ambitiøse vækststrategi.

  • Antal medarbejdere

    +40
  • Industri

    Technology

Udfordring At sammenlægge og konsolidere flere selskabers økonomistyringssystemer (ERP).
Teknologi Dynamics 365 Business Central
Resultat Optimering af forretningsprocesser og muligheden for at kunne importere og konsolidere forretningsdata i en samlet og fremtidssikker ERP-platform.

IT-hosting selskabet Microdata har med en kapitalfond i ryggen en ambitiøs vækststrategi om at vokse både organisk og ved opkøb til en årlig omsætning over 100 millioner inden for få år. Microdata er således i gang med at opkøbe en række mindre selskaber. I takt hermed skal der foregå en løbende integration og konsolidering, som bl.a. omfatter sammenlægningen af selskabernes økonomistyringssystemer (ERP).

Microdata har hidtil betjent sig af en ældre version af Dynamics NAV. Problemet med denne noget forældede ERP-platform er, at det vil være nærved umuligt omend umådelig omkostningstungt at importere andre selskabers data.

Vi ville aldrig kunne konsolidere de andre forretninger ind i vores Dynamics NAV-løsning, dvs. vi ville ikke kunne få et samlet overblik over vores økonomi efterhånden som vi vokser.

Martin Uhrbrand Microdata

Business Central som det sikre valg

Det første skridt for at kunne forberede en konsolidering af virksomhedens ERP var altså at få etableret en tidssvarende platform, som er driftssikker, skalerbar og nem at integrere med andre applikationer som fx et rapporteringsværktøj som Power BI. Men af endnu større vigtighed er det, at det er en fremtidssikker platform, der kan sikre, at Microdata ikke får problemer med at importere nye opkøbte selskabers data i deres ERP-system senere hen. Valget faldt på Microsoft Dynamics Business Central (BC).

Microdata stod således foran en opgradering fra Dynamics NAV til Business Central, og det skulle gå forholdsvis hurtigt, eftersom den første akkvisition allerede havde fundet sted.

Hurtig og effektiv levering

Microdata valgte Fellowmind som leverandør til opgaven på baggrund af et konkurrencedygtigt tilbud og en garanti om hurtig og effektiv levering.

"Vi fik en aktivitetsplan af Fellowmind. Den indeholdt nogle aktiviteter, som vi skulle udføre og nogle som Fellowmind skulle udføre. En vandfaldsmodel med en testkonvertering og validering, dernæst en produktionskonvertering og validering og til slut en uddannelsesaktivitet for at få onboardet brugerne i finansafdelingen" udtaler Martin Uhrbrand.

Åbenlyse procesforbedringer

Den nye Business Central løsning er nu i drift og har allerede bidraget til at optimere forretningsprocesser og lette arbejdet for finansafdelingen og ledelsen, bl.a. i forhold til rapportering:

Tidligere hen skulle jeg lave Power BI rapporter baseret på forskellige regneark, som jeg fik fra forskellige ERP-systemer, som jeg så skulle konsolidere i Power BI for at kunne lave en samlet resultatrapport måned for måned til vores investorer. Nu kan jeg nøjes med at lave et hook-up til BC og få alt min data et sted fra”, siger Martin Uhrbrand og fortsætter:

Det betyder, at der ikke er nogen mellemlanding; der er ikke nogen der skal trække data ud fra forskellige steder. Jeg kan trække data ud live; dvs. hvis nogen posterer en faktura i morgen, så er den med det samme i månedsregnskabet.”

Microdata har således fået en mere robust løsning med færre manuelle operationer og dertilhørende risiko for tastefejl og øget produktivitet til følge.

De største gevinster

En ting er de åbenlyse procesforbedringer, men de største gevinster består i evnen til at kunne importere og konsolidere forretningsdata i en samlet og fremtidssikker ERP-platform, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at Microdata og deres investorer lykkes med deres ambitiøse vækststrategi.

De helt store business case fordele får vi, når vi skal importere opkøbte selskabers data over i Business Central kontra, hvis vi skulle importere dem i Dynamics NAV eller køre med mange forskellige ERP-systemer. Det ville forringe vores markedsværdi som virksomhed og stille store krav til både vores finansmedarbejdere og vores ledelse.

Martin Uhrbrand Microdata

Over al forventning

Om samarbejdet med Fellowmind udtaler Martin Uhrbrand til slut:

Samarbejdet med Fellowmind har været over al forventning. Jeg har hurtigt fået svar på mine spørgsmål både i salgsfasen, da vi skulle vælge en leverandør og i selve projektfasen, da vi skulle afklare løsningen. Det har været meget fleksibelt og projektet er også gået under budget. ”

Kontakt

Johnny Milbak
Director ERP – Business Central
+45 40 28 81 50
johnny.milbak@fellowmind.dk