Zo voegt de consultant waarde toe bij een ERP-implementatie

We schreven al eerder over redenen om een ERP-pakket te vernieuwen, bijvoorbeeld omdat het verouderd is en niet meer goed wordt ondersteund. Bij elke (her)implementatie is een belangrijke rol weggelegd voor de consultant. Het is immers een ingrijpende activiteit waar je niet regelmatig mee te maken hebt en die veel specifieke kennis en ervaring vraagt. Deze kennis en ervaring hebben de meeste bedrijven doorgaans niet in huis. Ze moeten het elders vandaan halen.

waarde toevoegen bij erp implementatie

De consultant van je ERP-partner is de aangewezen persoon om te ondersteunen en adviseren bij de implementatie. Tijdens de implementatie werken consultants en de key users van de organisatie nauw met elkaar samen om de behoeften in kaart te brengen en te bepalen hoe de huidige processen verbeterd kunnen worden. Hierbij leunen de key users op de kennis en ervaring van de consultants en is onderling vertrouwen erg belangrijk. Dat bevordert de samenwerking, zorgt voor een goede sfeer en komt de adoptie en het resultaat van de implementatie ten goede.

Rugzak vol best practices

Het spreekt voor zich dat consultants diepgaande kennis van het ERP-pakket meebrengen en klanten perfect kunnen adviseren over de toepassing ervan in hun branche. Die kennis ontbreekt logischerwijs bij de klant. Die heeft wellicht ervaring met een implementatie uit het verleden, maar weet natuurlijk niet hoe de nieuwe software ingericht moet worden. Hij kan waarschijnlijk lastig inschatten wat bijvoorbeeld komt kijken bij een datamigratie, het bouwen van nieuwe interfaces of documentbeheer. De consultant heeft ruime implementatie-ervaring. Hij weet wat er goed (en fout) kan gaan, heeft een rugzak vol best practices en begeleidt het proces door het stellen van de juiste vragen.

De consultant heeft ruime implementatie-ervaring en weet wat er goed (en fout) kan gaan.

Peter Gerhardt, Logistics Consultant Operations

Daarnaast kent hij de markt als geen ander. Iedere dag begeleidt en adviseert een consultant bedrijven in specifieke branches, zoals de bouw, metaal en automotive. Hij kijkt overal in de keuken en ziet meer bedrijven van binnen dan de medewerkers van een specifieke klant. Daardoor heeft hij meer branche-ervaring en is hij sneller in staat om trends te ontdekken. Denk aan de verschuiving van preventive naar predictive maintenance.

Het advies van een consultant kan ook technisch- of procesgerelateerd zijn. Wellicht is het de moeite waard om voor een interface gebruik te maken van een service bus. Of om taken van afdeling A naar afdeling B te verplaatsen om daarmee proactiever te kunnen acteren. Ook met dit soort praktische optimalisaties – die niet per se met bedrijfssoftware te maken hebben – voegt de consultant waarde toe.

Oók na een ERP-implementatie. Want Microsoft Dynamics 365 mag dan schaalbaar en altijd up-to-date zijn, als behoeften of de markt veranderen, moet je ondersteunende processen en dus ook je bedrijfssoftware optimaliseren. Dit kan al gauw leiden tot flinke uitbreidingen van je huidige systemen, waarbij het prettig is om een sparringpartner te hebben. Consultants zijn uiteraard altijd op de hoogte van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de software.

Kritisch blijven

Betekent dit dat je blindelings de consultant moet volgen? Alles wat gezegd wordt klakkeloos voor waar aannemen? Nee, natuurlijk niet. Je moet kritisch blijven! Wanneer de consultant zegt dat iets op een bepaalde manier werkt, controleer dit. Wordt een bepaalde werkwijze als de meest optimale bestempeld, verifieer dit dan. Alle adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring, maar dat betekent niet dat je ze per definitie één op één moet overnemen.

In de projecten die we doen, ontstaat vrijwel altijd een mooie wisselwerking tussen consultants en key users. Daarbij dagen beide partijen elkaar uit en wordt gezamenlijk gezocht naar slimme oplossingen voor uitdagingen die zich voordoen. Onze slogan is niet voor niets ‘Together with passion, we challenge to get there’. Met als uiteindelijk doel: bedrijfssoftware neerzetten die toekomstbestendig is en onze partners helpt marktleider te worden.

Auteur

Peter Gerhardt
Logistics Consultant Operations
linkedin.com/in/pgerhardt/