Zo blijft de bouwtoelevering wendbaar en flexibel

In de zoektocht naar toegevoegde waarde voor de bouwtoelevering zien we veel verandering, zowel in de afgelopen jaren als nu en in de toekomst. Traditioneel bouwen wordt prefab bouwen en 3D printing. Producenten zijn aan het assembleren. De time to market wordt alsmaar korter en just-in-time-levering neemt toe. Vanuit alle kanten komen kreten zoals: samenwerking in de keten, BIM, mass customization, circulair bouwen, industrialisatie en robotisering. Waar gaat het naartoe en belangrijker: wat kunnen we ermee?

bouw.jpeg

Het is in ieder geval duidelijk dat door de veranderingen de logistiek complexer wordt en dat door een tekort aan arbeidskrachten de industrialisatie gepusht wordt. Verder krijgt de eindklant een belangrijkere rol in het geheel – hierdoor verandert het gedrag in de B2B-markt naar het gedrag dat we in de B2C-markt gewend zijn. Consolidatie en samenwerking in de keten is een feit en komt steeds meer voor. We proberen prijsstijgingen te voorkomen door effectieve samenwerking, waardoor meer transparantie in de (productie)keten ontstaat. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven.

Het lijkt erop dat integraal digitaal werken steeds dichterbij komt voor de bouwtoelevering. Digitalisering is een must voor zowel de producenten als de groothandel. Doordat er meer transparantie komt in de (productie)keten, komt samenwerking en integraal digitaal werken binnen handbereik. Hierdoor ontstaat er wendbaarheid voor snelle verandering en de juiste informatie om in te kunnen spelen op de behoefte van de markt.

Bedrijven die dit negeren krijgen te kampen met stijgende (faal)kosten, verkeerde beslissingen door het ontbreken van data en krimpende marges, wat uiteindelijk de continuïteit in gevaar zal brengen. Het gaat niet alleen meer over tender management, dynamische eenheidsomrekening of leverschema’s, maar ook over het delen van informatie over uitbesteding, samenwerking, de juiste productinformatie, digitalisering van transacties en ga zo maar door. Openheid voor data van andere systemen wordt een must.

Van fax naar gemeenschappelijk platform

Veel bedrijven binnen de bouwtoelevering ontlenen hun bestaansrecht aan een innovatief product en/of een innovatief productieproces. Het is mooi om te zien hoe ze blijven innoveren op product- en procesniveau om de concurrentie voor te blijven.

Tot een paar jaar geleden verbaasden we ons als nogal eens dat deze bedrijven, vol innovaties, vaak vasthielden aan een traditionele manier van afhandelen van het orderproces en de interne administratie. Ondanks het invoeren van een nieuw ERP-systeem werd toch nog vaak de bestaande (papieren) bonnenstroom intact gehouden. Het werd als heel wat ervaren wanneer zo’n bon automatisch gefaxt kon worden naar een uitvoerder op de bouw.

Tegenwoordig zien we ook in de bouwtoelevering dat de digitale transformatie haar intrede doet. De fax lijkt te zijn verdwenen uit de (bouw)keet. De moderne uitvoerder wil snel en makkelijk kunnen bestellen vanuit een app of een portaal en daarbij direct inzicht houden op de status van zijn orders. Een toeleverancier aan de bouwgroothandel gaat niet langer passief zitten wachten op een bestelling, maar gaat proactief de voorraad beheren en aanvullen en wordt daardoor een integraal onderdeel van de supply chain. Hierdoor wordt niet alleen de administratieve last verlaagd, maar ook de servicegraad verhoogd. Natuurlijk gaat niet iedere groothandel meteen over op deze geïntegreerde manier van orders verwerken, maar als toeleverancier wordt er van je verwacht dat je via diverse kanalen (omni-channel) je producten kan leveren.

Met de komst van de cloud zien we dat er een gemeenschappelijk fundament ontstaat waarop het integreren van processen over de bedrijven heen technisch gezien minder complex wordt. Je hoeft immers niet meer jouw on-premise omgeving te koppelen aan die van je business partner, maar kunt gebruik maken van de tooling en services die bijvoorbeeld het Azure cloud-platform van Microsoft biedt. Een mooie ontwikkeling in dit kader is het Open Data Intiative van Microsoft, SAP en Adobe om tot één standaard te komen waarin real time gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Nu ook de bouw vol in de digitale transformatie zit en de barrières voor integratie door de ontwikkelingen in de cloud steeds kleiner worden, voorzien we dat bedrijven die succesvol willen blijven niet alleen innoveren op product- en procesgebied maar vooral ook de supply chain bij die innovatie moeten betrekken. Herkenbaar? Niets doen is geen optie…

Van Operational Excellence naar Stakeholder Intimacy

Er is geen ontkomen meer aan om na te denken over de digitale transformatie binnen jouw organisatie in de bouwtoelevering. We zien hier termen als ‘Smart Industry’ en ‘Industry 4.0’. Dit wordt ook wel gedefinieerd als het volgende:

Slimme fabrieken, waarbij machines worden gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd.

Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de waardeketen, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden. Men zal proberen te vermijden om informatie over te typen van het ene softwaresysteem naar het andere softwaresysteem.

Klinkt aannemelijk, maar wat betekent het in de praktijk? Data lijkt het toverwoord te zijn. We zijn allemaal data aan het verzamelen en informatie aan het integreren om vervolgens conclusies te kunnen valideren. Microsoft pusht de digitale transformatie naar vier snijvlakken:

  • Empower your people
  • Transform your products
  • Optimize your operations
  • Engage your customers

Hiermee geeft het bedrijf aan dat er niet alleen een verschuiving is van ‘Operational Excellence’ naar ‘Customer Intimacy’, maar dat intelligente verwerking van alle vier de gebieden een noodzaak is. Wat kunnen we hier precies mee in de toelevering aan de bouw?

Het is duidelijk dat Customer Intimacy naast de aandacht op de operatie, de mensen en de transformatie steeds belangrijker wordt in verdienmodellen binnen de bouwtoelevering. Onze visie blikt echter verder. We zijn van mening dat bouwtoelevering moet groeien van Customer Intimacy naar Stakeholder Intimacy. Digitaal integraal samenwerken door multichannel commerce, IoT, portalen en integratie van oplossingen die de basisbehoeften afdekken voor finance en supply chain, CPQ, Smart Logistics en Product Informatie Management.

Onze focus voor de bouwtoelevering ligt dan ook op het samenbrengen van oplossingen en partijen voor de kernbehoefte in de toekomst en de groei naar Stakeholder Intimacy. In onze volgende blog gaan we in op een voorbeeld bij een partij in de bouwtoelevering die volop inspeelt op de eerder genoemde veranderingen in de markt. Zij maken de shift naar volledige transparantie en digitale samenwerking om te kunnen voldoen aan de veranderende markteisen en om future-proof te zijn.

Wil je ook voldoen aan de expectations van de markt en nog belangrijker: toekomstbestendig worden? We nemen je graag mee in de roadmap naar de toekomst van de bouwtoelevering. Neem contact op!

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl