Deze 4 trends geven de doorslag in de maakindustrie

Hoewel maakbedrijven hun productie en omzet de afgelopen jaren zagen groeien, is er geen tijd om achterover te leunen. Veel bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op de toekomst, bijvoorbeeld omdat ze beperkt gedigitaliseerd zijn en geen strategie hebben voor de inzet van innovaties zoals IoT en servitization. In dit whitepaper belichten we relevante trends en hoe je er als maakbedrijf op inspeelt.

whitepaper maakindustrie

Ontdek relevante trends

Een ander thema dat aandacht vraagt is duurzaamheid. Wet- en regelgeving wordt geleidelijk strenger en de roep van eindklanten om duurzamer te produceren, luider. Verduurzamen gaat, mits je het slim aanpakt, hand in hand met het besparen van energie(kosten) en het tegengaan van verspilling. Maakbedrijven kunnen zich ermee onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten en hebben een grote rol om te spelen in verduurzaming. Op verschillende vlakken draaien bedrijven in ons land mee in de wereldtop met nieuwe technologieën en duurzame productiemethoden die de energietransitie versnellen. Om die positie niet te verliezen, zijn investeringen nodig in R&D en de kennis en vaardigheden van medewerkers.

De maakindustrie was de laatste jaren overwegend succesvol en besteedde – om kosten te besparen – productie uit aan lagelonenlanden. Maar een grote afhankelijkheid van lagelonenlanden brengt risico’s met zich mee. Sterk geglobaliseerde supply chains staan al langer onder druk door de gestegen importtarieven als gevolg van de in 2018 uitgebroken handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De pandemie deed daar nog een schepje bovenop en benadrukte de voordelen van het decentraliseren en regionaliseren van productie- en R&D-activiteiten.

Download whitepaper

Dit whitepaper belicht vier trends die invloed hebben op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering: innovatie en digitalisering, duurzaamheid, de ‘war for talent’ en ketenuitdagingen. Per thema geven we aan hoe bedrijven hierop een passend antwoord kunnen geven. Dit kan dienen als inspiratie of een handvat voor het toekomstbestendig maken van je organisatie.

Meer weten?

Ron Temming
Account Manager
ron.temming@fellowmind.nl
+31 683509906