Vijf redenen om je bedrijfsvoering te verduurzamen

Klimaatverandering is niet alleen een hot topic, het wordt ook noodzakelijk om er op korte termijn werk van te maken. EU-wetgeving vereist vanaf volgend jaar dat bedrijven inspanningen leveren op het gebied van duurzaamheid. Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de bijkomende voordelen van een groenere organisatie?

Sustainability blog post-hero.jpg

Dat we allemaal moeten samenwerken om een bijdrage te leveren aan een betere toekomst is niet nieuw. De inspanningen die op grond van de EU-wetgeving vereist zijn, kunnen echter voor onaangename verrassingen zorgen wanneer je er niet goed op bent voorbereid. Hier moet je als organisatie rekening mee houden.

1. EU-taxonomie en CSRD

Allereerst de Europese taxonomieverordening die in 2023 in werking treedt. Vanaf dan moeten bedrijven met meer dan 250 werknemers en/of een omzet van meer dan 40 miljoen euro openbaar maken welk percentage van hun activiteiten als duurzaam kan worden aangemerkt. Dit met inachtneming van de drie R-pijlers: Registreren – Rapporteren – Reduceren.

De verordening moet een halt toeroepen aan greenwashing en de groene overschakeling op gang brengen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen (de netto-emissie van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% verminderen ten opzichte van 1990 en de EU CO2-neutraal maken voor 2050).

Meer weten over de EU-vereisten rondom duurzaamheid? Neem contact op met onze expert Thuy Mai-Moulin.

2. De strijd om talent

Duurzaamheid helpt inmiddels ook bij het aantrekken van gemotiveerd en gekwalificeerd talent. Het merendeel van het huidige werknemersbestand, en dan vooral de jongere generatie, werkt liever voor een duurzame onderneming en vindt het belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage aan de toekomst leveren.

Sustainability blog post-image 1.jpg

3. Het merk dat consumenten voor ogen hebben

Uit onderzoek blijkt dat een steeds groter deel van de consumenten kiest voor producten die transparant zijn over hun ecologische voetafdruk. Verder is er sprake van een opwaartse trend in het consumptiegedrag, wat inhoudt dat consumenten bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor een product dat minder impact op het milieu heeft. Wanneer een organisatie zich aantoonbaar inzet voor duurzaamheid, liggen er kansen om een groter marktaandeel en meer omzet te verwerven.

4. Geoptimaliseerde processen

Verduurzaming start bij de basis van de bedrijfsvoering. Veel activiteiten rondom de optimalisering en uitwerking van operationele processen kunnen ook vanuit een duurzaamheidsoptiek worden benaderd. Geoptimaliseerde doeltreffendheid heeft geen invloed op de duurzaamheid als de totale uitstoot onveranderd blijft. Maar stel dat je het materiaal- en waterverbruik door middel van procesontwikkeling kunt terugdringen en het gebruik van gevaarlijke chemicaliën kunt minimaliseren. In dat geval draag je wel degelijk bij aan vergroening.

Sustainability blog post-image 3.jpg

5. Bedrijfswaardering en aantrekkingskracht voor investeerders

Duurzaamheid is niet langer een marketing buzzwoord, maar een noodzaak voor bedrijven, ongeacht sector. Wie de nadruk op duurzaamheid legt, zal meer investeerders aantrekken en kan sneller meerwaarde creëren dan de concurrentie. Deze voordelen ontstaan onder meer door toegang tot kapitaal, de belangstelling en tevredenheid van klanten, gereguleerde bedrijfsactiviteiten en kostenbesparingen. Ook heeft duurzaamheid in toenemende mate invloed op aanbestedings- en offerteprocedures vanwege de verscherpte aandacht voor dit soort factoren in de supply chain.

Zo verklaarde de gerenommeerde Business Roundtable Association (BTR) enkele jaren geleden dat het tijdperk van groei ten behoeve van aandeelhouders voorbij is. Het nieuwe beleid benadrukt het streven naar meerwaarde voor zowel klanten, werknemers als gemeenschappen. 181 CEO's van de meest vooraanstaande bedrijven in de VS verklaarden als gevolg daarvan dat zij zich hiervoor zullen inzetten.

Bijvoorbeeld door middel van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de verloning van werknemers, investeringen in educatie, milieubehoud, ethische werkwijzen en ondersteuning van lokale gemeenschappen. Een goed voorbeeld hiervan is Patagonia-oprichter Yvon Chouinard, die onlangs besloot om zijn bedrijf en alle winsten weg te geven ten behoeve van de strijd tegen klimaatverandering. Dit alles goed voor een waarde van 3 miljard dollar.

Lees ons artikel over het Fellowmind Center of Excellence for Sustainability als je meer wil weten over onze ambitie om bedrijven te helpen verduurzamen.

Voor meer informatie:

Merwin Olthof, Sustainability Lead, Nederland

merwin.olthof@fellowmind.nl