Zo verbeter je de veiligheid van apps en andere resources in Microsoft Azure

Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder. Klanten verwachten van hun softwareleverancier dat die er alles aan doen om belangrijke bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen. Dit legt extra druk bij de software-ontwikkelaar of IT-verantwoordelijke.

Vanuit de wetgeving zijn er ook nog eens verplichtingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een datalek kan grote financiële gevolgen hebben en enorme imagoschade opleveren. Dat kan het voortbestaan van jouw organisatie behoorlijk onder druk zetten.

Door de inzet van Microsoft Azure leg je de basis voor veiligheid. Beveiliging is een basisprincipe van Azure. Je beschermt workloads met ingebouwde tools en services in Azure, zoals identiteiten, gegevens, netwerken en applicaties vanuit de cloud. Zo heb je dus alles in huis om de veiligheid van je webapplicatie te verbeteren.

Maar welke tools zijn voor jouw applicatie het best passend? Hoe houd je zicht op de totale beveiliging? En hoe kan je proactief inspringen bij (dreigende) problemen?

Security Operation Center

Wij zorgen dat klanten met een gerust hart applicaties kunnen onderbrengen en doorontwikkelen in Azure. Ons Security Operation Center monitort jouw workloads. Het helpt bij het voorkomen en detecteren van problemen in de cloudomgeving, verschaft inzichten in de veiligheid en grijpt in waar nodig om zo de veiligheid en prestatie van de cloud omgeving te waarborgen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende onderdelen in de cloud:

  • Identiteiten
  • Infrastructuur
  • Endpoints
  • Data
  • Applicaties

Beveiliging is een basisprincipe van Azure. Met de ingebouwde tools en services bescherm je je workloads.

Brian Veldman
Brian Veldman Cloud Specialist

Het Security Operation Center monitort op een aantal verschillende onderdelen je applicatie in Azure. Denk onder andere aan:

  • System Health Monitoring: Complete monitoring van Virtuele Machines, CPU, geheugen verbruik, opslag IOP’s en de prestatie van het besturingssysteem op je servers in Azure. Van applicaties wordt nauwlettend in de gaten gehouden hoe ze presteren.
  • Log analytics en alarmering: Iedere computer, mobiel apparaat en gebruiker die verbinding maakt met de applicatie en toegang heeft tot gegevens, wordt vastgelegd. Deze loggegevens worden gebruikt om te toetsen of ongewenst gedrag optreedt. Het controleert ook de betrouwbaarheid van de locatie van waaruit een verbinding wordt gemaakt.
  • Database monitoring: De monitoring van de database zorgt voor optimale prestaties en beschikbaarheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de grootte van de logs, snelheid van verbinden met de database, trends en het gebruik van de gegevens in de database. Zo worden problemen proactief opgespoord.
  • App performance monitoring: End-to-end controle van verschillende services. Op deze wijze wordt de beschikbaarheid van de applicaties op de achtergrond nauwlettend in de gaten gehouden. Van eerste verbinding met de inlogpagina tot het sluiten van de webbrowser. De prestatie van de applicatie moet van begin tot eind goed zijn om een maximale beleving van de gebruiker te garanderen.

Microsoft Azure is een veilige en schaalbare oplossing voor jouw webapplicatie. Wil je weten hoe je gebruik kan maken van de beste beveiligingstools in Azure? Onze Customer Innovation Managers kunnen je verder informeren en helpen de juiste stappen te zetten.

Auteur

Brian Veldman
Cloud Specialist
linkedin.com/in/brian-veldman