Stakeholder Intimacy optimaliseren met een multichannel strategie

We zien steeds vaker traditionele afzetkanalen veranderen of verdwijnen. De oprukkende digitalisering heeft flinke gevolgen voor productinformatie management bij fabrikanten. Producten worden multichannel aangeboden en moeten in alle verkoopkanalen over de juiste en actuele productinformatie beschikken, met daarbij de logistieke prestaties die we uit de B2C-markt kennen. Doordat oriëntatie en aankoop steeds vaker online plaatsvindt wordt deze productinformatie steeds belangrijker.

erp systeem

Een van onze klanten, Morssinkhof Groep uit Hengelo, ziet dit ook. Het bedrijf zit inmiddels midden in de digitale transitie naar multichannel commerce. Morssinkhof Groep is fabrikant van betonnen bestratingsproducten en leverancier van straatbakstenen en gevelstenen. Via Tuinvisie en Brinkman Baksteencentrum, beide onderdeel van de groep, komt Morssinkhof ook in het handelskanaal terecht.

Morssinkhof Groep bestaat inmiddels 120 jaar en er werken meer dan 200 mensen. De organisatie heeft een grote diversiteit aan stakeholders, van aannemers tot architecten en van hoveniers tot handelaren. Dan hebben we het nog niet eens over de interne stakeholders. Denk aan marketing, verkoop, productie, logistiek en management. Ze hebben allemaal een (product)informatiebehoefte, maar hoe zorg je er nu voor dat ze allemaal op het juiste moment voorzien worden van de juiste informatie?

De uitdaging is dat de informatie versnipperd is binnen de onderneming en dat het zeer arbeidsintensief is om deze te beheren en met name te distribueren. Om productinformatie efficiënt te distribueren is er een centrale plek nodig waar alle productinformatie samen komt, de zo genoemde ‘Single Source of Truth’.

Een strategisch partnership tussen partijen zoals SyncForce, Fellowmind en Innovadis maakt het mogelijk om de behoefte om integraal digitaal samen te werken in te vullen. Innovadis heeft bijvoorbeeld een multichannel strategie opgezet met als fundament hiervan een PIM (Product Informatie Management) oplossing. Hierin wordt alle productinformatie centraal opgeslagen en beheerd waardoor er één centrale bron van de productinformatie is. Daarnaast is het PIM gekoppeld met Microsoft Dynamics 365 waardoor er nog meer informatie van het productportfolio ontstaat (prijzen, voorraad, levertijden, etc.). Al deze informatie kan worden ingezet om de verschillende stakeholdergroepen met ‘informatie op maat’ te bedienen.

Multichannel communiceren voor de ultieme ‘Stakeholder Intimacy’

Vanuit het PIM en ERP worden vervolgens de verschillende kanalen gevoed met actuele informatie, volledig afgestemd per type afnemer (externe stakeholder). Doordat alle informatie centraal is vastgelegd wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een productselector, bestekservice en inspiratiebank op te zetten. Alles om de externe stakeholders te helpen met het maken van de juiste keuze voor het product. Kanalen als websites, webshops, dealerportalen, apps, catalogi, online platformen, datapools, social media en nog veel meer, worden allen vanuit dezelfde bron gevoed. Hierdoor wordt er nooit verschillende informatie gedeeld.

Alexander van Dijk, commercieel manager bij Innovadis, zegt er het volgende over: “Mijn advies is om te starten met het in kaart brengen van alle stakeholdergroepen en wat hun informatiebehoefte is. Bekijk dit zo breed mogelijk om niet vervolgens een systeem te kiezen dat niet ‘future-proof’ is. Bespreek dit ook met de stakeholders, want dit geeft vaak nieuwe inzichten waar je zelf niet direct aan hebt gedacht. Houd hierbij altijd in gedachten: voor wie doen we dit en met welk doel? Wie heeft welke informatie nodig en waarvoor? De ontwikkelingen gaan snel. Zorg dat je wendbaar wordt (en blijft) om tijdig mee te kunnen veranderen en niet ingehaald te worden door de concurrentie. Blijf binnen de standaard en daarmee in control, zorg voor toegevoegde waarde en werk samen om meer te bereiken.”

Zoals Alexander aangeeft is het van belang alle interne én externe stakeholdergroepen in kaart te brengen en te inventariseren welke informatiebehoefte er is. Het kan nog verder gaan door in de waardeketen per stakeholder niet alleen de informatiebehoefte op te halen, maar ook samen te onderzoeken waar kostenbesparing en efficiency gerealiseerd kan worden. Door samen afspraken te maken en digitaal te koppelen met standaarden, kan er goedkoper en sneller worden aangeboden waardoor de weg naar bijvoorbeeld ‘gasloos en duurzaam’ sneller kan worden ingevuld. Kortom, Stakeholder Intimacy kan zeker helpen om je organisatie futureproof te maken en te houden!

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl