Savé is gedreven om de ander vooruit te helpen

Kennisdeling is essentieel voor het succes van Fellowmind, want ons werkveld en de technologie die we inzetten, veranderen doorlopend. Savé Heinen, Teamlead Technical Consultants Managed Services, stimuleert zijn team dan ook om zich te blijven ontwikkelen. “We hebben een uitgebreid programma voor collega’s om te blijven leren en te groeien. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid als teamlead: de talenten van mijn teamleden tot ontplooien brengen.”

save heinen

Savé werkt met een enthousiaste groep technical consultants binnen het Managed Services team. Hij kent het werkveld goed, want hij is ook zelf al ruim tien jaar actief in deze rol bij Fellowmind (voorheen Pulse Business Solutions). Sinds 2020 is hij ook teamlead, en dat bevalt hem goed!

“Ik kan echt focussen op de ontwikkeling en groei van mijn teamleden. We kennen een aantal standaard ontwikkel-elementen waar we met alle collega's aan werken. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Iedereen is anders en heeft andere talenten en ambities. De trainingen voor hard- en softskills en de één-op-één gesprekken helpen mijn teamleden vooruit.”

We plannen tijd voor onze collega's om kennis op te doen en om deze kennis te delen.

Savé Heinen Teamlead

Kennisdeling

We werken in een dynamische wereld vol innovatie. Het inwinnen van nieuwe informatie en het opdoen van nieuwe skills is daarom een vast gegeven. “We stimuleren teamleden om kennis van nieuwe technieken en mogelijkheden binnen het platform op te doen en deze kennis ook te delen met elkaar. Hiervoor hebben we diverse vaste momenten ingepland.

Maandelijks komen we bij elkaar als team en bespreken we de dagelijkse werkzaamheden. Ook kennen we kenniskringen: dit zijn sessies per vakgebied. De onderwerpen voor beide bijeenkomsten komen vanuit de collega’s zelf. We verwachten een actieve bijdrage van iedereen hierin. Ook belangrijk is het durven stellen van een hulpvraag. Samen werken we er hard aan om ons dagelijkse werk beter te maken.

Onlangs namen collega’s Mark Veurink, Cliff Dols en Marco Kusters het initiatief om disciplineoverstijgende bijeenkomsten te organiseren. Ongeveer drie keer per jaar komen meerdere specialismen, zoals BI Consultants, Software Developers en technisch specialisten, bij elkaar. We inspireren elkaar en brengen elkaar op nieuwe ideeën. Daarnaast leren mensen elkaar kennen en schakelen zo gemakkelijker iemand in wanneer er zich een bepaald vraagstuk voordoet.”

1.jpg

Saamhorigheid

“De sessies worden over het algemeen goed ontvangen. Collega’s gaan met energie en met een goed gevoel weer naar buiten toe. Er ontstaat meer begrip, meer verbinding en saamhorigheid.

Binnen Fellowmind kennen we het gehele Microsoft Dynamics platform: dát is onze kracht. Wanneer we samenkomen zien collega’s meer dan hun eigen werk. Het platform komt dan echt tot leven. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van werken ons verder helpt!”

Auteur

Marieke van Brummen
Communication Specialist

linkedin.com/in/mariekevanbrummen/