Ruimte geven voor talent: de ambitie van Pia

Onze collega’s staan aan de basis van ons succes. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft bij Fellowmind. Er zijn volop mogelijkheden om te leren en te groeien. “Hoe mensen zich ontwikkelen is maatwerk. Binnen onze organisatie is hiervoor veel ruimte. Geen vastomlijnde paden of kaders; er is ruimte voor iedereen om te groeien op zijn eigen unieke manier”. HR-Lead Pia Derks over kennisdeling en ruimte voor ontwikkeling.

Pia Derks

De prettige werkomgeving, de behulpzaamheid en het gevoel dat collega’s elkaar verder willen helpen: dat waren de ingrediënten waar Pia, als afstudeerder HR van Fellowmind (toen Pulse Business Solutions), enthousiast van werd. Dit was wel een organisatie waar ze wilde blijven! Ruim vijf jaar later vervult ze de rol van HR Lead en is ze medeverantwoordelijk voor dit kerngebied in Nederland. “Het zit in het dna van de organisatie: elkaar willen helpen om samen een stap verder te komen. Dat is een bepaalde mindset en die stimuleren en faciliteren we volop.”

Ruimte voor ontwikkeling

“Het uitwisselen van kennis en het leren van elkaar is een belangrijk aspect binnen Fellowmind. We plannen hier bewust tijd voor in. In de vorm van buffer- en clusterdagen of kenniskringen zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. We stimuleren collega’s om dit met elkaar te organiseren. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. We realiseren ons dat deze momenten pas succesvol zijn als alle kennis en ervaring bij elkaar komt. Collega’s worden dus ook gemotiveerd om aanwezig te zijn en de tijd zo goed mogelijk in te vullen.

We zien de positieve resultaten hiervan terug bij collega’s én klanten. Door actief kennis en ervaringen te delen houden we elkaar scherp en kunnen we onze klanten voorzien van goede dienstverlening. Technologie staat nooit stil; met het delen van praktijkvoorbeelden en innovaties zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen.”

Het zit in het dna van de organisatie: elkaar willen helpen om samen verder te komen. Dat is een mindset die we volop stimuleren en faciliteren.

Pia Derks HR Lead

Stimuleren van talent

“Wat mij energie geeft, is het ontwikkelen van talenten. Van een 8 een 10 maken, in plaats van focussen op de 4 die een 6 moet worden. Iedereen is anders en elk pad is uniek. Zo kijken we naar ontwikkeling. We geloven dat we op deze manier meer waarde voor onze collega’s creëren en daarmee ook voor Fellowmind.”

Dat dit vraagt om een aanpak met maatwerk realiseert Pia zich. “Onze People Managers en teamleads krijgen de ruimte om de gesprekken te voeren met collega’s en datgene te doen wat bijdraagt aan de ontwikkeling van ieder individu. Binnen de Leadership Community wordt dit uitgedragen en gestimuleerd. Als HR hebben we een ondersteunende en faciliterende rol. We verplichten geen formats of kaders maar ondersteunen waar gewenst en nodig.

We bieden de ruimte om over allerlei onderwerpen mee te denken, ook al is er geen directe link met een inhoudelijke rol. Er zijn mooie voorbeelden van collega’s die doorgroeien naar bepaalde rollen of waarvoor nieuwe rollen ontstaan. Hierin zie je dat die maatwerkaanpak goed werkt!”

Ontwikkeling kent geen einde

“Onze organisatie groeit. Het is mijn ambitie om het maatwerk dat we kennen op persoonlijke ontwikkeling te behouden en verder uit te breiden. We willen verrast blijven worden door al het talent dat we bij Fellowmind in huis hebben. Door de ruimte die we kunnen bieden kent ontwikkeling voor onze collega’s geen einde en dat vind ik een prachtig gegeven!”

Auteur

Marieke van Brummen
Communication Specialist

linkedin.com/in/mariekevanbrummen/