Is ‘asset-light’ dé strategie voor meer succes in 2022?

Steeds meer bedrijven nemen afscheid van een deel van hun activa - denk aan het wagenpark en productiemachines - ten faveure van leasing met behulp van een platform. De stap maakt bedrijven wendbaarder om snel te kunnen reageren op marktveranderingen, maar introduceert ook nieuwe uitdagingen. Hoe ga je daarmee om en hoe bereik je een succesvolle omwenteling naar een flexibele business?

Focus op core business

De afgelopen twee jaar omarmden veel bedrijven een strategie waarbij afscheid werd genomen van kapitaalintensieve middelen. Zo werden kantoorpanden ingewisseld voor flexruimtes en thuiswerkplekken, en werden machines in toenemende mate als dienst afgenomen in plaats van rechtstreeks aangeschaft.

Deels werden middelen afgestoten omdat de economische situatie daar om vroeg. Het is echter meer dan een kostenbesparende overlevingstactiek. Een koers waarbij op de operationele kant van de business wordt gestuurd, maakt bedrijven wendbaarder en zelfs in staat om méér omzet te genereren.

Uit onderzoek van EY onder bestuursleden van grote ondernemingen gaf 31 procent aan dat digitalisering de organisatie heeft bewogen om een zogenoemde ‘asset-light’ strategie in te zetten. Zo’n strategie houdt in dat bepaalde middelen en activiteiten worden overgedragen aan derden in het bredere ecosysteem, zodat er beter gefocust kan worden op de core business, met minder complexiteit en betere financiële performance als resultaat. Een kwart van de bedrijven zette de stap om te voldoen aan klantvraag en 21 procent stelde dat er minder in activa werd geïnvesteerd voor het stimuleren van groei.

Nauwe samenwerking

Niet alleen technologie, maar ook nauwe samenwerking met partners speelt hierbij een sleutelrol. Technologiepartners worden in feite medeverantwoordelijk voor een deel van de bedrijfsvoering. Neem een organisatie die een deel van de bedrijfsvoering naar de cloud verhuist. Klanten kijken niet de cloudleverancier aan op eventuele uitval, maar juist de partij die de dienst of het product aanbiedt en daarvoor deze infrastructuur gebruikt.

Des te belangrijker is de keuze voor de technologiepartner. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over de processen die er worden belegd en wat bedrijven kunnen verwachten van hun leverancier. Een asset-light-aanpak levert, mits zorgvuldig gepland en uitgevoerd, veel voordelen op. Zo kan het de complexiteit verminderen, nieuwe inkomstenstromen creëren, innovatie bevorderen en bijdragen aan een hoger rendement op kapitaal.

Een asset-light-aanpak helpt ondernemingen om zich te richten op hun kernactiviteiten

Van productie naar dienstverlening

Ook van belang is dat een bedrijf weet wat zijn bestaansrecht is, en wat benodigd is voor het uitoefenen van de kernactiviteit. Wellicht is een overstap op een product-as-a-service model nodig om concurrerend te blijven. Neem het cupjesmodel van bepaalde koffiemachinefabrikanten. Die houden zich niet zozeer bezig met de eenmalige verkoop van koffie of een apparaat, maar kijken naar een duurzaam bedrijfsmodel waaraan een dienst is gekoppeld.

Het model van product-as-a-service is dienstverlenend, mede gedreven door technologische oplossingen die twintig jaar geleden niet mogelijk waren. Sommige bedrijven stappen zelfs helemaal over op een technologiegedreven strategie. Netflix was aanvankelijk een dvd-verhuurbedrijf, maar het werd pas succesvol toen het overstapte op een streamingmodel. Voor de meeste bedrijven ligt zo'n radicale koerswijziging niet meteen voor de hand. Toch is vaak duidelijk dat het met een transformatief businessmodel mogelijk is om beter in te spelen op een razendsnel veranderende wereld.

Een ander voorbeeld van product-as-a-service is het in bruikleen uitleveren van grote machines en apparaten aan klanten. Dankzij technologie is deze manier van aanbieden beter te sturen, bijvoorbeeld door machines uit te rusten met slimme sensoren over de staat van het model. Zo kan de leverancier nauwkeuriger voorspellen wanneer preventief onderhoud gepleegd moet worden. Kosten zijn lager, omdat er geen periodiek onderhoud nodig is waarbij jaarlijks een monteur inventariseert hoe de machine ervoor staat. Door de machine as-a-service aan te bieden, kunnen leveranciers onder de prijs van concurrenten gaan zitten die werken met ouderwetse servicecontracten.

Businessmodel onder de loep

Dit vereist meer dan een aanpak waarvan automatisering deel uitmaakt: digitalisering moet een speerpunt zijn. Het is nodig om het businessmodel onder de loep te nemen en te beoordelen hoe werkelijke transformatie kan worden bereikt met behulp van technologie. Hoe ga je efficiënter om met minder middelen? Welke processen zijn inmiddels te traag of ineffectief? Aan welke knoppen kun je draaien om de gang te maken naar een flexibeler businessmodel? En welke software is daarvoor nodig?

Bij Fellowmind helpen we klanten en partners om antwoorden op deze vragen te geven. We kijken aan de hand van een Risk & Value Validation-model naar concrete projecten om de wendbaarheid te vergroten. De achterliggende gedachte is dat je inzicht krijgt in de stappen die daadwerkelijk het beoogde resultaat bereiken en waarde creëren. Het proces is agile ingericht, met een minimum viable product en deelresultaten in sprints. Zo blijft het project concreet en is steeds af te meten waar je staat en of doelen worden bereikt. Op die manier zet je wezenlijke stappen op weg naar een transformatief businessmodel.