Innoveren met dezelfde stabiliteit als voorheen, hoe doe je dat?

Stabiliteit en beschikbaarheid: twee kernbegrippen die voor een aantal IT-dienstverleners nog altijd de primaire focus zijn. Echter, steeds meer organisaties hebben juist behoefte aan wendbaarheid en continuïteit. Geen hulp bij het blussen van brandjes, maar ontzorgen, innoveren en oplossingen voor de lange termijn.

De traditionele vorm van Managed Services – behouden wat je hebt en stabiliteit waarborgen – is niet meer genoeg in deze tijd. Dat zien we in de praktijk. Onze klanten willen in beweging blijven en innoveren, zodat ze kunnen reageren op wereldgebeurtenissen (pandemieën, oorlogen, inflatie et cetera) die invloed hebben op hun business.

Tegelijkertijd wensen ze dezelfde stabiliteit en continuïteit als voorheen, waardoor een spanningsveld ontstaat. Het vereist bredere expertise om daar als dienstverlener mee om te gaan. Je moet klanten volledig kunnen ondersteunen in hun digitale transformatie. Dat gaat verder dan het reactief oplossen van incidenten, het adviseren over het vernieuwen van licenties en/of hardware.

Meer verbonden worden

Ons werk is er in de afgelopen jaren alleen maar leuker op geworden. We hebben al de stap gemaakt van operationeel naar tactisch partner en ook op strategisch vlak bieden we steeds meer mogelijkheden. We besteden veel aandacht aan het doorgronden van de business van onze klant. Denk aan de missie en visie, de manier waarop de organisatie zich wil onderscheiden en het technologische landschap.

Naast dat we IT-omgevingen onderhouden en verbeteren, mobiliseren we data voor betere besluitvorming. We analyseren hoe digitale tools worden ingezet en welke resultaten ze leveren, en werken op die manier toe naar waardecreatie. We maken bijvoorbeeld gebruik van onze eigen procesmining oplossing om, op basis van data, businessprocessen bij onze klanten continu te verbeteren.

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven transformeren naar een connected company. Dat betekent: structureel werken om de verbinding met en tussen werknemers, klanten en partners te verbeteren.

Technologie is in onze ogen een enabler voor bedrijfskritische processen. In een wereld waarin stilstand achteruitgang betekent, moet het betrouwbaar werken en meegroeien met de ambities. Een IT-omgeving draaiende houden, is allang niet meer genoeg. Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven transformeren naar een connected company. Dat houdt in dat er structureel gewerkt wordt om de verbinding met en tussen werknemers, klanten en partners te verbeteren. Het gebruik van “verbonden” data speelt hierbij ook een grote rol. Het helpt om relevant te blijven voor je eigen mensen en de klanten die je bedient.

Continu verbeteren

Wat je vandaag bedenkt, kan morgen alweer achterhaald zijn. Daarom werken we volgens het continuous improvement principe. Dat houdt in dat we proactief en oplossingsgericht zijn, en in de gaten houden welke markttrends, security-ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten ertoe doen. De opgedane kennis delen we met klanten, zodat we samen tot een zinvolle toekomstvisie – en roadmap – kunnen komen.

Die geeft weer richting voor de verbeterstappen die na een implementatie gezet kunnen worden, bijvoorbeeld om bepaalde processen te stroomlijnen. In principe houdt ons werk nooit op. Technologieën, markten en behoeften zijn immers doorlopend aan verandering onderhevig zijn. En juist daarom is het zo belangrijk om doorlopend aan een sterke, wederzijds voordelige relatie te bouwen.