Hoe maakbedrijven de strijd om talent kunnen winnen

Vergrijzing, een beperkte aanwas van nieuw personeel en een groeiende kenniskloof bedreigen de continuïteit binnen de maakindustrie. Bovendien strijden bedrijven niet alleen met directe concurrenten om technisch talent, maar ook met bedrijven uit andere sectoren die wellicht betere voorwaarden bieden. Meer dan ooit is het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn, zowel voor bestaande als nieuwe werknemers. Hoe pak je dat aan?

strijd om talent

Open de dialoog

Goede en gemotiveerde mensen zijn bereid om mee te bewegen en hebben directe invloed op je vermogen om adequaat te reageren op veranderende marktomstandigheden. Hun betrokkenheid en motivatie is cruciaal voor je succes, nu en in de toekomst.

Een belangrijke stap om betrokkenheid te verhogen en verloop tegen te gaan, is zorgen voor goede communicatie tussen de verschillende lagen in de organisatie. Enerzijds weet je zo beter wat er op de werkvloer speelt. Anderzijds krijgen je vakmensen hiermee het vertrouwen en voelen ze de vrijheid om met eigen initiatieven te komen.

Nog steeds zijn er veel hiërarchische organisaties waar besluitvorming veelal in de top plaatsvindt en waarbij alle plannen van bovenaf komen. Terwijl vaak de werkvloer ook verbeterideeën heeft en een eigen visie op de realisatie ervan. Door daar ruimte voor te scheppen, zul je merken dat mensen zich meer betrokken voelen en eerder veranderingen zullen omarmen. Dat leidt weer tot een wendbare organisatie.

Zijn er veranderingen nodig voor een open bedrijfscultuur, pak het dan stapsgewijs aan. Betrek je mensen bij veranderingen en toekomstplannen. Laat minder besluiten via goedkeuringen en/of het management lopen, maar stuur op output en complimenteer mensen die initiatief nemen, ook als ze niet meteen slagen.

Geef aandacht aan kennisborging

Betrokkenheid is één ding. Naarmate je personeelsbestand ouder wordt, neemt het belang toe van het vastleggen van specialistische kennis die in de hoofden van je vakmensen zit. Daarbij valt te denken aan werkmethoden, productieprocessen en best practices waarmee je onderneming zich onderscheidt van de concurrentie.

Sommige bedrijven zijn door de jaren heen zo specialistisch geworden, dat ze hyperspecifieke vaardigheden zoeken die waarschijnlijk maar weinig werknemers buiten de organisatie hebben. Dat vraagt veel van nieuwe medewerkers die in de voetsporen van hun ervaren voorgangers treden en maakt het misschien lastig om openstaande vacatures in te vullen.

Hoe opener de bedrijfscultuur, des te sneller veranderingen omarmd zullen worden.

Gijs Ettes, Marketing Manager

Door kennis te digitaliseren en te bewaren in een (cloud)systeem, maak je het voor iedereen toegankelijk, doorzoekbaar én eenvoudig aan te vullen. Denk aan tools die werkinstructies, handleidingen en communicatie in één omgeving samenbrengen. Dit helpt bij het inwerken van nieuwe medewerkers - ook op afstand - en zorgt dat ze sneller van waarde zijn voor je onderneming.

Een bijkomend voordeel van kennisborging is dat het innovatie stimuleert. Als je goed inzicht hebt in de oude manier van werken, kun je gaan nadenken over hoe zaken wellicht slimmer aangepakt kunnen worden.

Wees inspirerend

Om de strijd om talent te kunnen winnen, moet je begrijpen wat de verschillende generaties in je onderneming drijft. Wellicht hechten oudere (50+) medewerkers meer waarde aan salaris, benefits en respect van hun collega’s, terwijl de groep tussen 36-50 jaar een goede werk-privébalans, waardering van management en bonussen belangrijker vindt.

De jongere generatie tot 35 jaar is voornamelijk bezig met de ‘why’ van Simon Sinek. Waarom doe je wat je doet als bedrijf? Deze groep wil impact maken, betekenisvol bezig zijn en geïnspireerd worden. Blijf als werkgever uitleggen wat je visie en doel is. Maak duidelijk wat het werk zinvol maakt, hoe het zich verhoudt tot de bedrijfsdoelstellingen en biedt regelmatig feedback en waardering.

Bied ontwikkelmogelijkheden

Besef dat jongere generaties sterke behoefte hebben aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dat kan in de vorm van trainingen en via mentorprogramma’s waarbij ervaren krachten jongere collega’s onder hun hoede nemen. Daarbij kunnen ze hun kennis en ervaring overbrengen, waardevolle feedback geven en tegelijkertijd iets leren van de frisse blik die een jonge medewerker meebrengt. Op deze wijze ontdekken collega’s van verschillende generaties elkaars sterke punten en wordt het teamgevoel versterkt.

De juiste tools

Wat tot slot de doorslag kan geven bij het behouden en werven van mensen is de technologie die binnen de organisatie wordt gebruikt. Zeker jongere generaties willen wat te kiezen hebben en wensen technologie die vóór hen werkt. De laptop of smartphone van de zaak moet een vertrouwde gebruikerservaring bieden en gemakkelijk toegang geven tot relevante data. Denk aan werkroosters, verlofsaldi, salarisinformatie en verjaardagen van collega’s.

Tooling moet aansluiten bij de wensen en voorkeuren van je mensen, anders gaan ze om bestaande systemen heen werken. Dat maakt je IT-landschap niet alleen moeilijker beheersbaar, maar introduceert ook risico’s op het gebied van cybersecurity. Ontvang je signalen van de werkvloer dat bedrijfssoftware aan modernisering toe is, geef daar dan gehoor aan. Het zal je helpen de productiviteit en het werkplezier te verhogen, en het maakt je als werkgever aantrekkelijk voor toekomstig talent.