Een weerbare supply chain: wat zijn de opties?

Supply chains zijn de afgelopen decennia langer en complexer geworden door globalisering, de (internationale) groeiambities van bedrijven en hun streven naar betere marges. Veel productie is naar lagelonenlanden verplaatst, met ingewikkelde mondiale productienetwerken als resultaat. Dat loont zich in goede tijden, maar is ook risicovol op het moment dat verstoringen zich voordoen.

weerbare supply chain

Het weerbaar maken van de toeleveringsketen staat bij veel bedrijven hoog op de agenda, zo bleek uit een enquête die adviesbureau McKinsey in 2020 hield onder zakelijke beslissers. Niet verrassend, want verstoringen van de toeleveringsketen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Ze kunnen leiden tot bevoorradingstekorten, economische schade en banenverlies.

Over alle sectoren beschouwd krijgen bedrijven gemiddeld elke 3,7 jaar met een verstoring te maken. De oorzaak kan liggen bij een natuurramp, politieke onrust of een globale pandemie zoals COVID-19. Een studie van Gartner wees uit dat slechts een vijfde van de bedrijven een veerkrachtig genoeg netwerk heeft om hierop te reageren.

Balans

Natuurlijk zijn rampen niet te voorkomen, maar je kunt je wel voorbereiden. Bijvoorbeeld door het in kaart brengen van alternatieve leveranciers en het vergroten van (veiligheids)voorraden. Dat laatste lijkt in strijd met de lean aanpak, waarbij de nadruk ligt op een efficiënte just-in-time goederenstroom en het elimineren van verspilling. Een strategie die de industrie op z’n zachtst gezegd geen windeieren heeft gelegd.

Maar om te voorkomen dat verstoringen de organisatie lamleggen, moet een balans gevonden worden tussen just-in-time en just-in-case. Tussen efficiëntie en veerkracht. Bedrijven bewegen langzaam weer naar just-in-case, waarbij ze grotere voorraad aanhouden zodat ze op ieder moment de marktvraag kunnen beantwoorden. Het opbouwen van buffers kost geld, maar zorgt voor stabiliteit en voorkomt dat kleine problemen tot stilstand leiden.

Decentralisatie

Het is een feit dat de frequentie en impact van verstoringen toeneemt. Boosdoeners zijn onder meer pandemieën, natuurrampen en handelsoorlogen. Een ander punt van zorg is cybersecurity; gerichte aanvallen die volledige productielijnen kunnen stilleggen. Voor veel bedrijven is single-sourcing daarom geen optie meer. Vertrouwen op één leverancier kan kosten en administratieve rompslomp besparen, maar maakt je ook kwetsbaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je leverancier te maken krijgt met een cyberaanval, fabrieksbrand of financiële problemen?

Bedrijven moeten een balans vinden tussen just-in-time en just-in-case

weerbare-supply-chain.jpeg

Streef liever naar sterke, gediversifieerde relaties met leveranciers. Dat kunnen andere leveranciers van hetzelfde component zijn, of dezelfde leverancier die vanuit meerdere locaties kan produceren. Ga voor decentralisatie en – indien mogelijk – regionalisering van productie om risico’s te beperken en de doorlooptijd voor eindproducten te verkorten. Hoewel dat kostbaar is, geeft het je meer controle over de voorraad en brengt het producten dichter bij de eindklant.

In sommige gevallen is een grote voorraad aanhouden erg duur en niet rendabel, door de complexiteit van de stromen, de specialismen van de leveranciers en custom-made eindproducten. Dan is het van belang om voor diverse scenario’s richtlijnen, een draaiboek of stappenplan op te stellen. Risicomanagement is met andere woorden een standaardprocedure om te voorkomen dat er verstoringen in de keten optreden. Een belangrijk aspect daarbij is kennis en data verzamelen over hoe de leveranciers er financieel voor staan en hoe snel ze hun productie kunnen opschalen of overhevelen naar een andere productielocatie. Dit is essentiële informatie om ook op onverwachte en continu veranderende situaties op de juiste manier te kunnen anticiperen.

Samenwerking

Tegelijkertijd is het goed om kritisch met je operationele- en productieteam naar je stuklijsten en artikelen te kijken. Ga na welke onderdelen afkomstig zijn uit hoog risicogebieden en wat snel beschikbare alternatieven zijn. Zijn die niet beschikbaar, werk dan samen met je leverancier om passende oplossingen te vinden. Sowieso is het bevorderen van samenwerking in de keten een goede strategie. Zo krijg je inzicht in elkaars doorlooptijden en voorraadniveaus en bouw je een vroegtijdig waarschuwingssysteem in.

Ook een control tower systeem draagt bij een weerbare supply chain, door het inzicht wat je hiermee verkrijgt. Net als een luchtverkeersleidingstoren geeft zo’n systeem overzicht van de gehele operatie, waarbij data verspreid over veel plekken binnen en buiten de organisatie samengebracht en gemobiliseerd wordt. Met realtime informatie over bijvoorbeeld voorraden, orders en productie kun je eenvoudiger bijsturen, bepalen wat prioriteit heeft en welke acties ondernomen moeten worden om problemen op te lossen.

Met slimme innovaties en oplossingen helpen we bedrijven hun supply chains weerbaarder te maken. Meer weten? Kom in contact!