Dit is de belangrijkste factor voor succesvol change management

Als 2020 ons één ding heeft geleerd, is dat verandering een constante factor is. Dit geldt voor het alledaagse leven, maar ook voor de wereld van IT. Er worden regelmatig grote CRM- en/of ERP-implementaties gedaan, die grote veranderingen meebrengen voor zowel techniek als mensen. Veranderingen doen zowel in positieve als negatieve zin iets met mensen. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor de menselijke kant.

BarbaraTrienen__IMG_4386Pulse_CRM_Fellow_BTR_234.jpg

Vaak worden implementatiepartners gezien als hoofdverantwoordelijke voor de verandering die plaatsvindt. In de praktijk ligt de focus vooral op de oplossing, terwijl de menselijke kant net zo belangrijk is en dus diezelfde aandacht verdient. Is dat niet het geval, dan kun je je afvragen hoe geslaagd een ‘succesvolle’ implementatie daadwerkelijk was. Het succes wordt namelijk sterk bepaald door de adoptie van de nieuwe oplossing. Wanneer de adoptie in hoge mate en snel verloopt, behaal je eerder de gestelde doelen.

Besef dat de sleutel niet de verandering zelf is, maar de transitie die wordt doorgemaakt. Vaak wordt de verandering an sich gezien als aanstichter voor ‘chaos’, terwijl het daadwerkelijke probleem aan de menselijke kant ligt. Een transitie kost nu eenmaal tijd, inspanning en gewenning. Het succes is afhankelijk van het vermogen van mensen om de reis te maken van oud naar nieuw. Tijdens elke transitie is één ding zeker, er zal weerstand zijn, want dat is een natuurlijke menselijke reactie.

Stapsgewijs veranderen

Veranderingen kunnen grofweg opgedeeld worden in drie stappen: afsluiting van het oude (bekende), een overgangsfase en een nieuw begin. Concentreer tijdens een grote IT-implementatie afzonderlijk op elk van deze stappen. Maak een transitieplan om zaken inzichtelijk te maken en exact te weten wanneer, wat gedaan moet worden.

Tijdens de overgangsfase is het goed om duidelijk te communiceren waar je naartoe gaat (de toekomst), te erkennen dat iets wordt afgesloten en te begrijpen dat mensen het afsluiten van iets kunnen betreuren. Het is essentieel om het doel over te brengen; waarom doen we wat we doen? Stel kleine individuele doelen op en leg de focus op de impact die een verandering heeft op de mensen in kwestie. Coaching kan daarbij zeer nuttig zijn.

Bij de laatste stap, het nieuwe begin, moeten quick wins de focus hebben, zodat de mensen een goed gevoel krijgen bij de gedane verandering. Blijf tijdens deze stap nauw samenwerken met betrokkenen en zorg dat de veranderingen die gedaan zijn nog eens extra worden toegelicht.

Een gedegen transitieplan is essentieel om een verandering op een goede manier te implementeren. Plan daarbij voldoende tijd om soepel door de transitie heen te gaan. En wees je ervan bewust dat aandacht voor de menselijke kant van verandering het verschil kan maken tussen succes en falen.

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl