Bouwen aan een succesvoller projectteam

Bij verandertrajecten is een belangrijke rol weggelegd voor de product owner. Die staat in directe verbinding met de werkvloer en zorgt voor betere lijntjes tussen strategie en operatie. Een gegeven dat leidt tot meer energie en betrokkenheid, en uiteindelijk tot een goed product en snellere adoptie van de verandering. Naast de product owner is er nog een belangrijke pijler die aan de basis staat van een succesvol projectteam: de scrum master. Die rol kan gezien worden als een evolutie van de projectleiderrol. Dat betekent echter niet dat je een projectleider zomaar kunt vervangen door een scrum master wanneer je overstapt op agile werken.

BarbaraTrienen__IMG_4518Pulse_CRM_Fellow_BTR_256.jpg

De belangrijkste taak van de scrum master is projecten en processen in goede banen leiden. Hij (of zij) heeft een coachende rol en is niet bezig met de uitvoering of de inhoud van het project waaraan wordt gewerkt; dat is de product owner. Een verschil met de projectleider is dat de scrum master meer gericht is op het invullen van de juiste randvoorwaarden en het wegnemen van blokkades, zodat het scrumteam – je vakmensen – optimaal kan presteren. Het is een dienende rol, waarbij de nadruk ligt op het oplossen van knelpunten, zodat het team zich kan focussen op het project en het werk geen vertraging oploopt.

Nieuwe generatie

De scrum master heeft meer oog voor de menselijke kant. Hij is empathisch en zorgt dat iedereen lekker in zijn vel zit en in zijn kracht staat. Dat vereist een andere leiderschapsstijl en vaak ook een ander type mens. Een traditionele projectleider is minder bezig met coaching en werkt doorgaans autoritair en resultaatgericht. Hij zet de lijnen uit en geeft opdrachten, om vervolgens ‘naar boven’ te rapporteren over de progressie.

Je kunt je afvragen of zo’n managementstijl past bij de nieuwe generatie werkenden. Millennials hebben meer behoefte aan eigen verantwoordelijkheid, invloed en leuk samenwerken met collega’s. Ze verliezen energie in een hiërarchische organisatie waar top-down beslissingen worden genomen. Naarmate projectteams verjongen, is het van belang om hier gehoor aan te geven.

De scrum master is een empathische coach die blokkades wegneemt, zodat vakmensen optimaal hun werk kunnen doen.

Hiljon te Boome, Managing Director

We zien dat een projectteam succesvoller is als de taken van de projectleider zijn verdeeld over de product owner, die (onder andere) de voortgang bewaakt, scrumteams die samenwerken aan de realisatie van het product, en de scrum master die het proces faciliteert. Op die manier wordt het projectteam meer bottom-up georiënteerd, wat eigen initiatief en samenwerking stimuleert. Teamleden zijn meer betrokken en bereid om een stapje extra te zetten. Ze voelen zich gelukkiger, presteren beter en leveren meer waarde voor de business. Win-win!

Energie

Hoe millennials tegen werk en afspraken aankijken, verschilt vaak met de verwachtingen van hun oudere collega’s. Ze zijn niet gewend om werk toebedeeld te krijgen en een manager te hebben die ze precies uitlegt hoe ze hun taken moeten uitvoeren. Andere generaties vinden dat wellicht de normaalste zaak van de wereld.

Soms brengt samenwerken met meerdere generaties binnen een team dan ook uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben bij het samenstellen van het projectteam. Neem de tijd om de juiste balans te vinden en verschillen (en overeenkomsten) te identificeren. Dat is de eerste stap naar meer verbinding tussen teamleden.

Ervaren vakmensen kunnen hun kennis en ervaring overbrengen op jongeren, terwijl die op hun beurt collega’s inspireren met hun denkwijze en omgang met nieuwe technologie. Het is een misvatting om te denken dat oudere werknemers en jongeren in één projectteam vragen om problemen is. In de praktijk blijkt dat iedere werknemer – oud of jong – graag doet waar hij energie van krijgt, met de vrijheid om het werk uit te voeren zoals hij dat wil. De scrum master, in samenspraak met de product owner, maakt dat mogelijk.

Meer weten? Neem contact op!

Auteur

Hiljon te Boome
Managing Director
linkedin.com/in/hiljonteboome/