Succesvol veranderingen doorvoeren: zo pak je het aan

Samenwerking speelt binnen elk project een grote rol en is bepalend voor het uiteindelijke succes. Zo ook bij bedrijven die een business case hebben waarbij een CRM- en/of ERP-applicatie benodigd is. Hoe zorg je ervoor dat de investering in tijd en kosten de gewenste resultaten oplevert?

change management

Ga goed voorbereid op weg

Bij elke verandering is het belangrijk dat de betrokkenen een gevoel van urgentie hebben en dat ze een afspiegeling zijn van de gehele onderneming; enthousiaste mensen uit verschillende lagen binnen het bedrijf. Naast dat ze nauw betrokken zijn bij de implementatie, leiden ze alle inspanningen rondom het project en de veranderingen. 

Om een vliegende start te maken, is het aan te raden om voorafgaand aan een implementatie een Project Skills Training te organiseren. Er wordt de komende tijd immers intensief samengewerkt en het is van belang dat de neuzen dezelfde kant op staan. Tijdens de training worden team- en communicatieafspraken gemaakt en besproken welk gezamenlijk doel wordt nagestreefd.

De ervaring leert dat elke implementatie hoogtepunten kent, maar je beleeft ook moeizame momenten met elkaar. In de training ontwikkelen we daarom vaardigheden om die momenten te herkennen en bieden we handvatten om ze om te buigen in iets positiefs.

Blijf communiceren

‘Waarom is verandering nodig?’ is een veelgestelde vraag. Als het antwoord niet helder is, sta je met 1-0 achter en zullen mensen minder openstaan voor verandering. Communiceer duidelijk naar alle betrokkenen wat de visie van de verandering is, zodat het beoogde doel voor iedereen duidelijk is. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Goede communicatie vooraf is essentieel om onzekerheid en angst voor veranderingen voor een groot deel wegnemen.

Communiceer duidelijk naar alle betrokkenen wat de visie van de verandering is, zodat het beoogde doel voor iedereen duidelijk is.

Quick wins

Verandering gebeurt over meerdere assen. Het heeft invloed op het proces, het bedrijf en vooral de mensen. Die complexiteit maakt een methodische aanpak noodzakelijk.

Bij onze implementaties hanteren we de Sure Step Focus methode, een directieve scrum-methodiek waarbij veranderingen stapsgewijs worden doorgevoerd. Dat leidt tot het behalen van kleine successen op korte termijn. Die successen zijn zichtbaar voor iedereen, wat het team energie geeft en helpt bij het creëren van draagvlak binnen de organisatie.

Continu verbeteren

Is het einde van het project in zicht, dan houdt het veranderproces niet op. Het is belangrijk om de voortgang te blijven evalueren en te onderzoeken wat goed en minder goed heeft gewerkt. Neem barrières weg, vier kleine successen en verbeter doorlopend je aanpak voor change management.

Duidelijke communicatie is hierin als gezegd key. Neem alle betrokkenen mee in het veranderproces. Hierdoor wordt het niet meer gezien als ‘een verandering’, maar als een continu proces van verbeteren door middel van kleine stapjes in de richting van een gezamenlijk doel.