7 manieren om je supply chain slimmer in te richten

Beperkt zicht op het aantal uitgevoerde orders of de hoeveelheid aanwezige grondstoffen in je voorraad… Het vormt een belemmering in je vermogen om de marktvraag te bedienen en snel in te spelen op veranderingen. Data kan helpen bij het ontdekken, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Én kan je in staat stellen om je supply chain slimmer in te richten en risico’s te beperken.

7 manieren om je supply chain slimmer in te richten

1. Alternatieve leveranciers

De hoeveelheid schakels in je keten heeft invloed op de risico’s die je loopt. Immers, hoe meer afhankelijkheid er is ten opzichte van een bepaalde schakel, des te groter de kans op verstoringen. Door je niet compleet afhankelijk te maken van één leverancier, maar te zorgen voor alternatieven, spreid je de risico’s. De recent gelanceerde ‘multisourcing functionality’ in Microsoft Dynamics stelt je in staat om deze spreiding goed in kaart te brengen. Je kunt gericht op percentageniveau aangeven voor hoeveel % je afhankelijk bent van deze leverancier en welk percentage je alloceert aan je secundaire leverancier voor een bepaald artikel in je voorraad. Dit artikel van Microsoft vertelt je er meer over.

2. Tactische voorraad

Daarnaast is het aanleggen van een tactische voorraad een slimme zet om hobbels in de aanvoerlijnen op te vangen. Zorg dat je zogenoemde ‘knelpuntproducten’, die maar bij een of slechts enkele leveranciers verkrijgbaar zijn, goed inzichtelijk hebt. Je kunt de Kraljic Matrix inzetten om hier grip op te krijgen. Dit hulpmiddel geeft een inschatting van het toeleveringsrisico van de producten in je voorraad, versus de kosten. Dat helpt om strategischer je voorraden in te kopen en te beheren.

Bij Microsoft zit men niet stil en wordt er volop ingezet op nieuwe technologie die risico’s en disrupties inzichtelijker maakt. Recent zijn binnen Supply Chain Management diverse nieuwe features gelanceerd, waaronder een supply risk assessment dashboard en vraaggestuurde materiaal requirements planning. Deze video laat zien wat de functies precies inhouden.

Samenwerking in de keten

3. Samenwerking in de keten

Efficiënt omgaan met je productieproces betekent dat er een goede balans moet zijn tussen de vraag en het aanbod van je producten. Je wilt immers niet te veel producten op voorraad hebben, gezien de risico’s en kosten die dat met zich meebrengt. De belangrijkste stap in het beperken van risico’s is het op- en uitbouwen van samenwerkingen in de keten. Een partnerecosysteem waarin informatie, middelen en innovaties worden gedeeld, levert veel wederzijdse voordelen op. Ga maar na: hoe beter (en in realtime) informatie over de toeleveringsketen wordt gedeeld, des te sneller elke partner kan reageren op onverwachte veranderingen in vraag en aanbod.

Korte lijntjes en vaste communicatiemomenten zijn daarin essentieel en zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte te zijn, ook van zaken die buiten de afspraken om verlopen. Stel een klant zo snel mogelijk op de hoogte van een vertraagde order, zodat samen een oplossing kan worden bedacht.

4. Management by exception

Meer grip krijgen op je planning? Management by exception is daar een effectieve strategie voor. Zaken die buiten de afspraken verlopen, zoals vertraagde leveringen in je keten of een uitgestelde order, moeten snel inzichtelijk zijn zodat erop geanticipeerd kan worden. Neem het voorbeeld van de vertraagde order; door tijdig op de hoogte te zijn van de verandering in levering kun je die op het laatste moment toewijzen aan een andere klant. Zo blijft er de balans behouden in het aantal te produceren artikelen. Kortom, zorg ervoor dat uitzonderingen die onbalans kunnen geven, pro-actief signaleert zodat er tijdig op kan worden geanticipeerd. Je supply chain activiteiten strategisch inrichten en vooraf nadenken over keuzes die in een bepaalde scenario moeten worden gemaakt help je daarbij.

Maak je supply chain lean

5. Modulaire productie op basis van klantbehoefte

Houd er al in de ontwerpfase van je product rekening mee dat de basis voor alle klanten geschikt is. Dit kun je doen door zoveel mogelijk te standaardiseren, zoals de processen en producten in je keten. Op die manier kan de klant zijn eigen producten tot op detail configureren omdat alles simpelweg eenvoudig aan elkaar te knopen is.

Niet alleen maakt dit jouw organisatie flexibeler (bijvoorbeeld doordat je de configuraties makkelijk over verschillende orders kunt wijzigen) het zorgt er ook voor dat je nog gerichter aan de klantvraag kunt voldoen. In plaats van enkele standaardproducten geef je de klant eindeloze mogelijkheden om beter aan diens wensen te kunnen voldoen.

6. Maak je supply chain lean

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om je risico’s te beperken en ervoor te zorgen dat je supply efficiënt is ingericht. Zorg dat je je eigen supply chain kunt opschalen en afremmen wanneer dat nodig is. En zorg voor leveranciers en voorraad dicht bij huis. Dat beperkt het gevaar op tekorten en draagt bij aan verduurzaming omdat goederen minder (ver) vervoerd hoeven te worden. 

7. Technologie voor meer transparantie

Transparantie met de verschillende schakels in je keten is key en iets waar vaak nog winst te behalen valt. Waar communicatie nu nog vooral via mail en bellen gaat, zie je dat Microsoft inzet op de platform gedachte waarbij systemen van verschillende schakels in de keten met elkaar kunnen praten. Een ontwikkeling die wij op de voet zullen blijven volgen.

Wij helpen bedrijven in onder meer productie, handel en service om weerbaarder te worden middels de inzet van slimme (cloud) technologie. Benieuwd wat je voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl