3 manieren waarop de maakindustrie radicaal verandert

Wordt het make or buy? De maakindustrie staat voor een aantal radicale uitdagingen die ons dwingen tot actie. Jarenlang blonk de sector uit in operational excellence, waardoor processen binnen de muren gesmeerd lopen. De echte uitdagingen komen nu van buitenaf. De gevolgen van niets doen brengen je bestaansrecht acuut in gevaar. In dit blog bespreken we externe factoren die de industrie radicaal kunnen transformeren.

Manufacturing white paper

Traditioneel opereren maakbedrijven in de schaduw van de grote verkopers. Relatief anoniem rijden ze naar de achterdeur van winkelketens, webshops en groothandels met pallets vol nieuwe voorraad. Steeds vaker blijft deze achterdeur echter dicht. Winkels worden frontportalen die hun leveranciers direct naar het adres van de eindklant sturen om daar de online bestelde producten af te leveren.

Ook de maakindustrie zelf is in beweging. Door nieuwe technologie ontstaan kansen om andere afzetkanalen te ontwikkelen. Het gat tussen productie, verkoop en voordeur wordt hierdoor kleiner dan ooit. Welkom in de wereld van omnichannel. Dit nieuwe model zet de maakindustrie flink onder druk. Een multi-channel verkoopkanaal is een must om te overleven. Waar je achter de schermen gewend was om seriematig je vrachtauto’s vol te laden moet je ineens kleinere zendingen picken, packen en shippen.

Ook buiten de bedrijfsmuren heeft dit implicaties. Je krijgt meer afleveradressen, waar je relatief veel minder bezorgt. Grote kans dat je de hulp van meerdere logistieke dienstverleners nodig hebt. Bovendien moet alles sneller en preciezer; in onze e-commerce economie is geen ruimte voor wachttijd. Kun je deze verwachtingen niet waarmaken? Dan dreig je de aansluiting met deze economie definitief te verliezen.

Van producthandelaar naar informatiehandelaar

Ook als je niet direct levert aan consumenten hebben bovenstaande ontwikkelingen invloed. Zakelijke kopers zijn ook gewoon consumenten, die het bestelproces bij je maakbedrijf moeiteloos vergelijken met dat van Apple, Adidas of Philips. Wie een productpagina bij deze online merken bezoekt, treft een overweldigende hoeveelheid informatie. Van prachtige productfoto’s en uitgebreide omschrijvingen tot online reviews en specificaties. Alles om de weggevallen voordelen van ‘fysiek winkelen’ online te compenseren.

Deze productinformatie komt niet alleen op de websites van deze merken terug. Platforms als Amazon, Bol.com of Zalando zijn voor het verkopen van deze merken afhankelijk van dezelfde input. Het gevolg: de waarde van een product wordt steeds meer bepaald door de kwaliteit en de volledigheid van de productinformatie die hierbij hoort. Deze trend treft nu ook de maakindustrie; we worden naast producthandelaar een informatiehandelaar. Hoe sneller en vollediger je jouw data kan aanleveren, des te waardevoller onze producten worden. Dit vraagt om een naadloze integratie van alle systemen die delen van deze data bevatten, van PLM tot CAD en van e-commerce platform naar PIM-systeem.

Partner in een ecosysteem

Bovenstaande ontwikkelingen passen binnen een grotere trend in de industrie: waar je vroeger als ‘geïsoleerd’ bedrijf gewoon succesvol kon zijn ben je nu steeds sterker afhankelijk van partners en platforms. Om in deze snel veranderende wereld onderscheidend te blijven moeten bedrijven focus leggen op hun core business. Dit vraagt om duidelijke keuzes, ook vanuit technologisch oogpunt. Ontwikkel ik mijn eigen technologie, of koop ik deze extern in? Waar ligt de balans tussen uniek willen zijn en groei faciliteren?

Ons doel is het leveren van een bijdrage aan een duurzame industrie, waarin we als een echte businesspartner met onze klanten samenwerken.

Ton Hagens, Managing Director

Waar in het verleden het grootste deel van de activiteiten door een bedrijf zelf werd uitgevoerd, zien we nu het omgekeerde. Een beperkt deel van het primaire voortbrengingsproces wordt tegenwoordig door bedrijven zelf uitgevoerd en het leeuwendeel wordt belegd bij key partners.

Goede samenwerking is hierbij cruciaal: je wordt geforceerd om te denken buiten de muren van het eigen bedrijf. Succesvolle maakbedrijven zoeken de samenwerking met elkaar om zo een vuist te maken tegen concurrentie. Bijvoorbeeld door samen na te denken over het ontwikkelen van een verkoopplatform of e-commercekanaal. Of door standaarden voor data-uitwisseling te introduceren, die kostbare interfaces voorkomen.

Als partner van veel maakbedrijven krijgt Fellowmind hierin steeds vaker een dirigerende rol. Waar we vroeger vooral benaderd werden voor optimalisatie van interne processen, helpen we maakbedrijven nu ook met vraagstukken rondom strategie en ketensamenwerking. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de sector.

Laat je inspireren door Fellowmind

Hoe moet je als maakbedrijf met deze ontwikkelingen omgaan? Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. De veranderingen gaan te snel en sommige technologie is nog te jong om te kunnen zeggen ‘dit is hoe het moet’. Precies om deze reden houden we van wendbare mensen en ondernemingen die zoeken naar pragmatische oplossingen. Om het ontwikkelen van deze oplossingen in goede banen te leiden, hanteren we de Sure Step Focus methodiek, onze werkwijze waarmee we in wendbare teams snel toewerken naar aantoonbare resultaten.

Fellowmind is hierbij meer dan alleen een technologiepartner. Onze purpose is het leveren van een bijdrage aan een duurzame industrie waarin we als een echte businesspartner met onze klanten samenwerken.

Auteur

Ton Hagens
CCO Fellowmind
linkedin.com/in/tonhagens/